Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Πρώιμη παρέμβαση και συμβουλευτική γονέων παιδιών με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Εκπαίδευση

Εισηγητής

Συριοπούλου – Δελλή Χριστίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Σε ποιους απευθύνεται

Σε οικογένειες με παιδί με αυτισμό.

Σκοπός

Στοχεύει στην εκπαίδευση επαγγελματιών όπως νηπιαγωγών , βρεφονηπιοκόμων, ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (λογοθεραπευτές, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί) και γονέων με σκοπό
α) ψυχολογική στήριξη των γονέων των αδερφών καθώς και των άλλων μελών της οικογένειας
β) εκπαίδευση γονέων στη συστηματική παρατήρηση και εκπαίδευση των παιδιών τους σε αναπτυξιακούς τομείς

Περιγραφή σεμιναρίου

Τι αναμένεται να επιτευχθεί
Οι συμμετέχοντες επαγγελματίες, γονείς, μέλη οικογένειας θα αποκτήσουν τις δεξιότητες ώστε:
α) βελτίωση της συμπερίληψης των παιδιών στην οικογένεια, στο σχολείο, στην κοινότητα
β) βελτίωση της ποιότητα ζωής των ατόμων με αυτισμό και των μελών των οικογενειών τους
γ) μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της οικογένειας στην διαχείριση δυσκολίων και ελλειμμάτων του φάσματος του αυτισμού
δ) μεγαλύτερη απόδοση οικονομική για την οικογένεια και την κοινωνία

Πληροφορίες συμμετοχής

Εξ αποστάσεως (σύγχρονη τηλεκπαίδευση)

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.