Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Πιστοποιημένος Μεσίτης Ακινήτων - Real Estate Specialist

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
StartLearn
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Πωλήσεις & Marketing

Διεξάγεται και δια ζώσης σε αίθουσα.

Περισσότερες πληροφορίες

Διεξάγεται και δια ζώσης σε αίθουσα. Περισσότερες πληροφορίες

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε Απόφοιτους Λυκείου, Φοιτητές, Σπουδαστές Οικονομικών Σχολών ΑΕΙ – ΤΕΙ καθώς και σε υπαλλήλους, συνεργάτες Μεσιτικών γραφείων και Στελέχη επιχειρήσεων, Λογιστές, επενδυτές σε ακίνητα, Πολιτικούς Μηχανικούς, Τοπογράφους, Αρχιτέκτονες, Διακοσμητές οι οποίοι επιθυμούν να εκπαιδευτούν σε άριστο επαγγελματικό επίπεδο πάνω στο αντικείμενο της Μεσιτείας και Διαχείρισης Ακινήτων ως Σύμβουλοι Ακίνητης Περιουσίας.

Σκοπός

Ο σκοπός και ο στόχος στο σεμινάριο αυτό είναι ο σπουδαστής να είναι σε θέση να μπορεί να ανταπεξέλθει στις όποιες απαιτήσεις και να λαμβάνει αποφάσεις αναφορικά με οικονομικές-επενδυτικές συμβουλές σχετικά με τα ακίνητα (πώληση, μίσθωση, αντιπαροχή, ανταλλαγή ακινήτων). Επίσης μπορεί να εργασθεί ως Ανεξάρτητος Μεσίτης Αστικών Συμβάσεων – Ελεύθερος Επαγγελματίας, ως Σύμβουλος Ακινήτων, ως συνεργάτης γραφείου ή εταιρείας.

Περιγραφή σεμιναρίου

Ο Μεσίτης Αστικών Συμβάσεων - Σύμβουλος Ακίνητης Περιουσίας είναι το φυσικό πρόσωπο ή εμπορική εταιρεία κάθε είδους, που μεσολαβεί για την σύναψη των αστικού δικαίου συμβάσεων, πώλησης, ανταλλαγής, μίσθωσης ακινήτων (κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, οικοπέδων, αγροτεμαχίων) με κάποιο οικονομικό όφελος.  Υποδεικνύει ευκαιρίες για αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακίνητων.

Το έργο του Μεσίτη Αστικών Συμβάσεων επικεντρώνεται στον εντοπισμό προσώπων που επιθυμούν να καταρτίσουν συμβάσεις πώλησης, ανταλλαγής, μίσθωσης ακινήτων, παραχώρησης ακινήτων προς ανοικοδόμηση με αντιπαροχή, καθώς και συνομολόγησης χρηματικών δανείων και στη πραγματοποίηση συναλλακτικής επαφής με τον εντολέα του. Ο Μεσίτης αστικών συμβάσεων η αναλαμβάνει να διευκολύνει την κατάρτιση της σύμβασης, συμβάλλοντας στη ρύθμιση ή διεκπεραίωσης επιμέρους ζητημάτων. Η ανεύρεση ενός ακινήτου δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ο μεσίτης μπορεί να δείξει ακίνητα που θα ταιριάζουν στις προδιαγραφές του πελάτη. Από τη στιγμή που θα βρεθεί αυτό που θα τον ικανοποιεί, αναλαμβάνει τις τελικές διαπραγματεύσεις και το κλείσιμο της συμφωνίας.

Ο Μεσίτης Αστικών Συμβάσεων, έχοντας συνολική εικόνα της αγοράς και εμπειρία, μπορεί να εκτιμήσει το ακίνητο, ούτως ώστε να μη χάσει ο ενδιαφερόμενος πολύτιμο χρόνο ζητώντας κάτι που είναι εκτός της αγοράς, αλλά ούτε και να χάσει χρήματα μη έχοντας εκτιμήσει σωστά την περιουσία του.

Θεματικές Ενότητες

1. Ορισμός και ρόλος του Συμβούλου Ακινήτων/Κτηματομεσίτη
2. Το Real Estate στην παγκόσμια και την εγχώρια αγορά
3. Είδη ακινήτων
4. Νομοθετικό πλαίσιο - Κατευθυντήριες γραμμές
5. Πωλητής - Αναζήτηση πωλητή/εκμισθωτή
6. Αξιολόγηση ιδιοκτήτη
7. Εντολές Ανάθεσης
8. Αξιολόγηση και Μάρκετινγκ ακινήτου
9. Παρουσίαση Ανάλυσης Ανταγωνιστικής Αγοράς (Α.Α.Α.)
10. Αντιρρήσεις Ιδιοκτητών - Χειρισμός
11. Αγοραστής - Πηγές αλίευσης - Αναζήτηση ακινήτου
12. Υπόδειξη-Προσφορά-Χειρισμός Αντιρρήσεων-Κλείσιμο
13. Χειρισμός αντιρρήσεων Αγοραστή
14. Μισθώσεις – Μισθωτήρια συμβόλαια Οικιστικά - Επαγγελματικά
15. Τεχνική Ορολογία - Επενδυτικό Ακίνητο
16. Επενδυτικό ακίνητο - Υπολογισμός Απόδοσης
17. Διαχείριση ακινήτου απόδοσης
18. Τεχνολογία - Πρόγραμμα διαχείρισης πελατολογίου
19. Κοινωνικά δίκτυα
20. Προσωπικό Μάρκετινγκ/Branding
21. Οργάνωση και διαχείριση χρόνου
22. Επαγγελματική παρουσία - Προσωπική διαφήμιση
23. Ημερήσιο - Εβδομαδιαίο - Μηνιαίο - Τριμηνιαίο - Ετήσιο πλάνο
24. Προοπτικές καριέρας - Ανεξάρτητος Κτηματομεσίτης - Ελεύθερος Επαγγελματίας
25. Σύμβουλος Ακινήτων - Συνεργάτης γραφείου/εταιρείας

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια & Εκπαιδευτικές υπηρεσίες

  • Διάρκεια: 2 ½ Μήνες - 50 ώρες
  • Επαγγελματική εκπαίδευση
  • Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης εξ αποστάσεως (e-Learning)
  • Το Σεμινάριο επιδοτείται μέσω ΛΑΕΚ 100%

Πιστοποίηση
Στο τέλος της φοίτησης οι σπουδαστές αξιολογούνται. Η επιτυχής ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας οδηγεί στην απόκτηση της Πιστοποίησης. Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση για την αγορά εργασίας.

Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

***Οι Βεβαιώσεις Κατάρτισης Σπουδών εκδίδονται στα Ελληνικά & στα Αγγλικά διότι έχουν εγκριθεί και από το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ

Πιστοποίηση χωρίς επιπλέον επιβάρυνση

  1. Πιστοποιημένος Μεσίτης Ακινήτων – Real Estate Specialist 
  2. Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα κατά το πρότυπο QTL (Quality Training Label) της ACTA, Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, σας παρέχεται πιστοποιητικό επιπέδου QTL EXPERT by ACTA.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.