Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Lean Manufacturing - Λιτή Παραγωγή

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Βιομηχανία & Τεχνικά

Σε ποιους απευθύνεται

To σεμινάριο απευθύνεται σε όλα τα στελέχη παραγωγής και ποιότητας, διευθυντές ή προϊστάμενους παραγωγής, τεχνικούς διευθυντές, διευθυντές Συντήρησης, υπεύθυνους βάρδιας, εργοδηγούς, χειριστές μηχανών, προγραμματιστές παραγωγής, σε μέλη της διοίκησης, οι οποίοι επιθυμούν να εντάξουν τις μεθοδολογίες αυτές σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας ή σε όλους όσους επιθυμούν να γνωρίσουν τα οφέλη της εφαρμογής των μεθόδων της Λιτής διαχείρισης στην καθημερινή τους πρακτική.

Σκοπός

 Οι συμμετέχοντες σε αυτό τα σεμινάριο, θα κατανοήσουν:
• Την ιδέα της Λιτής παραγωγής συμβάλλοντας στην αύξηση της αξίας του τελικού προϊόντος στον πελάτη
• Τις αρχές και τα εργαλεία του Lean Manufacturing και την αξιοποίησή τους για βελτίωση της απόδοσης
• Την μεθοδολογία της ελαχιστοποίησης της σπατάλης
• Την μέτρηση της απόδοσης (ΟΕΕ, overall equipment effectiveness)
• Να αξιολογούν τα αποτελέσματα κάθε μεθόδου
• Να θέτουν μηχανισμούς ελέγχου και προόδου για τις διαφορετικές μεθόδους

Περιγραφή σεμιναρίου

Περιεχόμενο

• Εισαγωγή στο Lean Management
• Το παράδειγμα του Lean & Toyoda Production System (ΤPS)
• Τα 7 Wastes και τεχνικές ελαχιστοποίησης της σπατάλης
• PDCA (Plan Do Check Act)
• Εργαλεία επίλυσης Προβλημάτων: Five Why's, Cause and Effect Diagram, Pareto Diagram, Process Mapping
• A3 Problem Solving
• Stop to fix problems - JIDOKA (Automation)
• Mistake proofing - Poka Yoke
• KANBAN
• Τεχνικές 5S - Visual Workplace
• Total Productive Maintenance (TPM)
• Overall Equipment Effectiveness (OEE)
• Αυτόνομη Συντήρηση
• Quick Changeover / Single Minute Exchange of Die (SMED)
• One Piece Flow / Continuous Flow
• Cellular Layouts
• Kanban Systems
• Replenishment and Sequential Pull Systems
• Ροή FIFO
• Mistake Proofing
• Daily Kaizen / Improvement Kata
• Value stream mapping
• Lean Metrics
• Εισαγωγή στο Six Sigma
• Μοντέλο DMAIC

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.