Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Executive Diploma Digital & Social Media Marketing

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Mediterranean Professional Studies
Εξ Αποστάσεως
Live E-Learning
14/02/2023
1 έτος
Εξ Αποστάσεως
Live E-Learning
06/03/2023
1 έτος

Εισηγητής

Εξειδικευμένοι καθηγητές του Mediterranean Professional Studies.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Executive Diploma in Digital & Social Media Marketing απευθύνεται:
- Σε επαγγελματίες του marketing και της επικοινωνίας για την εξειδίκευση στον τομέα της ψηφιακής επικοινωνίας και την επαγγελματική τους εξέλιξη/ διεύρυνση στον κλάδο τους.
- Σε εργαζόμενους / στελέχη μικρομεσαίων επιχειρήσεων που επιθυμούν να αναπτύξουν περαιτέρω την επιχείρησή τους, στην Ελλάδα ή διεθνώς.
- Σε ελεύθερους επαγγελματίες για την ανάπτυξη του πελατολογίου τους.
- Σε φυσικά πρόσωπα, δημόσια πρόσωπα, καλλιτέχνες, πολιτευτές, για την ενίσχυση της ψηφιακής τους εικόνας.
- Σε φοιτητές / απόφοιτους σχολών – ανεξαρτήτως ειδικότητας – για την ενίσχυση του βιογραφικού τους και την απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων.
- Σε νέους που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν επιχειρηματικά ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες με το marketing και την επικοινωνία.
- Σε νέους επιχειρηματίες που αναζητούν αποτελεσματικούς και οικονομικούς τρόπους προώθησης των προϊόντων/ υπηρεσιών τους.

Περιγραφή σεμιναρίου

Πρόκειται για ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα επαγγελματικής εξειδίκευσης που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες επαγγελματικές απαιτήσεις του μάρκετινγκ και της εταιρικής ψηφιακής επικοινωνίας. Εφοδιάζει τους συμμετέχοντες με θεωρητική και πρακτική γνώση που απαιτείται για την έναρξη μιας καριέρας στον χώρο του ψηφιακού μάρκετινγκ και για την εξέλιξη σε ανώτερες διοικητικές θέσεις, για όσους ήδη δραστηριοποιούνται στον κλάδο. Σκοπός του είναι η συνολική κατανόηση του πεδίου των νέων διαδικτυακών μέσων και των κοινωνικών δικτύων, με στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων χάραξης και υλοποίησης ολοκληρωμένων στρατηγικών για πρόσωπα, πολιτικές και επιχειρήσεις στο διαδίκτυο.

Η φιλοσοφία του προγράμματος είναι να ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να ανατρέξουν σε προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες τους και να τις χρησιμοποιήσουν για να μάθουν και να βελτιωθούν. Η διδασκαλία διεξάγεται μέσα από μελέτες περιπτώσεων και επίλυση προβλημάτων, ενώ υπάρχουν και εργαστηριακά μαθήματα στα Εργαστήρια Πληροφορικής του Κολλεγίου. Στο πρόγραμμα διδάσκουν πλήθος επαγγελματιών, άκρως εξειδικευμένων ανά πεδίο διδασκαλίας.

Οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να φέρουν το δικό τους laptop ή tablet για αποδοτικότερη συμμετοχή. Η αξιολόγηση γίνεται μέσω γραπτών εργασιών ή/ και σύντομων τεστ, ενώ προσφέρεται ακαδημαϊκή υποστήριξη και ανατροφοδότηση (feedback) από τους διδάσκοντες καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Ενότητες

Marketing Communications

 • Επικοινωνία μάρκετινγκ – εργαλεία, τεχνικές, στρατηγική
 • Διαφήμιση | Προώθηση Πωλήσεων | Πωλήσεις | Δημόσιες Σχέσεις
 • Διαπολιτισμική επικοινωνία μάρκετινγκ – ζητήματα & προκλήσεις στην εταιρική επικοινωνία
 • Κατανοώντας τον μεταλλασσόμενο πελάτη – συμπεριφορά καταναλωτή & η επίπτωση της στην επικοινωνιακή προσέγγιση
 • Επιπτώσεις του διαδικτύου & της ψηφιακής επικοινωνίας

Fundamentals of Digital Marketing

 • Εισαγωγή στο Digital Marketing/ Ομοιότητες και διαφορές από το Παραδοσιακό Marketing
 • Ο ρόλος του Digital Marketing στην επιτυχία των brands και των επιχειρήσεων- μια στρατηγική προσέγγιση
 • Κανάλια, τακτικές και λειτουργίες που συμπεριλαμβάνονται στον σχεδιασμό του Digital Marketing Plan
 • Τα χαρακτηριστικά του επιτυχημένου Digital Marketing Manager
 • Advanced Digital Marketing
 • Η στρατηγική Digital Marketing: στόχοι, σύνδεση με την επιχειρηματική στρατηγική, KPIs
 • Βασικοί δείκτες μέτρησης της επιτυχίας
 • Ακροατήρια και περιεχόμενο: μοντέλα λήψης αποφάσεων και πρακτικά παραδείγματα

E-commerce

 • Τομείς Ηλεκτρονικού Επιχειρείν
 • Επιχειρηματικά μοντέλα Ηλεκτρονικού Επιχειρείν
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο: ορισμός, πλεονεκτήματα
 • Ηλεκτρονικό marketing
 • Websites & E-shop platforms: Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε μιας
 • Αξιολόγηση e-shop
 • Εργαλεία Internet Marketing: σύγκριση, πλεονεκτήματα, προτεινόμενη χρήση τους με βάση τους στόχους και τις συνθήκες
 • Ασφάλεια & GDPR
 • The Successful Social Media Strategy
 • Το περιβάλλον, η χρήση και η σημασία των social media στις επιχειρήσεις
 • Social Media Platforms: Blogs, Facebook, Twitter, LinkedIn, Foursquare – Facebook Places, Instagram, Pinterest, YouTube – Dailymotion, E-mail & viber marketing
 • Εφαρμογή της Επικοινωνιακής Στρατηγικής:
  • Επιλογή Target Group
  • Επιλογή Social Media
  • Cross Social Media Strategy
  • Day to Day Action
  • Ανάπτυξη Στρατηγικής ανά μέσο

Digital Marketing Metrics: Google Analytics & SEO

 • Πλατφόρμες ανάλυσης στατιστικών δεδομένων
 • Παρουσίαση κύριων KPI’s
 • Δημιουργία report
 • Ανάλυση στατιστικών ανά μέσο
 • Αξιολόγηση στόχων και στρατηγικής
 • Ανάλυση πετυχημένων Case Studies
 • Σχεδιασμός – Εκτέλεση – Αποτίμηση καμπάνιας

Integrated Digital & Social Media Campaign: Final Project Οι φοιτητές δουλεύουν ατομικά ή ομαδικά σε ένα πραγματικό Project της επιλογής τους με την βοήθεια επιβλέποντος καθηγητή.

Πληροφορίες συμμετοχής

 • Πιστοποίηση από το European International University (Paris).
 • Το μοναδικό που συνδυάζει Στρατηγική Marketing με E-Business & Ψηφιακό Marketing.
 • Επαγγελματική δικτύωση (networking) και διασύνδεση με 120+ επιχειρήσεις.
 • Βιωματική διδασκαλία με case studies & εργαστήρια.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.