Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Ξενοδοχειακή Λογιστική – Λειτουργία Ξενοδοχειακών και Τουριστικών μονάδων – Τουριστικών Καταλυμάτων (Διπλογραφία – Απλογραφία)

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
KΕΛΕ - Κέντρο Λογιστικών Εφαρμογών
Εξ Αποστάσεως
Live E-Learning
30/09/2023
2,5 μήνες

Σε ποιους απευθύνεται

Λογιστές, Βοηθοί Λογιστών, Οικονομικοί Διευθυντές Ξενοδοχείων, Επιχειρηματίες που ασχολούνται με τον τουρισμό και τα τουριστικά επαγγέλματα.

Σκοπός

Η σωστή εκμάθηση λειτουργίας των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και τουριστικών καταλυμάτων όπως λειτουργεί στην πράξη σε Λογιστική – Φοροτεχνική βάση σε Διπλογραφία και Απλογραφία.

Περιγραφή σεμιναρίου

Συνοπτικό Πρόγραμμα :

 • Λειτουργία Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Διπλογραφίας και Απλογραφίας)
 • Εισαγωγικές Έννοιες
 • Ανάλυση Ε.Γ..Λ.Σ – Ε.Λ.Π για τις ξενοδοχειακές μονάδες
 • Ειδικά θέματα.:
 • Ομάδα 1 Πάγια ξενοδοχείων (αποσβέσεις – μητρώο παγίων)
 • Ομάδα 2 Αποθέματα (λογιστική διαχείριση αγορών και αποθεμάτων τροφίμων και ποτών –απογραφή – αποτίμηση)
 • Ομάδα 3 Απαιτήσεις (πελάτες – χρεώστες - επιταγές χρεωστικές – πιστωτικές κάρτες –έσοδα χρήσεως εισπρακτέα)
 • Ομάδα 4 Ιδία κεφάλαια – προβλέψεις επισφαλών πελατών για ιδιώτες και νομικά πρόσωπα.
 • Ομάδα 5 Υποχρεώσεις (προμηθευτές – πιστωτές– μεταβατικοί λογαριασμοί – προκαταβολές πελατών, προκαταβολές προμηθευτών)
 • Ομάδα 6 Έξοδα (αναφορά σε έξοδα ξενοδοχείων)
 • Ομάδα 7 Έσοδα (ανάλυση για τις ανάγκες του ξενοδοχείου)
 • Ομάδα 8 Ανόργανα αποτελέσματα
  • Υπολογισμός και απόδοση παρακρατούμενων φόρων
  • Φόρος παρεπηδιμούντων (για κλίνες – επισιτιστικά)
  • Δημοτικός φόρος – υπολογισμός – απόδοση
  • Φόρος διαμονής – υπολογισμός – απόδοση
  • ΦΜΥ κ.τ.λ
 • Τρόπος καταχώρησης εσόδων (MAIN – COURANTE)
 • Ανάλυση των συντελεστών ΦΠΑ (πχ δωμάτια και πρωινό)
 • Πλήρη διαχείριση εντύπου απόδοσης ΦΠΑ (περιοδική δήλωση ΦΠΑ – έντυπο Φ2)
 • Κλείσιμο χρήσης – Δήλωση Ν και εντύπου Ε3
 • Φορολογική αναμόρφωση
 • My data ξενοδοχείων
 • Κλείσιμο ισολογισμού - χρηματοοικονομικές καταστάσεις – έντυπα δήλωσης φόρου εισοδήματος της εταιρείας.

Πληροφορίες συμμετοχής

Ημερομηνία Έναρξης :
Τμήμα Σαββατοκύριακου 23-9-2023 κάθε Σάββατο και Κυριακή 10:00 με 13:00

Διάρκεια: 2,5 μήνες 

Διαπίστευση & Πιστοποίηση Παρακολούθησης Σεμιναρίων
Αδειοδοτημένο Κέντρο του ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) του Υπουργείου Παιδείας με Αριθμό Αδείας Α17977/ ΦΕΚ 2697 5.10.12 παρέχεται Αντίστοιχη Βεβαίωση

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.