Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Δράσεις ενημέρωσης και στήριξης της οικογένειας ατόμων με αυτισμό και των επαγγελματιών

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Εκπαίδευση

Εισηγητής

Χριστίνα Συριοπούλου – Δελλή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια - Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Σε ποιους απευθύνεται

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς, αδέρφια και επαγγελματίες (ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς, λογοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, γιατρούς).

Σκοπός

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:
· Η καλύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση θεμάτων καθημερινής
διαβίωσης
– Η ποιότητα ζωής των ατόμων με αυτισμό
– Η συμπερίληψη των ατόμων με αυτισμό και η ενημέρωση των γονέων
· Η ψυχολογική στήριξη των γονέων
– Η διαχείριση ειδικών θεμάτων που απασχολούν τους γονείς και τους
επαγγελματίες
– Η ατομική συμβουλευτική
– Η εκπαίδευση των γονέων σε θέματα αξιολόγησης και εκπαίδευσης των παιδιών του και σε άλλα ειδικότερα θέματα
– Η δημιουργία δικτύων γονέων
– Η ενημέρωση επαγγελματιών

Περιγραφή σεμιναρίου

Οι μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος είναι:
· Με την ενημερωση, εκπαιδευση, ευαισθητοποιηση των γονέων επιδιώκεται
· Οι γονείς να μπορούν να διαχειριστούν θέματα της καθημερινης χωής των ατόμων με αυτισμό
· Να δώσουν απαντήσεις σε θέματα που τους απασχολούν
· Να αποσαφηνίσουν σημάδια και καταστάσεις που δυσκολεύονται να κατανοήσουν και να διαχειριστούν
· Με τον τρόπο αυτό
· Βελτιώνεται η ποιότητα της ζωής των ατόμων με αυτισμό
· Η συμπερίληψή τους στην εκπαιδευτική και κοινωνική διαδικασία

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.