E-Learning:
Οργάνωση & Διοίκηση

Ίδρυση, χρηματοδότηση και ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΚΕΔΙΒΙΜ - elearning
Εξ Αποστάσεως
E-Learning Πλατφόρμα
27/02/2020
50 ώρες

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
Επιστημονικός υπεύθυνος προγράμματος
Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, ΟΠΑ
ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός, ΕΜΠ

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους σκοπεύουν να ιδρύσουν μια νέα επιχείρηση ανεξάρτητα από την εκπαίδευσή τους. Το πρόγραμμα μπορούν να το παρακολουθήσουν:
απόφοιτοι Λυκείου
φοιτητές
απόφοιτοι ΑΕΙ, ΤΕΙ κλπ.

ΣΚΟΠΟΣ

Γιατί να το παρακολουθήσει κάποιος
Ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να κατανοήσει τις βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία μιας επιχείρησης, καθώς και την πορεία που θα πρέπει να ακολουθήσει κάποιος που επιθυμεί να ιδρύσει τη δική του επιχείρηση. Πιο συγκεκριμένα:

 • Θα μπορεί να διακρίνει τα βασικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει μια ιδέα ώστε να μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μια επιτυχημένη επιχείρηση.
 • Θα εμπλουτίσει τις γνώσεις του αναφορικά με το επιχειρηματικό περιβάλλον στη χώρα μας και τους περιορισμούς που αυτό θέτει.
 • Θα γνωρίσει τους πιθανούς κινδύνους που υπάρχουν από τυχόν υποκλοπή της ιδέας του καθώς και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να διαφυλάξει την ιδέα του.
 • Θα εξοικειωθεί με την έννοια του επιχειρηματικού σχεδίου και του επιχειρηματικού μοντέλου. Θα είναι σε θέση να καταρτίζει και να παρουσιάζει ένα επιχειρηματικό σχέδιο που να βασίζεται στην ιδέα του.
 • Θα ενημερωθεί για το πιθανό κόστος έναρξης και λειτουργίας μιας νεοφυούς (startup) επιχείρησης καθώς και με τους τρόπους (τόσο εγχώριους όσο και διεθνείς) με τους οποίους μπορεί να χρηματοδοτηθεί μια νέα επιχείρηση.
 • Θα ενημερωθεί για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νεοφυείς επιχειρήσεις στα διάφορα στάδια ανάπτυξής τους, καθώς και τους τρόπους υπέρβασής τους.
 • Θα κατανοήσει τους πιο σημαντικούς λόγους στους οποίους οφείλεται η αποτυχία κάποιων startups.
 • Θα ενημερωθεί για τα βασικά χαρακτηριστικά επιτυχημένων startups τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Πώς μια έξυπνη ιδέα μετασχηματίζεται σε μια επιτυχημένη επιχείρηση; Είναι η τύχη; η συγκυρία; Η επιμονή; Η δυνατότητα χρηματοδότησης; Σίγουρα δεν υπάρχει μια μόνο απάντηση. Όμως υπάρχουν λεπτομέρειες που αν προσεχθούν μπορούν ν' αυξήσουν τις πιθανότητες για μια επιτυχημένη υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ιδέας.

Στο πρόγραμμα αναλύονται τα πιο βασικά εμπόδια που υπάρχουν στην επιτυχή υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ιδέας. Ένας αριθμός ανθρώπων που κατάφεραν να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε πετυχημένα προϊόντα αναλύουν τους τρόπους που το πέτυχαν και δίνουν συμβουλές σ' όσους επιδιώκουν να κάνουν το ίδιο.

Ενότητες
Οι σκοποί και τα μέσα που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για να τους πετύχουν
Ίδρυση επιχείρησης, μορφές, κόστη
Τρόποι και προϋποθέσεις χρηματοδότησης μιας νέας επιχειρηματικής προσπάθειας
Πλεονεκτήματα και κίνδυνοι για μια νέα επιχείρηση
Πρακτικές οδηγίες συγγραφής επιχειρηματικού μοντέλου

Η «αξία» του προγράμματος
Ο εκπαιδευόμενος μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση να γνωρίζει όλες τις προκλήσεις που πρόκειται να αντιμετωπίσει, όταν θελήσει να υλοποιήσει την επιχειρηματική ιδέα που έχει μέσω της δημιουργίας μιας νέας επιχείρησης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.

Εκπτωτική πολιτική:
20% για τις εξής κατηγορίες δικαιούχων :

 • Άνεργοι
 • Φοιτητές ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ)
 • Ομαδικές Εγγραφές (τουλάχιστον τέσσερα άτομα που εργάζονται στην ίδια επιχείρηση ή οργανισμό ή είναι μέλη ένωσης επαγγελματιών)
 • Τρίτεκνοι ή Πολύτεκνοι
 • Συνταξιούχοι με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχιας
 • Δικαιολογητικά Εκπτωτικής Πολιτικής

Oι εκπτώσεις δεν θα λειτουργούν συνδυαστικά.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

300€
(Ισχύει εκπτ.πολιτική)

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας