Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Reception Υπάλληλος Υποδοχής - Protel

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Anko Academy
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
καθημερινές ενάρξεις
50 ώρες

Εισηγητής

Αρβανίτης Μανώλης

Σε ποιους απευθύνεται

Το e-learning πρόγραμμα Υπάλληλος Υποδοχής - Reception Front Office της Τουριστικής σχολής ANKO, είναι κατάλληλο για όσους επιθυμούν να εργαστούν ή εργάζονται ήδη σε Reception ξενοδοχείου κάθε τύπου. Ή εργάζονται σε θέσεις Guest relations, ή άλλες διοικητικές θέσεις εργασίας και επιθυμούν να μάθουν σε καλό βαθμό πώς λειτουργεί η ρεσεψιόν και πώς συνεργάζεται με τα υπόλοιπα τμήματα του ξενοδοχείου.

Περιγραφή σεμιναρίου

Η Reception αποτελεί καθοριστικό τμήμα οργάνωσης και πωλήσεων για την ξενοδοχειακή μονάδα. Στο e-learning εκπαιδευτικό πρόγραμμα Reception – Υπάλληλος υποδοχής Front office με εξειδίκευση στο λογισμικό Protel, ο εκπαιδευόμενος θα μάθει την συνολική λειτουργία του τμήματος υποδοχής σε όλα τα επίπεδα προσωπικού, όπως επίσης και την σε βάθος συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα του ξενοδοχείου. Το πρόγραμμα προσαρμόζεται στις απαιτήσεις όλων των εκπαιδευομένων ανάλογα με την βαθμίδα τους και το είδος ξενοδοχειακής μονάδας στο οποίο εργάζονται. Επίσης παρατίθενται ουσιώδη υποδείγματα εντύπων και διαγραμμάτων προς χρήση, όπως και video-live case studies μέσα σε 5 αστέρων luxury resort hotel. Το λογισμικό Protel είναι το πιο διαδεδομένο στις Reception και στα τμήματα κρατήσεων, παρόλα αυτά ακόμα και αν η επιχείρηση στην οποία εργάζεστε διαθέτει άλλο λογισμικό, οι γνώσεις είναι άμεσα προσαρμόσιμες και επαρκείς.

Εκπαιδευτικές Ενότητες:

 • Το ξενοδοχειο & τα δωμάτια πελατών
 • Προσδιορισμός - ανάλυση ξενοδοχειακού προϊόντος
 • Ιδιαιτερότητες των ξενοδοχειακών προϊόντων
 • Ο κύκλος των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Η εξυπηρέτηση πελατών
 • Η ποιότητα της φιλοξενίας
 • Η σύνθεση του ξενοδοχειακού προϊόντος
 • Κατηγορίες πελατών ξενοδοχείου
  • Τύποι δωμάτιων
  • Όροι συμφωνίας ενοικίασης δωματίων
  • Τμηματοποίηση - καταμερισμός λειτουργιών του ξενοδοχείου
 • Διεύθυνση
  • Rooms division
  • F&B
  • Sales &marketing
  • Accounting
  • Maintenance
  • Security
  • Human resources
  • Recreation
 • Οργανογράμματα
 • Στόχοι του τμήματος υποδοχής
 • Οργάνωση του τμήματος υποδοχής
 • Το προσωπικό της υποδοχής
 • Οι βάρδιες της υποδοχής
 • Λειτουργικοί κανόνες του τμήματος υποδοχής
 • Ενδοτμηματική επικοινωνία
 • Αναμενόμενες αφίξεις
 • Μη αναμενόμενες αφίξεις
 • Πρωινές αφίξεις
 • Μη πραγματοποιθείσες αφίξεις
 • Ενημέρωση εντύπων αρχείων
 • Κατανομή δωμάτιων
 • Κατάσταση δωμάτιων
 • Αναβάθμιση δωματίου
 • Χειρισμός υπερπληρότητας - overbooking
 • Μετακίνηση πελάτη σε άλλο δωμάτιο (+ επίδειξη στο protel)
 • Έλεγχος αναχωρήσεων
 • Αναχώρηση μεμονωμένου πελάτη
 • Αναχώρηση γκρουπ
 • Χειρισμός αμφισβητουμένης χρέωσης
 • Διαδικασία εκπτώσεων σε λογαριασμό (+ επίδειξη στο protel)
 • Late check-out
 • Έκτακτη αναχώρηση (+ επίδειξη στο protel)
 • Λογαριασμός πελάτη
 • Πληρωμή λογαριασμού πριν την αναχώρηση (+ επίδειξη στο protel)
 • Πληρωμή λογαριασμού μετα την αναχώρηση (+ επίδειξη στο protel)
 • Έλεγχος ταμείου
 • Διαδικασίες νυχτερινού ελέγχου - κλείσιμο ημέρας (+ επίδειξη στο protel)
 • Διαχείριση παράπονων
 • Protel
  • Προφίλ πελάτη
  • Κράτηση individual πελάτη
  • Κράτηση πρακτορειακού πελάτη
  • Άφιξη πελάτη
  • Αναχώρηση πελάτη
  • Χρεώσεις στο λογαριασμό του πελάτη
  • Traces, notes

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια προγράμματος
Ο χρόνος που απαιτείται για να ολοκληρώσετε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι 1 μήνας, ενώ οι ώρες μελέτης είναι 50 ώρες. Σας συστήνουμε να οργανώσετε το εκπαιδευτικό σας πρόγραμμα ώστε να αφιερώνετε εβδομαδιαίως 9 έως 10 ώρες μελέτης. Παράλληλα σας παρέχουμε πρόσβαση σε όλο το εκπαιδευτικό υλικό, βίντεο, κείμενα και ασκήσεις για 3 μήνες.

Στην ημερομηνία λήξης του εκπαιδευτικού προγράμματος και του προσωπικού σας λογαριασμού και εφόσον έχετε επιτύχει σε όλα τα τεστ αξιολόγησης θα σας σταλεί ηλεκτρονικά το πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση παρέχεται πιστοποιητικό - πτυχίο!

Μεθοδολογία

 • Ασύγχρονη μάθηση – δυνατότητα ευελιξίας στον χρόνο μελέτης
 • Γραπτά κείμενα μελέτης
 • Μαγνητοσκοπημένες διδασκαλίες εκπαιδευτή (βίντεο)
 • Τεχνικές κι επίδειξη σε δωμάτιο ξενοδοχείου 5*, σε κοινόχρηστους χώρους Reception, και σε σουίτα (βίντεο)
 • Παρουσίαση όλων των ενεργειών του Protel μέσα από τον Η/Υ σε βίντεο με αναλυτική περιγραφή.
 • Εγχειρίδιο Protel με εικόνες και επεξηγήσεις
 • Δραστηριότητες αξιολόγησης
 • Για να λάβετε το Πιστοποιητικό παρακολούθησης θα πρέπει να ολοκληρώσετε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα και να επιτύχετε σε όλες τις ασκήσεις.
 • Σας προτείνουμε η παρακολούθηση να γίνει από σταθερό Ηλεκτρονικό υπολογιστή ή Laptop για την βέλτιστη χρήση της πλατφόρμας τηλεκατάρτισης. Επίσης να έχετε υψηλής ποιότητας ταχύτητα Internet.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο και τη διαδικασία εγγραφής, πατήστε παρακάτω για να μεταφερθείτε στη σελίδα του διοργανωτή
Σελίδα Διοργανωτή