Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Masterclass in Facebook & Instagram Advertising

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Knowcrunch
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Digital Marketing

Εισηγητής

Tolis Aivalis, MANAGING PARTNER, AIVAL.COM
George Arapogiannis, MANAGING DIRECTOR, HUMAN MINDS
Galinos Giaglis, MANAGING DIRECTOR, ORANGE CLICK MEDIA
Stavroula Kogka, PERFORMANCE MARKETING MANAGER, WIZARD
Vassilis Polyzos, MANAGING DIRECTOR, THE VSCOPE
Elena Spiropoulou, MANAGING PARTNER, SPIROPOULOU LAYWERS

Σκοπός

Outcomes of this Facebook & Instagram advertising training
After completing this course you will be able to immediately:

 • Understand the features of all demonstrated platforms, networks, and tools.
 • Identify problems, plan and develop problem-solving strategies which you can optimize.
 • Create links to know where your audience comes from on your website.
 • Form, run, and optimize all types of Facebook & Instagram advertising campaigns.
 • Estimate the results of your campaigns.
 • Evaluate all different insights, analytics, metrics, and relevant KPIs.
 • Sell services to your customers, set up and manage their accounts.
 • Get a job and apply everything you know.

Περιγραφή σεμιναρίου

Syllabus
This is an advanced training which offers thorough step-by-step lectures, tutorials and hands-on exercises on all strategies, tools and practices on Facebook ad manager, tag & events, audiences, campaign objectives, targeting, ad creatives & creative hub, campaigns conversation rate optimization, account optimization and monitoring.

Benefits of this Facebook & Instagram advertising education
Start a career as a Facebook & Instagram Advertising Performance Professional
Access hundreds of job positions and immediately work. This is your best step towards a certified professional position. We support you during your training and after your graduation so you can achieve your goals. Our reputation within the industry will give you an automatic head start. Our graduates are seen as the most employable in the country. Secure a solid future with this highly-demanded skill-set.

Topics for this Facebook & Instagram advertising course

 • Course Introduction
 • Working with URLs & UTMs
 • Monitoring UTMs in Google Analytics
 • Working with URL shorteners
 • Digital advertising campaigns fundamentals
 • Google tag manager
 • About Facebook & Instagram advertising manager
 • Facebook & Instagram advertising manager - audiences
 • Facebook & Instagram advertising manager - creative hub
 • Facebook & Instagram awareness advertising campaigns
 • Facebook & Instagram reach advertising campaigns
 • Facebook & Instagram traffic advertising campaigns
 • Facebook & Instagram engagement advertising campaigns
 • Facebook & Instagram video views advertising campaigns
 • Facebook & Instagram leads advertising campaigns
 • Facebook & Instagram messages advertising campaigns
 • Facebook & Instagram conversions & sales advertising campaigns
 • Facebook & Instagram mobile app advertising campaigns
 • Facebook & Instagram store advertising campaigns
 • Facebook & Instagram remarketing advertising campaigns
 • Facebook & Instagram advertising campaigns & account optimization
 • Facebook & Instagram reach & frequency advertising campaigns
 • Facebook advertising campaigns conversion rate optimization (CRO)
 • Course Epilogue

Πληροφορίες συμμετοχής

Industry-recognized credentials
After completing 80% of your videos to watch, you are given a professional certificate.

Video-on-demand education
Study 100% online and learn from the comfort of your home with pre-recorded learning. Start and stop anytime you want, any hour of the day and complete the course at your own pace. Videos are constantly updated.

Award-winning
Awarded as the Best Digital & Social Media Marketing Education in Greece, by Social Media World and Best Digital Marketing E-learning Course in Greece, by Education Leaders Awards.

Curriculum academic level
This exceptional course has a level of EQF 6 training program. Includes all the platforms, tools, strategies, tactics, best & bad practices, costs, pricing, key performance indicators, metrics, glossary, and job positions.

Access to our instructors during your training
Ask questions and share your work with our instructors in a private Facebook group.

Access to files during your training
Access to unique presentations & bonus files, which are updated daily.

Lifetime free bonus events
Join monthly Q & A events and quarterly mix & match events, so you don’t miss the fun of networking.

Lifetime alumni discounts
Get special prices for all our educational programs after you graduate.

Lifetime business opportunities
Connect with professionals or customers in our powerful community and access business specs and projects.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο και τη διαδικασία εγγραφής, πατήστε παρακάτω για να μεταφερθείτε στη σελίδα του διοργανωτή
Σελίδα Διοργανωτή