Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Λογιστικά & Φοροτεχνικά

Εισηγητής

Επιστ. Υπεύθ & εισηγητής: Καραγιώργος Θεοφάνης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Σε ποιους απευθύνεται

Σε πτυχιούχους και φοιτητές οικονομικών και λοιπών σχολών, στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς και σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν σχετική εμπειρία στο αντικείμενο της Φορολογίας και του Φορολογικού Ελέγχου ή επιθυμούν να ασχοληθούν με το αντικείμενο της Φορολογίας και του Φορολογικού Ελέγχου.

Περιγραφή σεμιναρίου

Πού στοχεύει
Στην επιμόρφωση των συμμετεχόντων σε θέματα φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων αλλά και σε ζητήματα φορολογικού ελέγχου.

Τι αναμένεται να επιτευχθεί
Η επιμόρφωση και εξειδίκευση των καταρτιζομένων στην αντιμετώπιση φορολογικών θεμάτων αλλά και την κατάρτιση τους σε ζητήματα φορολογικού ελέγχου και διαδικασιών

Πληροφορίες συμμετοχής

 Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη)

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.