Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Executive Diploma Business Administration – Mini MBA

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Mediterranean Professional Studies
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Οργάνωση & Διοίκηση

Εισηγητής

Εξειδικευμένοι καθηγητές του Mediterranean Professional Studies

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
- Εργαζόμενους/ στελέχη χωρίς πρώτο πτυχίο, με εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών
- Πτυχιούχους ΑΕΙ/ ΤΕΙ/ Κολεγίων ανεξαρτήτως ειδικότητας, που εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν στα συγκεκριμένα αντικείμενα
- Απόφοιτους ΙΕΚ αντίστοιχων ειδικοτήτων με εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών
- Φοιτητές ΑΕΙ/ ΤΕΙ (3ου ή 4ου έτους) οικονομικών κατευθύνσεων
- Ελεύθερους επαγγελματίες/ επιχειρηματίες
- Υποψήφιους φοιτητές ΜΒΑ οι οποίοι δε διαθέτουν τα τυπικά προσόντα εισαγωγής τους στο πρόγραμμα («γεφυροποιό» πρόγραμμα – bridging course).

Εργαζόμενοι & στελέχη των μεγαλύτερων ελληνικών και πολυεθνικών εταιριών επιλέγουν τα προγράμματα Executive Diplomas για:
- ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
- ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ
- ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΡΙΕΡΑΣ
- ΕΞΕΛΙΞΗ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ
- «ΓΕΦΥΡΑ» ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΣΕ ΜΒΑ

Περιγραφή σεμιναρίου

Το Executive Diploma in Business Administration είναι ένα πρόγραμμα επαγγελματικής εξειδίκευσης που έχει ως στόχο να καταρτίσει και να εκπαιδεύσει φιλόδοξα, δυναμικά στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών, παραγωγικών μονάδων στη θεωρία και στις βασικές πρακτικές της Διοίκησης Επιχειρήσεων, προσφέροντάς τους σύγχρονες, στοχευμένες, εφαρμόσιμες γνώσεις και δεξιότητες στο Management προκειμένου να ανελιχθούν και να καταλάβουν θέσεις ευθύνης στη σύγχρονη αγορά εργασίας.

Modules

Προσωπική Ανάπτυξη και Ηγεσία Ομάδας

 • Ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων (συγγραφή εκθέσεων/reports, δεξιότητες παρουσίασης, έρευνα και ανάλυση, ομαδική εργασία)
 • Μεγιστοποίηση δυνατοτήτων, life and business Coaching
 • Συναισθηματική νοημοσύνη
 • Ηγεσία ομάδας
 • Προσωπικό Πλάνο Ανάπτυξης – PDP

Ηγεσία και Συμπεριφορά Οργανώσεων

 • H έννοια της Ηγεσίας
 • Managers και Ηγέτες
 • Στυλ Ηγεσίας
 • Ανάπτυξη αποτελεσματικών ομάδων
 • Οργανωσιακή Κουλτούρα
 • Διαχείριση Συγκρούσεων

Διοίκηση και Εξέλιξη Ανθρώπινου Δυναμικού

 • Θεωρητικά μοντέλα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Διοίκηση και αξιολόγηση της απόδοσης
 • Πολιτική και συστήματα αμοιβών και ανταμοιβών
 • Οργανωσιακή μάθηση
 • Μέθοδοι εκπαίδευσης στελεχών
 • Διαχείριση ταλέντων
 • Οργανωσιακή Ψυχολογία και Συμπεριφορά
 • Επιχειρησιακή Ηθική

Στρατηγική των Επιχειρήσεων

 • Η έννοια της στρατηγικής
 • Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος
 • Στρατηγικός προσανατολισμός
 • Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
 • Στρατηγικές ανάπτυξης
 • Στρατηγική προϊόντος
 • Στρατηγική και Ηγεσία
 • Διεθνής επιχειρηματική στρατηγική

Marketing Management

 • Περιβάλλον του marketing
 • Στρατηγική marketing
 • Αγορά – Τμηματοποίηση
 • Marketing Mix
 • Προϊόν και υπηρεσίες, τα 4Ρ – τα 6Ρ
 • Διανομή
 • Προώθηση και προβολή

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

 • Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί – Πηγές Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων.
 • Ανάλυση Νεκρού Σημείου – Λειτουργική και Χρηματοοικονομική Μόχλευση.
 • Κεφαλαιακή Δομή
 • Διαχρονική Αξία του Χρήματος
 • Αξιολόγηση Επενδύσεων
 • Κόστος Κεφαλαίου – Ιδανική κεφαλαιακή διάρθρωση.
 • Το υπόδειγμα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων.
 • Χρηματοοικονομικοί Αριθμοδείκτες
 • Καταστάσεις Ταμειακών Ροών
 • Διαχείριση Κεφαλαίων Κίνησης – Διαχείριση Πιστώσεων
 • Διαχείριση Αποθεμάτων

Πληροφορίες συμμετοχής

 • Πιστοποίηση από το European International University (Paris).
 • Διδάσκοντες με ακαδημαϊκή & διοικητική εμπειρία σε κορυφαίες εταιρείες.
 • Ευέλικτη Φοίτηση: συνδυασμός δια ζώσης & εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας.
 • Γεφυροποιό πρόγραμμα για το MBA.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.