Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Πιστοποίηση διαχειριστή έργου: Βασικό επίπεδο (ΠΔΕ) [Certified Project Manager (CPM)]

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Εξ Αποστάσεως
Live E-Learning
02/10/2023
23 ώρες

Εισηγητής

Επιστημονικά Υπεύθυνος:
Τσιρώνης Λουκάς, Αναπληρωτής Καθηγητής – Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Εκπαιδευτής του Προγράμματος:
Αναστάσιος Σκορδάρης, Διπλ.Πολιτικός Μηχανικός MSc, Certified Project Management Professional (PMP-PMI), Υποψήφιος Διδάκτορας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Σε ποιους απευθύνεται

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για τη διοίκηση έργων. Έχει σχεδιαστεί για όσους θέλουν να ασχοληθούν με τη διοίκηση έργων αλλά και για νέους διαχειριστές έργων ή για όσους βρίσκονται σε ενδιάμεσο επίπεδο.
Συγκεκριμένα το πρόγραμμα μπορούν να το παρακολουθήσουν απόφοιτοι λυκείου, φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ, πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, όλων των πανεπιστημιακών και πολυτεχνικών σχολών, στελέχη επιχειρήσεων όλων των ειδικοτήτων, με μηδενική ή ελάχιστη εμπειρία στη διοίκηση έργων, οι οποίοι θέλουν να ξεκινήσουν επαγγελματική καριέρα στη διοίκηση έργων.

Περιγραφή σεμιναρίου

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος, που οδηγεί σε πιστοποίηση είναι:

  • Να παρέχει στους εκπαιδευόμενους εξοικείωση με τις καλύτερες πρακτικές διαχείρισης έργων.
  • Να παρέχει στους εκπαιδευόμενους τις δεξιότητες και τις γνώσεις για να σχεδιάσουν, να εκτελέσουν, να παρακολουθήσουν, να ελέγξουν και να ολοκληρώσουν ένα έργο με επιτυχία.
  • Να γνωρίσουν και να αποκτήσουν κοινή γλώσσα επικοινωνίας σε τεχνικές και εργαλεία διαχείρισης έργων.
  • Να αποκτήσουν δεξιότητες απαραίτητες για την αποδοτικότητα της ομάδας έργου.
  • Να λειτουργήσει ως βασικό σκαλοπάτι για τους διαχειριστές έργων και για τους επαγγελματίες εισαγωγικού επιπέδου για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους. Οι δεξιότητες διαχείρισης έργων που προσφέρει έχουν μεγάλη ζήτηση σε όλους τους τύπους των οργανισμών.

Πληροφορίες συμμετοχής

Τρόπος υλοποίησης
Σύγχρονη τηλεκπαίδευση

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.