Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

DIALux - Μελέτες Φωτισμού Εσωτερικών και Εξωτερικών Χώρων

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
StartLearn
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
καθημερινές ενάρξεις

Σε ποιους απευθύνεται

Σε Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Τεχνολόγους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους, Μηχανικούς πωλήσεων, ηλεκτρολογικού υλικού και συστημάτων φωτισμού, Αρχιτέκτονες, Πολιτικούς Μηχανικούς, Διακοσμητές, Συντηρητές Χώρων, Τεχνικούς ανάπλασης κτιρίων.

Σκοπός

Ο Σκοπός της εκπαίδευσης είναι:

  • Να προσφέρει σαφή γνώση πάνω στην διαδικασία εκπόνησης φωτοτεχνικών μελετών και μελετών φωτομετρίας με την χρήση πλατφόρμας ηλεκτρονικού υπολογιστή
  • Να έχετε άριστη και εξειδικευμένη γνώση
  • Να αποκτήσετε ένα ισχυρό εφόδιο για τεχνικές ιδιωτικές εταιρείες
  • Να εμπλουτίσετε το βιογραφικό σας

Περιγραφή σεμιναρίου

Η εξέλιξη της τεχνολογίας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων οριοθετεί το ζήτημα του φωτισμού με άλλη προσέγγιση. Την προσέγγιση της μελέτης που έχει να κάνει με την προσομοίωση και εξομοίωση του εκάστοτε χώρου με σκοπό να αναδειχθεί ο φωτισμός μέσα από το ασφαλές περιβάλλον που προσφέρει ένα λογισμικό σχεδιασμού. Με αυτό τον τρόπο ο μελετητής μπορεί να οπτικοποιήσει και να υπολογίσει με ακρίβεια το επιθυμητό αποτέλεσμα προσφέροντας στον εκάστοτε ενδιαφερόμενο πελάτη ένα αποτέλεσμα υψηλών προδιαγραφών  και υλοποίησης πάνω στο αντικείμενο των μελετών Φωτισμού.
Το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο κύκλο απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων πάνω στο αντικείμενο του φωτισμού με απώτερο σκοπό ο κάθε καταρτιζόμενος να αποκτήσεις πλήρεις γνώσεις χειρισμού του λογισμικού έτσι ώστε να μπορεί να υλοποιεί ολοκληρωμένες μελέτες φωτισμού. Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου θα αναλυθεί πλήρως ο χειρισμός του λογισμικού του DIALux για κάθε κατηγορία μελέτης έτσι ώστε ο μαθητευόμενος μετά το πέρας των μαθημάτων να μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτόνομα το λογισμικό κατά περίσταση.

Θεματικές Ενότητες
Εισαγωγική Ενότητα: Χρήση του LDT Editor, Qlum και IES Viewer

1. Βασική λειτουργία των προγραμμάτων LDT Editor, Qlum και IES Viewer
2. Επεξήγηση εκτελέσιμων αρχείων φωτιστικών σωμάτων
3. Πληροφορίες και δεδομένα φωτιστικών
4. Online Σελίδες για αναζήτηση φωτιστικών σωμάτων
5. Εισαγωγή του αρχείου μέσα στο Λογισμικό και επεξεργασία
6. Διεξαγωγή συμπερασμάτων από την ανάλυση του φωτιστικού
7. Αξιολόγηση του Φωτιστικού και καταλληλόλητα με βάση την οδηγία UGR>19

1η Θεματική Ενότητα: Εισαγωγή στο DIALux
1. Βασικές λειτουργίες του DIALux και βοηθοί σχεδίασης
2. Ρυθμίσεις και Πρότυπα στην βάση δεδομένων του λογισμικού
3. Σχεδιασμός εσωτερικού χώρου σε τρισδιάστατο επίπεδο
4. Εισαγωγή τρισδιάστατων δεδομένων και διαμόρφωση εσωτερικού χώρου
5. Ρυθμίσεις και παραμετροποίηση
6. Επιλογή και διαχείριση φωτιστικών σωμάτων
7. Είδη σχεδίων για εισαγωγή στο πρόγραμμα

2η Θεματική Ενότητα: DIALux - Μελέτη φωτισμού σε εσωτερικούς χώρους
1. Σχεδιασμός εσωτερικού χώρου από σχέδιο CAD και αρχείο εικόνας jpg
2. Εφαρμογή των απαιτήσεων του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ12464-1
3. Σχεδιασμός γενικού φωτισμού εσωτερικό χώρου
4. Δημιουργία αντικειμένων
5. Σχεδιασμός φωτισμού ασφαλείας σύμφωνα με το ΕΝ 13831
6. Εργασία με ανιχνευτές παρουσίας και κίνησης
7. Ενεργειακή απόδοση εγκατάστασης φωτισμού
8. Σχεδιασμός φωτισμού ολοκληρωμένης κατοικίας
9. Υπολογισμός φυσικού φωτισμού εσωτερικού χώρου

3η Θεματική Ενότητα: DIALux - Μελέτη Φωτισμού σε εξωτερικούς χώρους
1. Εισαγωγή στο πρότυπο οδοφωτισμού ΕΝ13021
2. Μελέτη οδοφωτισμού απλής οδού
3. Μελέτη οδοφωτισμού σύνθετης οδού με πεζόδρομο/ποδηλατόδρομο
4. Εισαγωγή εικόνας υποβάθρου
5. Εισαγωγή 3D αρχείων στο πρόγραμμα
6. Φωτισμός προσόψεων κτηρίων και περιβάλλοντος χώρου
7. Φωτισμός με προβολείς
8. Άσκηση: σχεδιασμός φωτισμού εξωτερικού χώρου μαζί με τον δημόσιο οδοφωτισμό και διασύνδεση μελέτης εξωτερικού χώρου κατοικίας με τον οδοφωτισμό
9. Άσκηση: σχεδιασμός φωτισμού οδού σύμφωνα με το ΕΝ13201
10. Άσκηση: σχεδιασμός φωτισμού αθλητικών εγκαταστάσεων

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια & Εκπαιδευτικές υπηρεσίες

  • Διάρκεια 20 ώρες
  • Επαγγελματική εκπαίδευση
  • Περιλαμβάνεται ΔΩΡΕΑΝ υλικό εκπαίδευσης
  • Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης εξ αποστάσεως (e-Learning)
  • Το σεμινάριο δύναται να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά
  • Το πρόγραμμα μπορεί να επιδοτηθεί μέσω ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ 100%

Πιστοποίηση
Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το StartLearn, Κέντρο Διά Βίου Μάθησης, με την αδειοδότηση της Γενική Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας, του Υπουργείου Παιδείας.

***H Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών εκδίδεται στα Ελληνικά & στα Αγγλικά διότι έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.

Πιστοποίηση χωρίς επιπλέον επιβάρυνση

• DIALux – Μελέτες Φωτισμού Εσωτερικών και Εξωτερικών Χώρων | Interior & Exterior Lighting Studies using DIALux

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.