Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Υγεία / Πρώτες Βοήθειες / Αθλητισμός

Εισηγητής

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, εκπαιδευτές ενηλίκων, αλλά και γενικότερα (χωρίς περιορισμούς) σε ειδικούς διαφόρων επιστημονικών πεδίων (απόφοιτους δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης), που επιθυμούν να εργαστούν ως προσωπικοί βοηθοί των ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4837/2021 (ΦΕΚ 178/Α/1-10-2021) που ψηφίστηκε και δημοσιεύτηκε πρόσφατα.

Σκοπός

Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, οι οποίες είναι απαραίτητες για την κάλυψη των ιδιαίτερων απαιτήσεων που θέτει η υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία και ειδικότερα από τη θέση του «Προσωπικού Βοηθού για Άτομα με Αναπηρία».

Περιγραφή σεμιναρίου

Σύμφωνα με το Άρθρο 34, του πρόσφατα δημοσιευμένου νόμου 4837/2021 (ΦΕΚ 178/Α/1-10-2021), κάθε άτομο με αναπηρία δικαιούται «Προσωπικό Βοηθό», ανεξαρτήτως κατηγορίας αναπηρίας και τόπου διαβίωσης.

«Προσωπικός Βοηθός», είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο υποστηρίζει τα άτομα με αναπηρία. Η υπηρεσία του Προσωπικού Βοηθού παρέχεται στη βάση των εξατομικευμένων αναγκών και συνθηκών ζωής των ατόμων με αναπηρία και σύμφωνα με τις ατομικές επιλογές και τα ενδιαφέροντά τους, προς διευκόλυνση, ιδίως, των καθημερινών δραστηριοτήτων τους, για την ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσης και τη συμπερίληψή τους στην κοινωνία, συμβάλλοντας στην αποτροπή της περιθωριοποίησης και ιδρυματοποίησής τους. Αποδέκτες της υπηρεσίας είναι τα άτομα με αναπηρία, ανεξαρτήτως κατηγορίας αναπηρίας και τόπου διαβίωσης. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 36 του ίδιου νόμου, επιλέξιμοι ωφελούμενοι, κατά την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος, είναι άτομα ηλικίας 16 έως 65 ετών με πιστοποιημένη αναπηρία (κινητική, νοητική, αναπτυξιακή ή αισθητηριακή).

Το πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός για άτομα με Αναπηρία», σύντομαθα ξεκινήσει να εφαρμόζεται πιλοτικά στο σύνολο της χώρας και προβλέπεται να ενταχθούν αρχικά σε αυτό 2.000 ωφελούμενοι (άτομα με αναπηρία), ενώ έχει εξασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητα για τη μετέπειτα καθολική πανελλαδική εφαρμογή του.

Πληροφορίες συμμετοχής

Τρόπος υλοποίησης
Εξ αποστάσεως (Σύγχρονη και Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση)

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.