E-Learning:
Χρηματοοικονομικά, Shipping Finance

Τελωνειακές Διαδικασίες και Διατυπώσεις στις Διεθνείς Εμπορευματικές Συναλλαγές

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
EPSILON NET TRAINING

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Χρηματοοικονομικά, Shipping Finance

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Κος Ζερίτης Γιώργος
International Scale-up Advisor | Executive Coach

Κος Εξειδικευμένος επιστημονικός συνεργάτης
Ανώτατο στέλεχος, ενταγμένος στο Μητρώο Εκπαιδευτών,.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Στελέχη Επιχειρήσεων
Ελεύθερους Επαγγελματίες
Εταιρείες Logistics & Μεταφορών
Συμβούλους Διεθνούς εμπορίου
Εταιρείες εμπορευμάτων με Ειδικό Φόρο Κατανάλωση

ΣΚΟΠΟΣ

Το εξειδικευμένο αυτό πρόγραμμα σας εφοδιάζει με όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε σχετικά με τις διαδικασίες, την ειδική ορολογία και τις σύγχρονες πρακτικές στις διεθνείς παραδόσεις εμπορευματικών συμβολαίων. Η γνώση της ορθής χρήσης των σύγχρονων αυτών πρακτικών θα σας βοηθήσει να λάβετε τεκμηριωμένες αποφάσεις και να εξυπηρετήσετε καλύτερα και ασφαλέστερα τις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Πιο συγκεκριμένα, θα ενημερωθείτε για:

  • την ηλεκτρονική υποβολή της Διασάφησης στις εισαγωγές και στις άλλες τελωνειακές διαδικασίες
  • τον τρόπο συμπλήρωσης και υποβολής και τις νέες Υποχρεώσεις των συναλλασσόμενων με τα Τελωνεία
  • τον τρόπο διενέργειας των Ενδοκοινοτικών εμπορικών συναλλαγών αλλά και των εμπορικών συναλλαγών με Τρίτες, μη κοινοτικές, χώρες
  • τις φορολογικές και τελωνειακές υποχρεώσεις των συναλλασσόμενων
  • τις αλλαγές που έχουν επέλθει στις συναλλαγές με το ΗΒ μετά το BREXIT
  • τις αλλαγές που έχουν επέλθει στην επικαιροποιημένη έκδοση των Διεθνών εμπορικών Όρων INCOTERMS ® 2020
  • τις προβλέψεις των Όρων INCOTERMS ® 2020 ως προς την κατανομή των εξόδων, των εμπλεκόμενων κινδύνων και των υποχρεώσεων ανάμεσα στους συναλλασσόμενους, στο πλαίσιο μιας διεθνούς αγοραπωλησίας
  • ζητήματα Κυριότητας & Διαχείρισης Κινδύνων κατά την παράδοση των εμπορευμάτων
  • το πώς διαμορφώνονται οι Τιμές στα Στάδια μιας Διεθνούς Μεταφοράς
  • το «χτίσιμο» των Τιμών (Price-structure) στον τελικό ξένο πελάτη - καταναλωτή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Η ανάπτυξη παγκόσμιων δικτύων συνεργασιών και η επέκταση των αλυσίδων εφοδιασμού πέρα από εθνικά σύνορα καθιστά το διεθνές εμπόριο αναγκαία πτυχή σχεδόν όλων των επιχειρήσεων που στοχεύουν στην επίτευξη βιώσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Ωστόσο, διαφορετικές νομοθεσίες και διαφορετικές εμπορικές πρακτικές το καθιστούν πιο περίπλοκο από το εγχώριο εμπόριο. Επιπλέον, η διακίνηση των εμπορευμάτων είναι πιο περίπλοκη και υπάρχουν πολλές αβεβαιότητες - κίνδυνοι που πρέπει να αντιμετωπιστούν προληπτικά από τα εμπλεκόμενα στελέχη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Φυσική Διακίνηση Εμπορευμάτων - INCOTERMS ® 2020
Πότε «Παραδίδονται» τα εμπορεύματα στο Διεθνές Εμπόριο;
Οι επικαιροποιημένοι Διεθνείς Εμπορικοί Όροι Incoterms ® 2020
Οι Αλλαγές σε σχέση με τους Incoterms ® 2010. Με ποια ζητήματα Δεν ασχολούνται
Πως επιλέγονται και πως ενσωματώνονται στις Τιμές Διεθνούς πώλησης
Οι Υποχρεώσεις που επιβάλλουν στα συναλλασσόμενα μέρη ως προς την Μεταφορά και τον Εκτελωνισμό των εμπορευμάτων
Ποιο από τα δύο εμπορικά μέρη είναι υπεύθυνο για την Ασφάλιση των εμπορευμάτων και σε ποιο σημείο της Μεταφοράς τους η ευθύνη αυτή μεταβιβάζεται;
Σε ποιο Σημείο της Μεταφοράς η Ευθύνη Παράδοσης των εμπορευμάτων αλλάζει χέρια, περνώντας από τον Πωλητή στον Αγοραστή;
Μεταφορείς, Ασφαλίσιμο Συμφέρον & Διαχείριση Απαιτήσεων
Διαχείριση των Φορτωτικών Εγγράφων. Ο ρόλος των Τραπεζών
Η τιμή στα Στάδια της Μεταφοράς. Κατηγορίες Εξαγωγικών Εξόδων
Εξάσκηση σε υποθετικά Σενάρια για την καλύτερη κατανόηση των Όρων
Τελωνειακές Διαδικασίες & Διατυπώσεις
Τελωνειακή Νομοθεσία: Ενωσιακός & Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας, Κοινοτικό Δασμολόγιο (TARIC)
Κανονικές & απλουστευμένες διαδικασίες στην εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων. Κανονική & απλουστευμένη Διασάφηση, διαδικασία Τελωνισμού
Διαδικασία Τελωνισμού στις εγκαταστάσεις του ενδιαφερόμενου
Καταγωγή εμπορευμάτων: Κανόνες Καταγωγής, Πιστοποιητικά Προτιμησιακής & Μη Προτιμησιακής Καταγωγής (EUR 1, EUR-MED, Certificate of Origin)
Τελωνειακά Καθεστώτα και διαδικασίες: Ενεργητική και παθητική Τελειοποίηση, Αποθήκη Αποταμίευσης, Τελωνειακή αποθήκευση (καθεστώς 07)
Επίκαιρα θέματα: BREXIT: Αλλαγές στις διαδικασίες εισαγωγής & εξαγωγής από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο - Αλλαγές στη διακίνηση υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης εμπορευμάτων - Δήλωση Καταγωγής
Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας (Authorised Economic Operator-ΑΕΟ). Πλεονεκτήματα - διαδικασία χορήγησης της Άδειας ΑΕΟ
Διακίνηση των εμπορευμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Δηλωτικές υποχρεώσεις στις ενδοκοινοτικές παραδόσεις - παραδείγματα. Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (LISTING) και INTRASTAT
Τριγωνικές Συναλλαγές - παραδείγματα ενδοκοινοτικών και διεθνών συναλλαγών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 4 ημέρες.
Συνολική διάρκεια: 16 ώρες.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Τρίτη 18 Μαΐου 2021
17:00 - 21:00

Πέμπτη 20 Μαΐου 2021
17:00 - 21:00

Τετάρτη 26 Μαΐου 2021
17:00 - 21:00

Παρασκευή 28 Μαΐου 2021
17:00 - 21:00

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

420€

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας