Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
StartLearn
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
καθημερινές ενάρξεις

Σε ποιους απευθύνεται

1. Το σεμινάριο απευθύνεται σε Σπουδαστές – Φοιτητές, Τελειόφοιτους και Απόφοιτους Σχολών Α. Ε. Ι. (οι οποίοι ακολουθούν προγράμματα σπουδών με ειδίκευση στη Λογιστική) και Τ. Ε. Ι. (Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας) οι οποίοι επιθυμούν να ασχοληθούν με τον κλάδο της Ελεγκτικής.
2. Η e-learning εκπαίδευση απευθύνεται σε άτομα που θέλουν να εκπαιδευτούν στο τόπο τους, στο δικό τους ρυθμό και χρόνο.
3. Η e-learning εκπαίδευση απευθύνεται σε άτομα που δεν έχουν το χρόνο να μετακινηθούν επίσης απευθύνεται σε άτομα που έχουν κινητικά προβλήματα μετακίνησης

Σκοπός

Ο σκοπός και ο στόχος του σεμιναρίου αυτού είναι να γίνει μια πλήρη περιγραφή και κατανόηση του έργου του Ελεγκτή μέσα από την σωστή πληροφόρηση.

Περιγραφή σεμιναρίου

Η Ελεγκτική είναι μια επιστήμη όσο και τεχνική η οποία εξελίχθηκε με το πέρασμα του χρόνου. Η παρουσία της υπολογίζεται από τα πρώτα χρόνια της οικονομικής δραστηριότητας του ανθρώπου. Η αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων, η συνεχόμενη ανταγωνιστικότητα καθώς και η ανάπτυξη των αγορών κάνουν την ελεγκτική ένα σημαντικό όργανο για την εξακρίβωση και την επαλήθευση της αξιοπιστίας των λογιστικών πληροφοριών.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
• Ελεγκτική και Έλεγχοι
• Προσόντα, Καθήκοντα, Υποχρεώσεις και Ευθύνη του Ελεγκτή
• Ελεγκτική Εργασία
• Αποδεικτικά Στοιχεία και Φύλλα εργασίας
• Εσωτερικός Έλεγχος
• Αξιολόγηση και Αποτελεσματικότητα του Εσωτερικού ελέγχου
• Τεκμήρια Ελέγχου
• Εκθέσεις ελέγχου

Πιστοποίηση
"Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με Αρ. Αδείας: 2100634 – Κε.Δι.Βι.Μ. και αναγνωρισμένη για την αγορά εργασίας. (Η βεβαίωση σπουδών εκδίδεται στα Ελληνικά και στα Αγγλικά διότι έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)".

Πληροφορίες συμμετοχής

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
• Διάρκεια: 30 ώρες.
• Μέθοδος Εκπαίδευσης: in class or distance learning και συνδυαστικά

Τι πετυχαίνετε:
• Διαχειρίζεστε το χρόνο σας
• Το μάθημα γίνεται στο χώρο σας (γραφείο, σπίτι, σε internet cafe ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του πλανήτη) με μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας στην τηλεκατάρτιση είναι ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής με πρόσβαση στο Internet
• Μέσω τις υπηρεσίας αυτής παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στην εκπαίδευση χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του εκπαιδευόμενου στο χώρο διδασκαλίας και χωρίς την εφαρμογή χρονοπρογραμματισμών που καθιστούν, ειδικά στην περίπτωση της κατάρτισης ενηλίκων, δύσκολη την παρακολούθηση της.

Πως αποκτώ πρόσβαση στο e-learning:
Τα μαθήματα γίνονται μέσω πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο με τον καθηγητή

Υπηρεσίες
• Επενδύουμε διαρκώς στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στα σύγχρονα εποπτικά μέσα διδασκαλίας και στις πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης (e-learning)
• Ζητήστε πληροφορίες χωρίς καμία δέσμευση

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.