E-Learning:
Λογιστικά & Φοροτεχνικά, Λογιστική | Μηχανογραφημένη Λογιστική

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Computer Start
Εξ Αποστάσεως
E-Learning Πλατφόρμα
18/02/2021
Εξ Αποστάσεως
E-Learning Πλατφόρμα
11/03/2021
Εξ Αποστάσεως
E-Learning Πλατφόρμα
14/04/2021

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

1. Το συγκεκριμένο σεμινάριο απευθύνεται σε: Απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ενιαίου και Τεχνικού Λυκείου οι οποίοι επιθυμούν να ασχοληθούν με την οργάνωση και λειτουργία ενός λογιστικού γραφείου. Επίσης, το συγκεκριμένο σεμινάριο είναι κατάλληλο για ήδη Εργαζόμενους στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα οι οποίοι επιθυμούν την άνοδο τους στην εργασία τους.
2. Η e-learning εκπαίδευση απευθύνεται σε άτομα που θέλουν να εκπαιδευτούν στο τόπο τους, στο δικό τους ρυθμό και χρόνο.
3. Η e-learning εκπαίδευση απευθύνεται σε άτομα που δεν έχουν το χρόνο να μετακινηθούν επίσης απευθύνεται σε άτομα που έχουν κινητικά προβλήματα μετακίνησης

ΣΚΟΠΟΣ

Η ειδικότητα «Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου» ο σπουδαστής θα αποκτήσει τις απαραίτητες και αναγκαίες γνώσεις για να εφαρμόζει τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ. Β. Σ.), της εργατικής, κοινωνικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας καθώς και της φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. Με την εκμάθηση και χρήση του Η/ Υ και του εξειδικευμένου λογιστικού λογισμικού θα μπορεί να ελέγχει, να συγκεντρώνει, να κωδικοποιεί και να εκδίδει τα παραστατικά λογιστηρίου και να εκτυπώνει τα βιβλία και κάθε οικονομική κατάσταση που αφορά την επιχείρηση, τον οργανισμό.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το επάγγελμα του Ειδικού Φοροτεχνικού Γραφείου τα τελευταία χρόνια έχει γίνει περιζήτητο. Οι συχνές μεταβολές της φορολογικής νομοθεσίας για τα φυσικά όσο και για τα νομικά πρόσωπα καθιστούν τον Φοροτεχνικό απαραίτητο σύμβουλο κάθε επιχείρησης και οργανισμού.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
• Γενική Λογιστική I, II
• Δίκαιο (Αστικό, Εργατικό – Ασφαλιστικό, Εμπορικό)
• Οικονομικά Μαθηματικά Ι, ΙΙ
• Στατιστική Ι, ΙΙ
• Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων
• Λογιστική Εταιριών
• Λογιστική Κόστους Ι, ΙΙ
• Τεχνική Συναλλαγών
• Φορολογική Πρακτική
• Φορολογική Λογιστική και Εφαρμογές Ι, ΙΙ
• Μηχανογραφημένη λογιστική Ι, ΙΙ
• Λογιστικέςεφαρμογές
• Στοιχεία φορολογικού δικαίου – φορολογικής δικονομίας
• Μηχανογραφημένη λογιστική - Singular (Εμπορική διαχείριση, Γενική λογιστική, Μισθοδοσία, Έσοδα – έξοδα, Ε. Γ. Λ. Σ. (χρήσιμο για τους Απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ), Ανάλυση και Εφαρμογή

Πιστοποίηση
- Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας Αρ. Αδείας: 2100634 - Κε.Δι.Βι.Μ.1 COMPUTER START
- Το σεμινάριο είναι εγκεκριμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ Υπουργείο Παιδείας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
• Διάρκεια 6 μήνες – 6 ώρες εβδομαδιαία
Τι πετυχαίνετε:
• Διαχειρίζεστε το χρόνο σας
• Το μάθημα γίνεται στο χώρο σας (γραφείο, σπίτι, σε internet cafe ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του πλανήτη) με μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας στην τηλεκατάρτιση είναι ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής με πρόσβαση στο Internet
• Μέσω τις υπηρεσίας αυτής παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στην εκπαίδευση χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του εκπαιδευόμενου στο χώρο διδασκαλίας και χωρίς την εφαρμογή χρονοπρογραμματισμών που καθιστούν, ειδικά στην περίπτωση της κατάρτισης ενηλίκων, δύσκολη την παρακολούθηση της.
• Μέθοδος Εκπαίδευσης: in class or distance learning και συνδυαστικά
Πως αποκτώ πρόσβαση στο e-learning:
Τα μαθήματα γίνονται μέσω πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο με τον καθηγητή
Υπηρεσίες
• Επενδύουμε διαρκώς στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στα σύγχρονα εποπτικά μέσα διδασκαλίας και στις πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης (e-learning)
• Ζητήστε πληροφορίες χωρίς καμία δέσμευση

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας