Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Εξαγωγικό εμπόριο – Ιncoterms

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
Εξ Αποστάσεως
Live E-Learning
18/07/2023 έως 20/07/2021
10:00 - 13:15
10:00 - 13:15Ημ/νία Λήξης: 20/07/2021

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν:

 • Στελέχη marketing που δεν έχουν εμπειρία με εξαγωγές και θα ήθελαν να ασχοληθούν
 • Στελέχη πωλήσεων ή άλλων διευθύνσεων στην επιχείρηση που η δραστηριότητά τους σχετίζεται με τις εξαγωγές
 • Ιδιοκτήτες μικρομεσαίων επιχειρήσεων που επιθυμούν να ξεκινήσουν εξαγωγική δραστηριότητα
 • Βοηθοί στελεχών διεύθυνσης εξαγωγών

Σκοπός

Η μεταφορά των αναγκαίων γνώσεων σε όσους ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με τις εξαγωγές, ώστε να είναι σε θέση να προετοιμάσουν κατάλληλα την επιχείρησή τους για μεγιστοποίηση της επιτυχίας της εξαγωγικής τους προσπάθειας.

Περιγραφή σεμιναρίου

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

 • Διεθνές Εμπόριο: Βασικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με την πληρωμή της εξαγωγής
 • Διασφάληση όρων πληρωμής
 • Προετοιμασία επιχείρησης και προιόντος για μια επιτυχημένη εξαγωγική διαδρομή.
 • Ενέγγυα Πίστωση: μηχανισμός και λειτουργία ως σύγχρονο χρηματοδοτικό εργαλείο των διεθνών εμπορικών συναλαγών
 • Βεβαιωμένη Ενέγγυα Πίστωση
 • Μεταβιβάσιμη Ενέγγυα Πίστωση
 • Σωστή προετοιμασία φορτωτικών εγγράφων βάσει Ενέγγυων Πιστώσεων και Συμβάσεων
 • Οι νέοι INCOTERMS 2020 (International Commercial Terms) - ICC Publication No. 723
 • Ταξινόμηση των Εμπορικών Όρων INCOTERMS με αυξανόμενο βαθμό υποχρεώσεων για τον πωλητή/εξαγωγέα
 • Ενσωμάτωση των INCOTERMS στο εμπορικό συμβόλαιο
 • Βασικές αλλαγές με τους νέους INCOTERMS 2020
 • Ερμηνεία των βασικών όρων παράδοσης εμπορευμάτων
 • Οι νέοι όροι DAT & DPU
 • Όροι CIP / CIF – αασφαλιστική κάλυψη
 • FCA / FOB – bills of lading.

Πληροφορίες συμμετοχής

Τμήμα Πρωϊνό

Διάρκεια: 12 ώρες

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.