Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Cisco Certified Network Associate v7 & CyberOps Associate (Asynchronous Training or Partial Synchronous Training)

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Πληροφορική

Εισηγητής

Μαυρίδης Ιωάννης, Καθηγητής Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, επαγγελματίες.

Σκοπός

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:
Η προετοιμασία των εκπαιδευομένων για την συμμετοχή στην επίσημη εξέταση της Cisco:

  • 200-301 Implementing and Administering Cisco Solutions (CCNA)
  • 200-201 Cisco Certified CyberOps Associate (CBROPS)

Περιγραφή σεμιναρίου

Τι αναμένεται να επιτευχθεί
Η προετοιμασία των εκπαιδευομένων για την συμμετοχή στην επίσημη εξέταση της Cisco:

  •  200-301 Implementing and Administering Cisco Solutions (CCNA)

Πληροφορίες συμμετοχής

Τρόπος υλοποίησης:
Eξ αποστάσεως ασύγχρονη τηλεκπαίδευση ή μεικτή εξ αποστάσεως (Σύγχρονη και Ασύγχρονη) τηλεκπαιδευση.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.