Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
StartLearn
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
καθημερινές ενάρξεις

Σε ποιους απευθύνεται

1. Το συγκεκριμένο σεμινάριο απευθύνεται σε: Απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ενιαίου και Τεχνικού Λυκείου οι οποίοι επιθυμούν να ασχοληθούν με την οργάνωση και λειτουργία ενός λογιστικού γραφείου. Επίσης, το συγκεκριμένο σεμινάριο είναι κατάλληλο για ήδη Εργαζόμενους στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα οι οποίοι επιθυμούν την άνοδο τους στην εργασία τους.
2. Η e-learning εκπαίδευση απευθύνεται σε άτομα που θέλουν να εκπαιδευτούν στο τόπο τους, στο δικό τους ρυθμό και χρόνο.
3. Η e-learning εκπαίδευση απευθύνεται σε άτομα που δεν έχουν το χρόνο να μετακινηθούν επίσης απευθύνεται σε άτομα που έχουν κινητικά προβλήματα μετακίνησης

Σκοπός

Η ειδικότητα «Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου» ο σπουδαστής θα αποκτήσει τις απαραίτητες και αναγκαίες γνώσεις για να εφαρμόζει τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ. Β. Σ.), της εργατικής, κοινωνικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας καθώς και της φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. Με την εκμάθηση και χρήση του Η/ Υ και του εξειδικευμένου λογιστικού λογισμικού θα μπορεί να ελέγχει, να συγκεντρώνει, να κωδικοποιεί και να εκδίδει τα παραστατικά λογιστηρίου και να εκτυπώνει τα βιβλία και κάθε οικονομική κατάσταση που αφορά την επιχείρηση, τον οργανισμό.

Περιγραφή σεμιναρίου

Το επάγγελμα του Ειδικού Φοροτεχνικού Γραφείου τα τελευταία χρόνια έχει γίνει περιζήτητο. Οι συχνές μεταβολές της φορολογικής νομοθεσίας για τα φυσικά όσο και για τα νομικά πρόσωπα καθιστούν τον Φοροτεχνικό απαραίτητο σύμβουλο κάθε επιχείρησης και οργανισμού.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
• Γενική Λογιστική I, II
• Δίκαιο (Αστικό, Εργατικό – Ασφαλιστικό, Εμπορικό)
• Οικονομικά Μαθηματικά Ι, ΙΙ
• Στατιστική Ι, ΙΙ
• Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων
• Λογιστική Εταιριών
• Λογιστική Κόστους Ι, ΙΙ
• Τεχνική Συναλλαγών
• Φορολογική Πρακτική
• Φορολογική Λογιστική και Εφαρμογές Ι, ΙΙ
• Μηχανογραφημένη λογιστική Ι, ΙΙ
• Λογιστικέςεφαρμογές
• Στοιχεία φορολογικού δικαίου – φορολογικής δικονομίας
• Μηχανογραφημένη λογιστική - Singular (Εμπορική διαχείριση, Γενική λογιστική, Μισθοδοσία, Έσοδα – έξοδα, Ε. Γ. Λ. Σ. (χρήσιμο για τους Απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ), Ανάλυση και Εφαρμογή

Πιστοποίηση
"Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με Αρ. Αδείας: 2100634 – Κε.Δι.Βι.Μ. και αναγνωρισμένη για την αγορά εργασίας. (Η βεβαίωση σπουδών εκδίδεται στα Ελληνικά και στα Αγγλικά διότι έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)".

Πληροφορίες συμμετοχής

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
• Διάρκεια 6 μήνες – 6 ώρες εβδομαδιαία

Τι πετυχαίνετε:
• Διαχειρίζεστε το χρόνο σας
• Το μάθημα γίνεται στο χώρο σας (γραφείο, σπίτι, σε internet cafe ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του πλανήτη) με μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας στην τηλεκατάρτιση είναι ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής με πρόσβαση στο Internet
• Μέσω τις υπηρεσίας αυτής παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στην εκπαίδευση χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του εκπαιδευόμενου στο χώρο διδασκαλίας και χωρίς την εφαρμογή χρονοπρογραμματισμών που καθιστούν, ειδικά στην περίπτωση της κατάρτισης ενηλίκων, δύσκολη την παρακολούθηση της.
• Μέθοδος Εκπαίδευσης: in class or distance learning και συνδυαστικά

Πως αποκτώ πρόσβαση στο e-learning:
Τα μαθήματα γίνονται μέσω πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο με τον καθηγητή

Υπηρεσίες
• Επενδύουμε διαρκώς στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στα σύγχρονα εποπτικά μέσα διδασκαλίας και στις πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης (e-learning)
• Ζητήστε πληροφορίες χωρίς καμία δέσμευση

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.