Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Υποσταθμοί μέσης τάσης - συντήρηση

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
Εξ Αποστάσεως
Live E-Learning
22/05/2023 έως 26/05/2023
24 ώρες
Εξ Αποστάσεως
Live E-Learning
10/07/2023 έως 14/07/2023
24 ώρες
24 ώρεςΗμ/νία Λήξης: 26/05/2023
24 ώρεςΗμ/νία Λήξης: 14/07/2023

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να το παρακολουθήσουν τεχνικοί συντήρησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων ηλεκτρολογικού τομέα, καθώς επίσης και νέοι προϊστάμενοι τμημάτων συντήρησης.

Σκοπός

Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις κατάλληλες θεωρητικές γνώσεις και δεξιότητες σε ό,τι αφορά τη λειτουργία, τα ονομαστικά μεγέθη και τη συντήρηση των δομικών στοιχείων ενός υποσταθμού Μέσης τάσης. Κατά την εκτέλεση του προγράμματος δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στους χειρισμούς των δομικών στοιχείων ενός υποσταθμού και στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών «Ασφάλισης και Απασφάλισης» των τμημάτων του, βάσει ΕΝ 50110-1.

Περιγραφή σεμιναρίου

Χαρακτηριστικά υποσταθμών Μέσης Τάσης - Ορισμοί
Αναγκαιότητα εγκατάστασης υποσταθμών Μ.Τ.
Είδη παροχών Μ.Τ. από ΔΕΗ
Βασικά τμήματα εγκαταστάσεων υποσταθμών Μ.Τ.
Συμβολισμοί εξαρτημάτων

Μετασχηματιστές Ισχύος
Κατασκευαστική Δομή Μετασχηματιστών Ισχύος: Μαγνητικό και Ηλεκτρικό κύκλωμα
Προσδιορισμός Ισχύος των Μετασχηματιστών - Επιτρεπόμενη φόρτιση
Συνδεσμολογίες τυλιγμάτων μετασχηματιστών και κωδικοποίηση
Παραλληλισμός Μετασχηματιστών
Βασικός εξοπλισμός Μετασχηματιστών Μέσης Τάσης Ελαίου
Βασικός εξοπλισμός Μετασχηματιστών Μέσης Τάσης Ξηρού Τύπου
Προστασίες Μετασχηματιστών Μέσης τάσης
Βασικά θέματα συντήρησης μετασχηματιστών μέσης τάσης

Όργανα διακοπής και ελέγχου σε παροχές Μ.Τ. - Πίνακες Μέσης Τάσης
Καλώδια Μέσης Τάσης
Ασφάλειες Μέσης Τάσης
Διακόπτες φορτίου - Διακόπτες ισχύος
Αποζεύκτες - Γειωτές
Πίνακες υποσταθμών Μ.Τ., προϋποθέσεις χειρισμών, ηλεκτρικές - μηχανικές μανδαλώσεις

Μετασχηματιστές μέτρησης
Μετασχηματιστές έντασης
Μετασχηματιστές τάσης
Συνδεσμολογίες μετρήσεων

Γειώσεις
Συστήματα διανομής χαμηλής τάσης TN - TT - IT
Γειώσεις υποσταθμών Μέσης Τάσης
Μέτρηση της αντίστασης γείωσης
Βηματικές τάσεις

Μέσα ατομικής προστασίας και κανόνες επέμβασης
Μέσα ατομικής προστασίας: Είδη - χρήση - έλεγχος αυτών
Κανόνες εργασίας στην Μ.Τ.
Βασικές εργασίες συντήρησης υποσταθμών
Στοιχεία κτηρίων υποσταθμών

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.