E-Learning:
Οργάνωση & Διοίκηση

Εργαστήριο Αποτελεσματικής Ηγεσίας

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
AQS - Advanced Quality Services Ltd.

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Οργάνωση & Διοίκηση

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος
Ιδρυτής (το 1993) και Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια διετέλεσε Ανώτερο και Ανώτατο Στέλεχος μεγάλων Διεθνών Επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία στη Διεύθυνση Παραγωγής και με συμμετοχή σε πληθώρα Έργων Αναδιοργάνωσης σε πολλά εκ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας των Logistics (και ιδιαιτέρως των Αποθεμάτων), των Πωλήσεων, Έργα Σχεδιασμού πειραμάτων και SPC, Έργα Μείωσης Κόστους και Ανάλυσης Επιχειρηματικών Κινδύνων. Επίσης, διαθέτει μεγάλη συμβουλευτική εμπειρία στην Ανάπτυξη Συστημάτων Οργάνωσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Με βάση τα ανωτέρω, το Σεμινάριο απευθύνεται αποκλειστικά σε ανώτερα και ανώτατα Στελέχη Επιχειρήσεων, αλλά και σε Ιδρυτές και διαδόχους Ιδρυτών που αναλαμβάνουν την Ηγεσία της Επιχείρησης, προκειμένου να αυτοαξιολογηθούν αυστηρά και να λάβουν αποφάσεις, σχετικά με τον Ηγετικό ρόλο των ιδίων ή άλλων υπό την ευθύνη τους και με την Αξιολόγηση πιθανών Επιχειρηματικών Συνεργατών. Τέλος, απευθύνεται και σε όσους, από τον Χώρο των Επιχειρήσεων, επιθυμούν να αναλάβουν Ηγετικό ρόλο στον Επιχειρησιακό Χώρο και έχουν ανάγκη να κατανοήσουν και να αξιολογήσουν τις απαιτήσεις ενός τέτοιου ρόλου.

ΣΚΟΠΟΣ

ΠΩΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
Στο Σεμινάριο αυτό οι συμμετέχοντες θα:

  • Εκτιμήσουν τις ευεργετικές συνέπειες της ανάπτυξης υψηλού επιπέδου Ηγετικών Δεξιοτήτων
  • Λάβουν κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη των 12 κρίσιμων Δεξιοτήτων του επιτυχημένου Ηγέτη αφού προηγουμένως κατανοηθεί η τεράστια σημασία τους μέσω των βιωματικών Ασκήσεων
  • Κατανοήσουν, μέσω Παραδειγμάτων και Βιωματικών Ασκήσεων, τα βασικά «εσωτερικά» Προβλήματα που εμποδίζουν την επιτυχία της Ηγεσίας και την πραγματική φύση των Προβλημάτων αυτώνκαι τον τρόπο αντιμετώπισής τους
  • Θα κατανοήσουν τα συνήθη προβλήματα ελλειμματικής ηγεσίας , τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον και στην ανάπτυξη της Επιχείρησης.Μέσω σεναρίων θα αναδειχθούν τα προβλήματα αυτά προς αποφυγή και θα συζητηθεί η ανάπτυξη της κατάλληλης κουλτούρας για την αποφυγή των συνήθων αυτών θανάσιμων λαθών της Ηγεσίας
  • Θα προταθεί στους συμμετέχοντες η μεθοδολογία Σχεδιασμού Πλάνου Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας στα Στελέχη των Επιχειρήσεων τους

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το πρωτοποριακό αυτό βιωματικό "Εργαστήριο Αποτελεσματικής Ηγεσίας", στοχεύει στην ανάδειξη των Ωφελειών που προκύπτουν από την ανάπτυξη υψηλών Ηγετικών Δεξιοτήτων, αλλά και των Προβλημάτων που οδηγούν στην αποτυχία της Ηγεσίας, με σκοπό να αναπτύξουμε τον τρόπο υπέρβασής τους.

Η Ηγεσία, ως η ανώτερη μορφή καθοδήγησης εργασιακών Συνόλων, βασίζεται στην άσκηση θετικής επιρροής και στην ικανότητα έμπνευσης της Ομάδος, ώστε να διαχειριστεί δημιουργικά την Αλλαγή και να επιτύχει τους Στόχους της.

Η Επίτευξη Στόχων και Σκοπών, διευκολύνεται ασφαλώς από τη χρήση Οργανωτικών Μεθόδων και Σύγχρονων Εργαλείων Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού, Ελέγχου, Αξιολόγησης Συνεργατών, Δεξιοτήτων Καθορισμού Προτεραιοτήτων κλπ, αλλά χωρίς τη βαθιά γνώση της άσκησης Αποτελεσματικής Ηγεσίας που θα εμπνεύσει και θα καθοδηγήσει καταντούν άχρηστα. Αυτό εξηγείται στο παρακάτω γράφημα:

Όπως φαίνεται, το αποτέλεσμα που μπορεί να παραχθεί είναι μόνον η κοινή περιοχή των τριών κύκλων. Απαιτείται η μετακίνηση των τριών κύκλων, ώστε η γνώση, οι ικανότητες και η επιθυμία (παρακίνηση) να τείνουν προς την ταυτοποίηση τους, έτσι ώστε να αυξηθεί θεαματικά η κοινή περιοχή, δηλαδή το αποτέλεσμα. Αυτός ακριβώς, είναι ο ρόλος της Ηγεσίας.

Επίσης, το Σεμινάριο αυτό, βοηθά την Αξιολόγηση Στελεχών που ήδη κατέχουν μια Ηγετική θέση και παρουσιάζουν Προβλήματα Ανταπόκρισης στον Ηγετικό τους ρόλο.

Επειδή, οι γνώσεις που παρέχονται υπό μορφή Οδηγιών και Εργαλείων είναι άχρηστες για το θέμα της Ηγεσίας, αναπτύξαμε ένα καθαρά βιωματικό Σεμινάριο που βασίζεται μόνο σε βιωματικές ασκήσεις, επί τη βάσει σεναρίων, επιχειρηματικών παιγνίων και παίξιμο ρόλων για να εντοπισθούν οι περιοχές αδυναμίας και να σχεδιασθεί ο τρόπος Βελτίωσης. Σε κάθε παίξιμο ρόλων οι υπόλοιποι συμμετέχοντες, ως Παρατηρητές Σχολιαστές, αξιολογούν και προτείνουν Λύσεις.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Α.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η έννοια της Ηγεσίας - Στόχευση, Αποτέλεσμα, Όραμα, Αξίες , Έμπνευση, Παρακίνηση, Ανάπτυξη ανθρώπων
Τα οφέλη από την Αποτελεσματική Ηγεσία στην Επιχείρηση
Τα οφέλη από την ανάπτυξη Ηγετικών Δεξιοτήτων στην Προσωπική ζωή
Το ενδεδειγμένο στυλ άσκησης Ηγεσίας

Β. ΟΙ 12 ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗ
Από την Εμπιστοσύνη και τη Διαχείριση Συγκρούσεων, την Αντιμετώπιση των Κρίσεων, μέχρι την Ανάπτυξη Νέων Ηγετών
Παρουσίαση Εφαρμόσιμου Πλάνου αυτοβελτίωσης
Παρουσίαση Πλάνου ανάπτυξης Δεξιοτήτων Στελεχών
Η σπουδαιότητα του Αξιακού Συστήματος

Γ. ΤΑ ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ
Από την άγνοια στην έπαρση και από τον υπερσυγκεντρωτισμό στην υπεραποκέντρωση
Αποτυχημένες Πρακτικές Επιλογής Ικανών Στελεχών
Εκχώρηση Αρμοδιοτήτων
Αποτυχημένα Συστήματα Αξιολόγησης Προσωπικού
Πως «καίγονται» τα νέα ταλαντούχα Στελέχη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Περιγραφή Υλικού

  • Εγχειρίδιο του σεμιναρίου "Εργαστήριο Αποτελεσματικής Ηγεσίας"
  • Παρουσίαση του σεμιναρίου , σε ηλεκτρονική μορφή
  • Παρουσίαση Εφαρμόσιμου Πλάνου αυτοβελτίωσης
  • Βεβαίωση Παρακολούθησης
  • Δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες για έναν ολόκληρο χρόνο πάνω σε θέματα του σεμιναρίου, μέσω της ιστοσελίδας μας

Τρόπος παρακολούθησης
To Σεμινάριο υλοποιείται μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων από και προς τον Εισηγητή και αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, σαν να βρίσκονται στην εκπαιδευτική αίθουσα.

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας