Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Professional Success

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Clever-Net
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Οργάνωση & Διοίκηση

Εισηγητής

Νέλλη Μπέλκη

Η Νέλλη Μπέλκη είναι σύμβουλος σταδιοδρομίας και  μέντορας με μεταπτυχιακές σπουδές στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό (Πανεπιστήμιο Αθηνών), επιμόρφωση από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και ειδίκευση στη Χρήση και Αξιολόγηση Ψυχομετρικών Εργαλείων από το Κέντρο Έρευνας και Αξιολόγησης του ΕΚΠΑ.

Έχει πιστοποιηθεί αναφορικά με την εφαρμογή της Αφηγηματικής Προσέγγισης στη Επαγγελματική Συμβουλευτική, ενώ διαθέτει Diploma στην Εργασιακή Ψυχολογία και τις Επαγγελματικές Δεξιότητες.

Είναι συν - συγγραφέας του βιβλίου “Διαχείριση Σταδιοδρομίας και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων στο Σύγχρονο Εκπαιδευτικό και Εργασιακό Περιβάλλον” (Αθήνα, εκδ. Γρηγόρη), ενώ πρόσφατα συνέταξε στο πλαίσιο ομάδας συγγραφέων τη Μελέτη – Ανάπτυξη Πλαισίου Δεξιοτήτων Ζωής και Σταδιοδρομίας του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων ως επιστημονικός συνεργάτης του ΕΚΠΑ.

Παράλληλα, πραγματοποιεί ομιλίες για τη συμβουλευτική σταδιοδρομίας σε συνέδρια, αρθρογραφεί στα social media, ενδιατρίβει στη σύνταξη του σωστού βιογραφικού και τη δημιουργία LinkedIn profile για ενήλικες, ενώ προετοιμάζει υποψήφιους εργαζομένους για τη συνέντευξη εργασίας.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους θέλουν να:

  • ανακαλύψουν τα μοναδικά τους χαρακτηριστικά και να τα προβάλλουν σωστά στον εργασιακό χώρο
  • να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά σε επαγγελματικό επίπεδο, αξιοποιώντας τις κατάλληλες δεξιότητες προσωπικότητας
  • να κατακτήσουν μια εργασιακή θέση που τους ταιριάζει αλλά και να τη διατηρήσουν στοχεύοντας ψηλά!

Περιγραφή σεμιναρίου

"Προβάλλομαι σωστά, επικοινωνώ αποτελεσματικά, πετυχαίνω επαγγελματικά"

"6 βήματα για επαγγελματική επιτυχία"

Λίγα λόγια για το σεμινάριο

Το σεμινάριο αποσκοπεί στην ενδυνάμωση του προφίλ των υποψήφιων εργαζομένων, μέσω της προβολής δοκιμασμένων τεχνικών ανάδειξης της μοναδικότητας του καθενός και της βέλτιστης αξιοποίησή της.
Με την επικαιροποιημένη καθοδήγηση για τους τρόπους που το άτομο μπορεί να ξεχωρίσει από τον ανταγωνισμό, ο/η συμμετέχων/-ουσα θα έχει την ευκαιρία να διαμορφώσει τον δικό του/της επαγγελματικό στόχο και να τον πετύχει!

Τρόπος εκπαίδευσης:

Το σεμινάριο χωρίζεται σε έξι ενότητες και διεξάγεται διαδικτυακά μέσα από την πλατφόρμα του ΖΟΟΜ για τρεις εβδομάδες, με 2 ενότητες ανά εβδομάδα.
Στη ροή του βιντεοσκοπείται παρέχοντας στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα παρακολούθησης σε χρόνο που τους εξυπηρετεί, σε περίπτωση απουσίας τους σε κάποιο από τα μαθήματα. Η ύλη θα είναι διαθέσιμη μαγνητοσκοπημένη σε κλειστή διαδικτυακή ομάδα για ένα μήνα μετά τη λήξη των μαθημάτων.
Παρέχεται επιπλέον υλικό σε μορφή άρθρων, ppt και video για εμπέδωση της πληροφορίας.

Πληροφορίες συμμετοχής

Ημερομηνίες διεξαγωγής & ύλη σεμιναρίου:

Έναρξη Μαΐου: 09 Ιουνίου | 10:30 - 14:30

1η διαδικτυακή συνάντηση:   09/06/2024                                       

1. Personal Branding - Ανάδειξη αυθεντικότητας, Αξιοποίηση  Social Media  για επαγγελματικούς λόγους 
2. Βιογραφικό σημείωμα – Σύγχρονες Τάσεις, Συνοδευτική Επιστολή – Μορφές

2η διαδικτυακή συνάντηση: 23/06/2024

3. Συνέντευξη Εργασίας - Τεχνικές Απαντήσεων, Αξιολόγηση Επαγγελματικού Προφίλ από τους recruiters
4. Διαπροσωπική Επικοινωνία και Επαγγελματικές σχέσεις, Ήπιες δεξιότητες και Επαγγελματική Επιτυχία 

3η διαδικτυακή Συνάντηση: 30/06/2024

5. Λήψη βέλτιστης Επαγγελματικής Απόφασης, Επαγγελματική Μετάβαση και Επιτυχημένη Προσαρμογή 

6. Διαχείριση Χρόνου και Καθηκόντων, Προτεραιότητες και Αποτελεσματική Στοχοθεσία

Έναρξη Μαΐου: Αναμνηστική συνάντηση 14/07/2024 για αξιολόγηση αποτελεσμάτων – απορίες.

Κόστος Συμμετοχής

220€

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.