Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Οι Ψηφιακές Τεχνολογίες στη Δια Ζώσης & Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (Μοριοδοτούμενο)

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Εκπαίδευση

Εισηγητής

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Νικόλαος Φαχαντίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής - Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Παν. Μακεδονίας
Βασίλειος Δαγδιλέλης - Καθηγητής (αφυπ.) Τμήματος Ε.Κ.Π., ΠΑΜΑΚ
Ιωάννης Λεύκος - Μέλος ΕΕΔΙΠ, Τμήματος Ε.Κ.Π., ΠΑΜΑΚ
Μαριάννα Καρατσιώρη - Μέλος ΕΕΔΙΠ, Τμήματος Ε.Κ.Π., ΠΑΜΑΚ
Σοφία Πλιάσα - Υποψηφία Διδάκτωρ Τμήματος Ε.Κ.Π., ΠΑΜΑΚ, Πανεπιστημιακή υπότροφος ΠΑΜΑΚ
Χριστίνα Λούστα - Εκπαιδευτικός, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (ΠΜΣ ΠΑΜΑΚ) Ερευνητική συνεργάτης εργαστηρίου Lires ΠΑΜΑΚ

Σε ποιους απευθύνεται

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και βαθμίδων, σε Επαγγελματίες του ευρύτερου χώρου της Κατάρτισης ή δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου και άτυπης μάθησης, καθώς και σε όσους δραστηριοποιούνται στη διαβίου και εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Σκοπός

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι επιμορφούμενοι να αποκτήσουν τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, αλλά και τις δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να ενσωματώσουν με επιτυχία στο εκπαιδευτικό τους έργο τόσο τις ώριμες ψηφιακές τεχνολογίες, όσο και τις αναδυόμενες τεχνολογίες που δυναμικά διεισδύουν στο χώρο της εκπαίδευσης. Παράλληλα, να κατανοήσουν τις δυναμικές μεταβολές που συντελούνται στο χώρο της Εκπαίδευσης τόσο εξαιτίας του Ψηφιακού Μετασχηματισμού των θεσμικών δομών, όσο και της αλλαγής στάσεων και χαρακτηριστικών των μαθητών. Το πεδίο εφαρμογής αφορά τη δια ζώσης όσο και στην εξ αποστάσεως διδασκαλία σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικής & Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης), σε Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σε δομές μη τυπικής εκπαίδευσης, σε δράσεις άτυπης εκπαίδευσης που συνδέονται και με τον ελεύθερο χρόνο, αλλά και σε χώρους κατάρτισης και δια βίου μάθησης.

Περιγραφή σεμιναρίου

Οι ευρύτεροι μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος είναι:

Σε επίπεδο δεξιοτήτων
Οι επιμορφούμενοι να είναι σε θέση να αναφέρουν τις διάφορες διδακτικές τεχνικές με τη βοήθεια των ψηφιακών τεχνολογιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο στην πρόσωπο-με-πρόσωπο διδασκαλία, όσο και στην εξ αποστάσεως.
Οι επιμορφούμενοι να είναι σε θέση να αναφέρουν τα διάφορα λογισμικά και γενικότερα ψηφιακά περιβάλλοντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο στην πρόσωπο-με-πρόσωπο διδασκαλία, όσο και στην εξ αποστάσεως.
Οι επιμορφούμενοι να είναι σε θέση να χειριστούν με σχετική ευχέρεια τα διάφορα ψηφιακά περιβάλλοντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο στην πρόσωπο-με-πρόσωπο διδασκαλία, όσο και στην εξ αποστάσεως.

Σε επίπεδο γνώσεων
Οι επιμορφούμενοι να γνωρίζουν τα διδακτικά και παιδαγωγικά χαρακτηριστικά από τις διάφορες διδακτικές τεχνικές με τη βοήθεια των ψηφιακών τεχνολογιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο στην πρόσωπο-με-πρόσωπο διδασκαλία, όσο και στην εξ αποστάσεως.
Οι επιμορφούμενοι να γνωρίζουν τα διδακτικά και παιδαγωγικά χαρακτηριστικά από τα διάφορα λογισμικά και γενικότερα ψηφιακά περιβάλλοντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο στην πρόσωπο-με-πρόσωπο διδασκαλία, όσο και στην εξ αποστάσεως και να μπορούν να τα αξιολογήσουν κριτικά

Σε επίπεδο ικανοτήτων
Οι επιμορφούμενοι να είναι σε θέση να σχεδιάζουν μαθήματα και να ενσωματώσουν επιτυχώς τις διάφορες διδακτικές τεχνικές με τη βοήθεια των ψηφιακών τεχνολογιών στα μαθήματά τους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο στην πρόσωπο-με-πρόσωπο διδασκαλία, όσο και στην εξ αποστάσεως.
Οι επιμορφούμενοι να είναι σε θέση και να έχουν τη διάθεση να αναπτύξουν θετικό κλίμα σχετικά με τις εκπαιδευτικές χρήσεις των ψηφιακών τεχνολογιών τόσο στην εκπαιδευτική μονάδα που υπηρετούν όσο και στον εκπαιδευτικό και κοινωνικό τους περίγυρο.
Οι επιμορφούμενοι να είναι σε θέση και να έχουν τη διάθεση να αναπτύξουν Κοινότητες πρακτικής και Μάθησης με άλλους Συναδέλφους τους

 

Πληροφορίες συμμετοχής

Eξ αποστάσεως ασύγχρονη τηλεκπαίδευση

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.