Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Οροφοκομία Β Επίπεδο για την Προϊσταμένη και τη Βοηθό

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Anko Academy
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Τουρισμός / Εστίαση

Εισηγητής

Ζουγανέλη Κατερίνα

Σε ποιους απευθύνεται

Το e-learning πρόγραμμα σπουδών της Οροφοκομίας, απευθύνεται σε προϊσταμένες ορόφων, βοηθούς προϊσταμένης ορόφων, καμαριέρες και καθαρίστριες ξενοδοχείων. Είναι ένα πρόγραμμα που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του τμήματος της οροφοκομίας και μπορεί να καλύψει τα κενά των επαγγελματιών.

Περιγραφή σεμιναρίου

Το e-learning πρόγραμμα σπουδών της Οροφοκομίας Β επίπεδο, είναι ένα πλήρως εκσυγχρονισμένο πρόγραμμα σπουδών, απόλυτα συνδεδεμένο με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, των σύγχρονων και απαιτητικών ξενοδοχείων υψηλής κατηγορίας. To πρόγραμμα απευθύνεται σε προϊσταμένες ορόφων και σε εργαζόμενους στον τομέα της οροφοκομίας που ολοκλήρωσαν τον Α' κύκλο σπουδών Οροφοκομία Α επίπεδο.

θέματα:

 • Η λειτουργία του Ξενοδοχείου, Κατηγοριοποίηση, ΕΟΤ, Σήμα ΕΟΤ.
 • Κανόνες Υγιεινής και ασφάλειας HACCP – ISO, Εκτίμηση κινδύνου.
 • Εργατικό Ατύχημα - Απολύμανση – Απεντομώσεις – Λεγιονέλλα.
 • Οργάνωση τμήματος οροφοκομίας, ρόλοι και καθήκοντα προσωπικού, οι ευθύνες του Housekeeping.
 • Η προϊσταμένη ορόφων και η βοηθός ορόφων, Καθήκοντα Προϊσταμένης και Βοηθού.
 • Έλεγχοι λειτουργιών ανά βάρδια, Ημερήσιες αναφορές.
 • Διαδικασία επιθεώρησης δωματίου από την βοηθό και την προϊσταμένη, Case studies ανά αριθμό καμαριερών.
 • Αλλαγή βάρδιας στην οροφοκομία .
 • Λειτουργίες του τμήματος Ορόφων, έλεγχος λειτουργιών, έλεγχος κόστους & παραγωγής.
 • Απογραφές – Αγορές στο τμήμα Οροφοκομίας.
 • Protel
 • Αρχές επιχειρησιακής επικοινωνίας – Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
 • Τήρηση αρχείων προσωπικού – Αγορών και ελέγχου – Έντυπα – Τήρηση προτύπων και προδιαγραφών καθαριότητας δωματίου.
 • Επιλογή προσωπικού – Οργάνωση και αρμοδιότητες προσωπικού – Σύνθεση προσωπικού – Εξειδίκευση προσωπικού - Κίνητρα.
 • Μοντέλα διοίκησης – Οι προκλήσεις, η δομή και η διοίκηση του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού.
 • Τα ξενοδοχεία του μέλλοντος.
 • Αγγλική τουριστική ορολογία.
 • Νέοι ορίζοντες στην οροφοκομία.
 • Ο επιτυχημένος Housekeeper

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια προγράμματος
Ο χρόνος που απαιτείται για να ολοκληρώσετε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι 1 μήνας, ενώ οι ώρες μελέτης είναι 40 ώρες. Σας συστήνουμε να οργανώσετε το εκπαιδευτικό σας πρόγραμμα ώστε να αφιερώνετε εβδομαδιαίως 9 έως 10 ώρες μελέτης. Παράλληλα σας παρέχουμε πρόσβαση σε όλο το εκπαιδευτικό υλικό, βίντεο, κείμενα και ασκήσεις για 3 μήνες.
Στην ημερομηνία λήξης του εκπαιδευτικού προγράμματος και του προσωπικού σας λογαριασμού και εφόσον έχετε επιτύχει σε όλα τα τεστ αξιολόγησης θα σας σταλεί ηλεκτρονικά το πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Μεθοδολογία

 • Ασύγχρονη μάθηση – δυνατότητα ευελιξίας στον χρόνο μελέτης
 • Γραπτά κείμενα μελέτης
 • Μαγνητοσκοπημένες διδασκαλίες εκπαιδευτή (βίντεο)
 • Τεχνικές κι επίδειξη σε δωμάτιο ξενοδοχείου 5*, σε κοινόχρηστους χώρους και λινοθήκη (βίντεο)
 • Δραστηριότητες αξιολόγησης
 • Για να λάβετε το Πιστοποιητικό παρακολούθησης θα πρέπει να ολοκληρώσετε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα και να επιτύχετε σε όλες τις ασκήσεις.
 • Σας προτείνουμε η παρακολούθηση να γίνει από σταθερό Ηλεκτρονικό υπολογιστή ή Laptop για την βέλτιστη χρήση της πλατφόρμας τηλεκατάρτισης. Επίσης να έχετε υψηλής ποιότητας ταχύτητα Internet.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο και τη διαδικασία εγγραφής, πατήστε παρακάτω για να μεταφερθείτε στη σελίδα του διοργανωτή
Σελίδα Διοργανωτή