Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Εκπαίδευση

Εισηγητής

Παπαβασιλείου Ιωάννα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Ε.Κ.Π.  Παν. Μακεδονίας 

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κατόχους οποιουδήποτε τίτλου σπουδών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Πανεπιστημίου – TEI) στην Ελλάδα ή άλλων ισότιμων τίτλων σπουδών που από ιδρύματα της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με εμπειρία ή όχι στην παροχή Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Περιγραφή σεμιναρίου

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει ως στόχο την ανάπτυξη των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εκπαιδευόμενων στην Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ώστε να είναι σε θέση να εκτελούν όλες τις βασικές επαγγελματικές λειτουργίες και εργασίες που αφορούν την πρωτοβάθμια παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας στην εκπαίδευση, κατάρτιση, κοινωνική ένταξη και απασχόληση προς διάφορες ομάδες ωφελούμενων (π.χ. μαθητές, φοιτητές, σπουδαστές, νέους, ενήλικες, ανέργους, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες κ.λπ.). Το πρόγραμμα ακολουθεί τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί για το βασικό επίπεδο άσκησης του επαγγέλματος (επίπεδο β’) σύμφωνα με το Επαγγελματικό Περίγραμμα με τίτλο «Σύμβουλος Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού» του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) καθώς και στην ΚΥΑ Υπ’ Αριθ. 13173/Κ6 – ΦΕΚ Β’ 617/14-2/2022 «Σύστημα Πιστοποίησης επάρκειας Προσόντων Συμβούλων Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού», που ορίζει τις προϋποθέσεις ένταξης στο μητρώο Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (ΒΑΣΙΚΟ).

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα παρουσιάσει το θεωρητικό πλαίσιο και τη μεθοδολογία της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας/ Επαγγελματικού Προσανατολισμού, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς τάσεις της Συ.Ε.Π., τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας, καθώς και τις ανάγκες εξυπηρέτησης διαφορετικών ωφελούμενων ομάδων στόχου στην εκπαίδευση, κατάρτιση, κοινωνική ένταξη και απασχόληση.

Πληροφορίες συμμετοχής

Τρόπος υλοποίησης
Εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.