Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Ελεγκτική – Auditing

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
StartLearn
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
καθημερινές ενάρξεις
30 ώρες

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Σπουδαστές – Φοιτητές, Τελειόφοιτους και Απόφοιτους Σχολών Α. Ε. Ι. (οι οποίοι ακολουθούν προγράμματα σπουδών με ειδίκευση στη Λογιστική) και Τ. Ε. Ι. (Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας) οι οποίοι επιθυμούν να ασχοληθούν με τον κλάδο της Ελεγκτικής.

Σκοπός

Ο σκοπός και ο στόχος του σεμιναρίου είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες γνώσεις αναφορικά με τον έλεγχο εταιρειών και ειδικά σε σχέση με τον σχεδιασμό της ελεγκτικής εργασίας, την εφαρμογή ελεγκτικών διαδικασιών και την έκφραση ελεγκτικής γνώμης βασιζόμενη στα ελεγκτικά τεκμήρια καθώς και αναφορικά με την φύση και τον σκοπό του εσωτερικού ελέγχου.

Περιγραφή σεμιναρίου

Η Ελεγκτική είναι μια επιστήμη όσο και τεχνική η οποία εξελίχθηκε με το πέρασμα του χρόνου. Η παρουσία της υπολογίζεται από τα πρώτα χρόνια της οικονομικής δραστηριότητας του ανθρώπου. Η αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων, η συνεχόμενη ανταγωνιστικότητα καθώς και η ανάπτυξη των αγορών κάνουν την ελεγκτική ένα σημαντικό όργανο για την εξακρίβωση και την επαλήθευση της αξιοπιστίας των λογιστικών πληροφοριών.

Θεματικές Ενότητες
1. Ελεγκτική και Έλεγχοι
2. Προσόντα, Καθήκοντα, Υποχρεώσεις και Ευθύνη του Ελεγκτή
3. Ελεγκτική Εργασία
4. Αποδεικτικά Στοιχεία και Φύλλα εργασίας
5. Εσωτερικός Έλεγχος
6. Αξιολόγηση και Αποτελεσματικότητα του Εσωτερικού ελέγχου
7. Τεκμήρια Ελέγχου
8. Εκθέσεις Ελέγχου

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια & Εκπαιδευτικές υπηρεσίες

  • Διάρκεια: 30 ώρες
  • Επαγγελματική εκπαίδευση
  • Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης: Εξ αποστάσεως ή Διά ζώσης
  • Το Σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί μέσω ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ 100%

Πιστοποίηση
Στο τέλος της φοίτησης οι σπουδαστές αξιολογούνται. Η επιτυχής ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας οδηγεί στην απόκτηση της Πιστοποίησης. Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση για την αγορά εργασίας.

Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

***Οι Βεβαιώσεις Κατάρτισης Σπουδών εκδίδονται στα Ελληνικά & στα Αγγλικά διότι έχουν εγκριθεί και από το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.

Πιστοποίηση χωρίς επιπλέον επιβάρυνση
Ελεγκτική – Auditing

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.