Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Scrum & Agile - Πιστοποίηση από το ScrumStudy

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
projectyou
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Οργάνωση & Διοίκηση

Σε ποιους απευθύνεται

Το Scrum χρησιμοποιείται για τη διαχείριση έργων σε όλους τους κλάδους, ανεξάρτητα από τον αριθμό των εργαζομένων, την περιοχή ή τη χώρα στην οποία βρίσκεται και τη φύση του έργου. Ως Agile προσέγγιση, το Scrum μπορεί να προσαρμοστεί στα μέτρα σας για οποιοδήποτε έργο.

Περιγραφή σεμιναρίου

Πιστοποίηση Scrum & Agile

Η μεθοδολογία Scrum & Agile είναι ένα από τα πιο ευρέως εφαρμοσμένα πλαίσια Project Management παγκοσμίως. Αποτελεί ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο για την υλοποίηση projects με επιτυχία που εστιάζει:

 • στην ευελιξία προσέγγισης
 • στις απαιτήσεις του πελάτη και στις αλλαγές
 • στην ομαδική εργασία
 • στα επείγοντα και σημαντικά tasks

Τα οφέλη από τη χρησιμοποίηση της παρακάτω μεθόδου είναι:

 • Αυξάνει την παραγωγικότητα μέσω της μείωσης του χρόνου, καθώς διατηρεί τις ομάδες εστιασμένες στις πιο κρίσιμες πτυχές του κύκλου ανάπτυξης του έργου.
 • Παρέχει διαφάνεια και σαφήνεια στην επικοινωνία και δημιουργεί ένα περιβάλλον συλλογικής υπευθυνότητας και συνεχούς προόδου.
 • Μεγιστοποιεί την οργάνωση της ομάδας, καθώς διαχωρίζει τις εργασίες σε μικρά μέρη ώστε η ομάδα να μπορεί να τα ολοκληρώσει και να τα παραδώσει ευκολότερα μέσα σε περιορισμένο χρονικό διάστημα.
 • Αυξάνει την ικανοποίηση του πελάτη όντας ευέλικτο, καθώς επιτρέπει να γίνουν οι κατάλληλες προσαρμογές με βάση τα σχόλια των πελατών και των ενδιαφερόμενων μερών.
 • Συντελεί στην ανάπτυξη επιτυχημένων προϊόντων και υπηρεσιών σε όλους τους κλάδους διότι βλέπει το προϊόν με τα μάτια του πελάτη και χρήστη.

Certifications in SCRUM & Agile
Το SCRUMstudy είναι ο παγκόσμιος οργανισμός διαπίστευσης για τις πιστοποιήσεις Scrum και Agile. Έχει συντάξει τον Οδηγό SBOK™ ως έναν ολοκληρωμένο οδηγό για την παράδοση επιτυχημένων έργων χρησιμοποιώντας το Scrum. Το SCRUMstudy εργάζεται μέσω του μεγάλου παγκόσμιου δικτύου συνεργατών της Εξουσιοδοτημένων Παρόχων Εκπαίδευσης (A.T.P.s) για την παροχή εκπαιδεύσεων και πιστοποιήσεων. 

Η projectyou είναι εγκεκριμένος φορέας εκπαίδευσης (Authorized Training Partner) από το SCRUMstudy για την Παγκόσμια Πιστοποίηση Scrum & Agile. Σημαντικές πιστοποιήσεις που παρέχονται από το SCRUMstudy περιλαμβάνουν:

 • Scrum Fundamentals Certified (SFC™)
 • Scrum Developer Certified (SDC™)
 • Scrum Agile Master Certified (SAMC™)
 • Scrum Master Certified (SMC™) - Scaled Scrum Master Certified (SSMC™) 
 • Scrum Product Owner Certified (SPOC™) - Scaled Scrum Product Owner Certified (SSPOC™)
 • Expert Scrum Master Certified (ESMC™) Course

Πληροφορίες συμμετοχής

Τρόπος παρακολούθησης
Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση

Το εκπαιδευτικό υλικό είναι στα Αγγλικά.

Επίπεδα Πιστοποίησης Scrum 

 • Scrum Fundamentals Certified (SFC™) ΔΩΡΕΑΝ
 • Scrum Developer Certified (SDC™) 180 €
 • Scrum Agile Master Certified (SAMC™) 470 €
 • Scrum Master Certified (SMC™) 410 €
 • Scrum Product Owner Certified (SPOC™) 510 €
 • Expert Scrum Master Certified (ESMC™) 660 €

Κόστος Συμμετοχής

Βλ. πληροφορίες συμμετοχής.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.