Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Τομέας Γραμματειακής Υποστήριξης σε θέματα Διοίκησης & Διεύθυνσης - Senior Executive Management Secretary

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
StartLearn
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
καθημερινές ενάρξεις

Σε ποιους απευθύνεται

Ο Τομέας εκπαίδευσης Γραμματειακής Υποστήριξης σε θέματα Διοίκησης & Διεύθυνσης απευθύνεται σε Αποφοίτους ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, ΙΕΚ, Αποφοίτους Λυκείου, οι οποίοι, με προϋπηρεσία ή χωρίς προϋπηρεσία, σε θέση Γραμματείας Διοίκησης ή Διεύθυνσης θέλουν να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους, και να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Ο συγκεκριμένος Τομέας Εκπαίδευσης “Γραμματειακής Υποστήριξης σε θέματα Διοίκησης & Διεύθυνσης” στοχεύει μέσα από μια ολοκληρωμένη και κατάλληλη εκπαιδευτική προσέγγιση, να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε ο απόφοιτος να αποκτήσει και να πιστοποιήσει τις ικανότητες - δεξιότητες για τη διεκπεραίωση μιας σειράς εργασιών που έχουν να κάνουν με την Διεύθυνση & Διοίκηση της Γραμματείας.

Σκοπός

Σκοπός της εκπαίδευσης είναι οι σπουδαστές να εκπαιδευτούν σε επαγγελματικό επίπεδο σε θέματα που αφορούν στην λειτουργία της Γραμματειακής υποστήριξης, και να εφοδιαστούν με απαιτούμενες γνώσεις και τεχνικές, έτσι ώστε να αυξήσουν αποτελεσματικά τις προοπτικές ανεύρεσης εργασίας σε θέση Γραμματειακής Υποστήριξης Διοίκησης ή Διεύθυνσης ή ως Υπάλληλοι Γραφείου.

Στόχος της εκπαίδευσης είναι να διασφαλιστεί το επαγγελματικό επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο χώρο της γραμματειακής εξυπηρέτησης, προκειμένου να εργαστούν σε οργανισμούς ή επιχειρήσεις. Στόχος επίσης είναι να αποκτήσουν την ικανότητα και τη δεξιότητα που απαιτεί η θέση στο χώρο εργασίας.

Περιγραφή σεμιναρίου

Ο Τομέας Εκπαίδευσης Senior Executive Management Secretary απευθύνεται σε Γραμματείς της Γενικής Διεύθυνσης, αλλά και άλλων τμημάτων της επιχείρησης που επιθυμούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη εξειδίκευση. Επίσης, σε όσους επιθυμούν να ενισχύσουν το βιογραφικό τους, να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, να προωθήσουν την καριέρα τους και να ενημερωθούν για τις νέες εξελίξεις της αγοράς. Τέλος, απευθύνεται σε όλους όσοι σκοπεύουν να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό.
Οι επιτακτικές ανάγκες της αγοράς, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες απαιτήσεις στον εργασιακό χώρο, μας οδήγησαν στη δημιουργία του Τομέα Γραμματειακής Υποστήριξης σε θέματα Διοίκησης & Διεύθυνσης (Senior Executive Management Secretary). Ο Τομέας εκπαίδευσης Γραμματέας Διοίκησης & Διεύθυνσης διασφαλίζει το επαγγελματικό επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του κατόχου του, στο χώρο της γραμματειακής υποστήριξης.

Θεματικές Ενότητες
1. Οργάνωση & Διαχείριση Γραφείου
2. Ηλεκτρονική Οργάνωση Γραφείου
3. Ηλεκτρονική Δακτυλογραφία (τυφλό σύστημα Ελληνικού - Αγγλικού πληκτρολογίου)
4. Εμπορική Αλληλογραφία
5. Δημόσιες Σχέσεις
6. Κώδικας Δεοντολογίας
7. Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
8. Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου
9. Επικοινωνία & Εργασιακές Σχέσεις
10. Εξυπηρέτηση του Πελάτη
11. Τεχνικές Πωλήσεων
12. Τηλεφωνική Επικοινωνία
13. Διαχείριση Παραπόνων
14. Συνταγογράφηση
15. Διαχείριση Χρόνου
16. Γλώσσα Σώματος
17. Βασικό Marketing
18. Διεθνείς Εμπορικές Σχέσεις
19. Έρευνα Αγοράς
20. Ανάπτυξη Πωλήσεων
21. Skype
22. Dropbox
23. Εκμάθηση Η/Υ:

 • Microsoft Word
 • Microsoft Excel
 • Microsoft Power Point
 • Microsoft Outlook

24. Προετοιμασία για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης CSMA:

 • Κριτήρια Διαφοροποίησης & Κατηγοριοποίησης Γραμματείας / Γραμματέως στο Ελληνικό Επιχειρηματικό Περιβάλλον
 • Ελληνική & Διεθνής Επιχειρηματική Πρακτική ως προς την Οργάνωση, Στελέχωση & Λειτουργία της Θέσης
 • Management Γραμματείας

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια & Εκπαιδευτικές υπηρεσίες

 • Διάρκεια 9 Μήνες / 9 ώρες εβδομαδιαία – 324 Ώρες
 • Επαγγελματική εκπαίδευση
 • Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία η εκπαίδευση γίνεται on line ζωντανά με τηλεδιάσκεψη (e- learning)
 • Το Σεμινάριο επιδοτείται μέσω ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ 100%

Πιστοποίηση
Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με Αρ. Αδείας: 2100634 - Κε.Δι.Βι.Μ. και αναγνωρισμένη για την αγορά εργασίας. (Η βεβαίωση σπουδών εκδίδεται στα Ελληνικά & στα Αγγλικά διότι έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων):

1. Γραμματέας Βοηθός Διοίκησης - Secretaries Management Assistant
2. Τυφλό Σύστημα Δακτυλογραφίας (Ελληνικό - Αγγλικό – Αριθμητικό πληκτρολόγιο) - Blind System (Greek - English - Numeric keypad)
3. Αγγλικά για Γραμματείς – Secretarial English
4. Certified Secretaries Management Assistants - Πιστοποιημένος Γραμματέας Βοηθός Διοίκησης (CSMA)
5. Certified Computer User (CCU)- Πιστοποιημένος χρήστης Βασικών Δεξιοτήτων Η/Υ -> ΔΩΡΕΑΝ

*** Σημείωση: Η πιστοποίηση CSMA της ACTA εκδίδεται με επιπλέον χρέωση

Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από ΕΣΥΔ:
Το Σχήμα Πιστοποίησης Πιστοποιημένος Γραμματέας Βοηθός Διοίκησης είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

Για τις 3 Θεματικές Ενότητες:
1. Microsoft Word (Επεξεργασία Κειμένου)
2. Microsoft Excel (Υπολογιστικά Φύλλα)
3. Microsoft Outlook (Επικοινωνίες) + Internet Explorer (Υπηρεσίες Διαδικτύου)

Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από ΕΣΥΔ και αναγνωρισμένο από ΕΟΠΠΕΠ:
Το σχήμα πιστοποίησης CCU είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.