Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Scrum & Agile - Πιστοποίηση από το ScrumStudy

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
projectyou
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
καθημερινές ενάρξεις

Σε ποιους απευθύνεται

Target Audience
Scrum is one of the most widely applied project management frameworks globally. Also, the widespread increase in the demand for certified Scrum Masters and Scrum Experts is a testimony to the fact that Scrum will expand its domain in the years to come.

The prevalent misconception is that Scrum is suitable for and used by only the Information Technology sector to develop software and product applications and services. Nonetheless, surveys done over the past decade have revealed that Scrum is, no doubt, applied most in managing software development projects; however, it is equally suitable for and successful in fields such as Finance, healthcare, Automotive, and Construction.

Thus, Scrum is being used for project management across industries, irrespective of the number of employees, the region or the country where it is located, and the nature of the project. Being an Agile approach, Scrum can be tailor-made for any project.

Περιγραφή σεμιναρίου

The certification
Scrum is the most popular Agile framework. It is an adaptive, iterative, fast, flexible, and effective methodology designed to deliver significant value quickly and throughout a project.

Scrum ensures transparency in communication and creates an environment of collective accountability and continuous progress. The Scrum framework, as defined in the SBOK™ Guide, is structured in such a way that it supports product and service development in all types of industries and in any type of project, irrespective of its complexity.

A Scrum project involves a collaborative effort to create a new product, service, or other result as defined in the Project Vision Statement. Projects are impacted by constraints of time, cost, scope, quality, resources, organizational capabilities, and other limitations that make them difficult to plan, execute, manage, and ultimately succeed. However, successful implementation of the results of a finished project provides significant business benefits to an organization. It is therefore important for organizations to select and practice an appropriate project management methodology.

A key strength of Scrum lies in its use of cross-functional, self-organized, and empowered teams who divide their work into short, concentrated work cycles called Sprints. The focus of Scrum on value driven delivery helps Scrum Teams deliver results as early in the project as possible.

What the Certification offers

 • Adaptability
 • Transparency
 • Continuous Feedback
 • Continuous Improvement
 • Faster Problem Resolution
 • Efficient Development Process
 • Sustainable Pace
 • Early Delivery of High Value
 • Motivation
 • Effective Deliverables
 • Customer Centric
 • High Trust Environment
 • Collective Ownership
 • Continuous Delivery of Value
 • High Velocity
 • Innovative Environment

Level in SCRUMstudy
SCRUMstudy is the global accreditation body for Scrum and Agile certifications. It has authored the SBOK™ Guide as a comprehensive guide to deliver successful projects using Scrum. SCRUMstudy works through its large global partner network of Authorized Training Providers (A.T.P.s) to deliver trainings and certifications. Important certifications provided by SCRUMstudy include:

 • Scrum Fundamentals Certified (SFC™)
 • Scrum Developer Certified (SDC™)
 • Scrum Agile Master Certified (SAMC™)
 • Scrum Master Certified (SMC™)
 • Scrum Product Owner Certified (SPOC™)
 • Expert Scrum Master Certified (ESMC™) Course

Πληροφορίες συμμετοχής

How to participate
Through e-learning: Video on Demand (VoD)

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.