Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Οργάνωση και Λειτουργία Εστιατορίου για Maitre και F&B

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Anko Academy
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
καθημερινές ενάρξεις
45 ώρες

Εισηγητής

Χατζημάρκου Κώστας

Σε ποιους απευθύνεται

To e-learning πρόγραμμα σπουδών «Οργάνωση και Λειτουργία Εστιατορίου για Maitre και F&B» απευθύνεται σε εστιάτορες, υπεύθυνους εστιατορίων και Bar, σε Maitre, σε Captain, σερβιτόρους, bartender και μάγειρες που επιθυμούν να εξελιχθούν. Σε chef που επιθυμούν να έχουν καλύτερη επαφή με το εστιατόριο και αποτελεσματικότερη συνεργασία με την σάλα.

Περιγραφή σεμιναρίου

Το e-learning πρόγραμμα σπουδών «Οργάνωση και Λειτουργία Εστιατορίου για Maitre και F&B» παρέχει όλες τις οργανωτικές και διοικητικές γνώσεις για την άψογη οργάνωση κάθε είδους επισιτιστικών επιχειρήσεων, την διοίκηση του προσωπικού, την θέσπιση στόχων και μέτρηση αποτελεσμάτων, την δημιουργικά μενού, τον εργονομικό και λειτουργικό σχεδιασμό και αποσκοπεί στην αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Παρακάτω αναλύονται τα κεφάλαια του e-learning προγράμματος σπουδών «Οργάνωση και Λειτουργία Εστιατορίου για Maitre και F&B»:

 • Τι είναι η «Οργάνωση και λειτουργία των εστιατορίων»
 • Διοίκηση επισιτιστικών επιχειρήσεων
 • Ανάλυση & ανάδειξη των εστιατορίων – επισιτιστικών επιχειρήσεων
 • Σύγχρονη εστιατορική πραγματικότητα
 • Βασικές αρχές σχεδιασμού εγκαταστάσεων και αδειοδότησης
 • Σχεδιασμός των χώρων του εστιατορίου και διαρρύθμιση χώρων
 • Παρουσίαση και επεξήγηση των χώρων του εστιατορίου
 • Ανάλυση των χώρων της κουζίνας και της σάλας του εστιατορίου
 • Σχεδιασμός του εστιατορίου και διαρρύθμιση χώρων του
 • Τμήμα προμηθειών και η σωστή τροφοδοσία του εστιατορίου
 • Σύστημα παραγγελιών
 • Η Σπουδαιότητα του ρόλου του προσωπικού για την επισιτιστική μονάδα
 • Τα προσόντα και τα καθήκοντα του προσωπικού του εστιατορίου
 • Σύνθεση εδεσματολογίου και οι παράγοντες διαμόρφωσής του
 • Πρότυπες διαδικασίες για την σχεδίαση ενός μενού
 • Τρόποι σερβιρίσματος στην εστιατορική μονάδα
 • Ανάλυση της διαδικασίας σερβιρίσματος, ανάλογα το είδος σερβιρίσματος
 • Βασικοί τρόποι κατηγοριοποίησης κρασιών
 • Η σωστή αποθήκευση και συντήρηση των κρασιών
 • Συνδυασμοί κρασιού και φαγητού
 • Η σημασία ελέγχου πωλήσεων και τα στάδια κατά την διαδικασία
 • Συστήματα ασύρματης παραγγελιοληψίας
 • Αρχές κώδικα υγιεινής και ασφάλειας
 • Εφαρμογή συστήματος ελέγχου haccp στις επισιτιστικές επιχειρήσεις
 • Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Δ.Ο.Π.)
 • Ο πελάτης, η ποιότητα εξυπηρέτησης και οι προσδοκίες του
 • Επαγγελματική συμπεριφορά

Το πρακτικό μέρος της τέχνης σερβιρίσματος σύμφωνα με όλα τα πρότυπα Service, (αγγλικό, γαλλικό, ρωσικό σερβίρισμα) και την βέλτιστη τεχνική Fine dining παρέχεται στο ταχύρρυθμο πρόγραμμα Τέχνη σερβιρίσματος. Σας συνιστούμε ακόμα και αν έχετε εμπειρία Service πρώτα να παρακολουθήσετε την Τέχνη σερβιρίσματος, όπου θα εκπαιδευτείτε σε προηγμένες τεχνικές βάσει της εστιατορικής επιστήμης. Ο εξαιρετικός Maître πρέπει να γνωρίζει σε βάθος όλες τις τεχνικές Service και ακολούθως να προχωρήσεις στις οργανωτικής και διοικητικές διεργασίες.

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια προγράμματος
Ο χρόνος που απαιτείται για να ολοκληρώσετε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι 1 μήνας, ενώ οι ώρες μελέτης είναι 45 ώρες. Σας συστήνουμε να οργανώσετε το εκπαιδευτικό σας πρόγραμμα ώστε να αφιερώνετε εβδομαδιαίως 9 έως 10 ώρες μελέτης. Παράλληλα σας παρέχουμε πρόσβαση σε όλο το εκπαιδευτικό υλικό, βίντεο, κείμενα και ασκήσεις για 3 μήνες.
Στην ημερομηνία λήξης του εκπαιδευτικού προγράμματος και του προσωπικού σας λογαριασμού και εφόσον έχετε επιτύχει σε όλα τα τεστ αξιολόγησης θα σας σταλεί ηλεκτρονικά το πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Μεθοδολογία

 • Ασύγχρονη μάθηση – δυνατότητα ευελιξίας στον χρόνο μελέτης
 • Γραπτά κείμενα μελέτης
 • Μαγνητοσκοπημένες διδασκαλίες καθηγητή (βίντεο)
 • Χώροι κι επίδειξη σε εστιατόριο (βίντεο)
 • Δραστηριότητες αξιολόγησης
 • Για να λάβετε το Πιστοποιητικό παρακολούθησης θα πρέπει να ολοκληρώσετε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα και να επιτύχετε σε όλες τις ασκήσεις.
 • Σας προτείνουμε η παρακολούθηση να γίνει από σταθερό Ηλεκτρονικό υπολογιστή ή Laptop για την βέλτιστη χρήση της πλατφόρμας τηλεκατάρτισης. Επίσης να έχετε υψηλής ποιότητας ταχύτητα Internet.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο και τη διαδικασία εγγραφής, πατήστε παρακάτω για να μεταφερθείτε στη σελίδα του διοργανωτή
Σελίδα Διοργανωτή