Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Executive Diploma Healthcare Management

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Mediterranean Professional Studies
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Οργάνωση & Διοίκηση

Εισηγητής

Εξειδικευμένοι καθηγητές του Mediterranean Professional Studies

Σε ποιους απευθύνεται

- Σε Εργαζόμενους/ στελέχη χωρίς πρώτο πτυχίο, με εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών
- Πτυχιούχους ΑΕΙ/ ΤΕΙ/ Κολεγίων ανεξαρτήτως ειδικότητας, που εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν στα συγκεκριμένα αντικείμενα
- Απόφοιτους ΙΕΚ αντίστοιχων ειδικοτήτων με εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών
- Φοιτητές ΑΕΙ/ ΤΕΙ (3ου ή 4ου έτους) οικονομικών κατευθύνσεων
- Ελεύθερους επαγγελματίες/ επιχειρηματίες
- Υποψήφιους φοιτητές ΜΒΑ οι οποίοι δε διαθέτουν τα τυπικά προσόντα εισαγωγής τους στο πρόγραμμα («γεφυροποιό» πρόγραμμα – bridging course).

Εργαζόμενοι & στελέχη των μεγαλύτερων ελληνικών και πολυεθνικών εταιριών επιλέγουν τα προγράμματα Executive Diplomas για:
- ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
- ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ
- ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΡΙΕΡΑΣ
- ΕΞΕΛΙΞΗ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ
- «ΓΕΦΥΡΑ» ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΣΕ ΜΒΑ

Περιγραφή σεμιναρίου

Το Executive Diploma in Healthcare Management είναι ένα πρόγραμμα επαγγελματικής εξειδίκευσης που έχει ως στόχο να καταρτίσει και να εκπαιδεύσει εργαζόμενους στο χώρο της υγείας και των παραϊατρικών επαγγελμάτων – ιατρούς, νοσηλευτές, διοικητικό προσωπικό κ.α. – στις σύγχρονες τεχνικές διοίκησης νοσοκομείων αλλά και μικρότερων μονάδων υγείας, προσφέροντας στους εκπαιδευόμενους εξειδικευμένες, στοχευμένες, εφαρμόσιμες γνώσεις και δεξιότητες, προκειμένου να ανελιχθούν και να καταλάβουν θέσεις ευθύνης στη σύγχρονη αγορά εργασίας.

Units / Modules
Προσωπική Ανάπτυξη και Ηγεσία Ομάδων
Ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων (συγγραφή εκθέσεων/reports, δεξιότητες παρουσίασης, έρευνα και ανάλυση, ομαδική εργασία)
Μεγιστοποίηση δυνατοτήτων, life and business Coaching
Συναισθηματική νοημοσύνη
Ηγεσία ομάδας
Προσωπικό Πλάνο Ανάπτυξης – PDP

Οικονομικά της υγείας
Πολιτική και οικονομικά της υγείας
Συστήματα υγείας
Στόχοι και παράμετροι επιρροής
Χρηματοδότηση και ανάγκη ελέγχου
Δείκτες και αξιολόγηση
Μέθοδοι αξιολόγησης
Το ΕΣΥ
Η αγορά φαρμάκου
Αξιολόγηση μονάδων υγείας

Διοίκηση μονάδων υγείας
Βασικές αρχές οργάνωσης και διοίκησης οργανισμών υγείας
Οργανισμοί & Υπηρεσίες Υγείας – Οργάνωση & Διοίκηση
Μέθοδοι Αποζημίωσης – Προϋπολογισμοί
Διαχείριση Αποθεμάτων & Φαρμάκων
Διαχείριση Κλινών
Βραχεία Νοσηλεία & Day Clinics
Περιπατητική & Εξωνοσοκομειακή Φροντίδα
Ποιότητα Υπηρεσιών Υγείας & Αξιολόγηση
Στρατηγικός Σχεδιασμός – Κατάρτιση Business Plan

Διοίκηση ποιότητας στην υγεία
Βασικές Αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας
Quality Assurance Systems και το ISO 9000 series
Συστήματα Αξιολόγησης της Ποιότητας στην υγεία
Στατιστικός έλεγχος – Έννοιες και εργαλεία, εφαρμογή στην υγεία
Case Study πάνω στο ISO 9000 series στην υγεία
Quality Management Systems στην υγεία
Αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης στο χώρο της υγείας στην Ελλάδα
Ο ρόλος της ανώτατης διοίκησης στα συστήματα διοίκησης ολικής ποιότητας στην υγεία
Ομάδες ποιότητας, Κύκλοι Ποιότητας και η βελτίωση στην ποιότητα
Νέες Τάσεις και εξελίξεις – The Excellence movement

Σχεδιασμός και πολιτική συστημάτων υγείας
Εισαγωγή στα Συστήματα Υγείας
Βασικά χαρακτηριστικά – Στόχοι συστημάτων Υγείας
Πολιτική Υγείας – Μοντέλα Συστημάτων Υγείας
Συγκριτική παρουσίαση των συστημάτων υγείας σε διάφορες χώρες
Οργάνωση και ταξινόμηση των Υπηρεσιών Υγείας
Πηγές Χρηματοδότησης
Προβλήματα Χρηματοδότησης Συστημάτων Υγείας
Παραγωγή Φροντίδας Υγείας και Συντελεστές Παραγωγής

Στρατηγική των επιχειρήσεων
Η έννοια της στρατηγικής
Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος
Στρατηγικός προσανατολισμός
Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
Στρατηγικές ανάπτυξης
Στρατηγική προϊόντος
Στρατηγική και Ηγεσία
Διεθνής επιχειρηματική στρατηγική

Πληροφορίες συμμετοχής

  • Πιστοποίηση από το European International University (Paris).
  • Διδασκαλία από καταξιωμένα στελέχη στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας.
  • Ευέλικτη Φοίτηση: συνδυασμός δια ζώσης & εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας.
  • Γεφυροποιό πρόγραμμα για το MBA.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.