Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Διαχείριση Χρόνου & Άγχους – Time & Stress Management

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
StartLearn
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
καθημερινές ενάρξεις
15 ώρες

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο Διαχείρισης Χρόνου – Διαχείρισης Άγχους απευθύνεται σε ευρύ κοινό, συμπεριλαμβανομένων ατόμων από διάφορα επαγγέλματα. Μπορεί να είναι ωφέλιμο σε φοιτητές, Υπαλλήλους, Στελέχη Επιχειρήσεων, Διευθυντές, Επιχειρηματίες και σε οποιονδήποτε θέλει να βελτιώσει την παραγωγικότητα και τις δεξιότητες διαχείρισης του χρόνου του. Γενικότερα απευθύνεται σε οποιονδήποτε μπορεί να βιώνει καταβολή, άγχος είτε σε προσωπικό είτε σε επαγγελματικό επίπεδο και χρειάζεται καθοδήγηση στην αποτελεσματική βελτίωση των δεξιοτήτων διαχείρισης του χρόνου του.

Σκοπός

Ο σκοπός και ο στόχος του σεμιναρίου της διαχείρισης χρόνου σας είναι να προσφέρει πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές ως προς την αποτελεσματική χρήση των καθημερινών καθηκόντων. Θα μπορείτε να επανεξετάζετε τις πρακτικές διαχείρισης του χρόνου σας που εφαρμόζετε ήδη και να υιοθετήσετε νέες μεθόδους εργασίας, προκειμένου να τη βελτιώσετε. Θίγονται ιδέες που θα σας βοηθήσουν να εξοικονομήσετε χρόνο, όπως επίσης πρακτικές λύσεις και χρήσιμες συμβουλές σε ό,τι αφορά στην οργάνωση, στην ανάθεση καθηκόντων και στη συνεργασία με τους συναδέλφους σας.
Επιπλέον, το πρόγραμμα έχει σκοπό να αναλύσει το φαινόμενο και τις σύγχρονες μορφές του, τα συμπτώματα που το παράγουν και το πυροδοτούν, τα αίτιά του και να συμβάλλει με εφικτές προτάσεις και ιδέες στη μείωση της έντασης από αυτό. Προτείνει μεθόδους συνεργασίας με αυτό, οι οποίες θα σας βοηθήσουν να ελέγξετε το επίπεδό του και να βελτιώσετε την ποιότητα της ζωής τους.
Συνεπώς, είτε νιώθετε πιεσμένοι είτε όχι, το σεμινάριο θα σας βοηθήσει να ελαχιστοποιήσετε την σπατάλη χρόνου και τις διακοπές στην εργασία σας και να επικεντρωθείτε στα θέματα που κάθε φορά είναι σημαντικά.

Περιγραφή σεμιναρίου

Στον σημερινό ταχέως εξελισσόμενο κόσμο, η ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης του χρόνου είναι ζωτικής σημασίας για την προσωπική και επαγγελματική επιτυχία. Οι ανεπαρκείς δεξιότητες διαχείρισης του χρόνου και άγχους μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια προθεσμιών, μειωμένη παραγωγικότητα και αυξημένο άγχος. Η εκπαίδευση στη διαχείριση του χρόνου μπορεί να διδάξει στα άτομα πώς να ιεραρχούν τα καθήκοντα, να θέτουν στόχους, να δημιουργούν χρονοδιαγράμματα και να διαχειρίζονται τους περισπασμούς. Προτείνει μεθόδους συνεργασίας με αυτό, οι οποίες θα σας βοηθήσουν να ελέγξετε το επίπεδό του και να βελτιώσετε την ποιότητα της ζωής τους. Με την εκμάθηση αποτελεσματικών τεχνικών διαχείρισης χρόνου, τα άτομα μπορούν να γίνουν πιο παραγωγικά, να μειώσουν το άγχος και να βελτιώσουν τη συνολική ποιότητα ζωής τους.

Θεματικές Ενότητες

Αναλυτική ύλη Διαχείρισης Χρόνου:

1. Εισαγωγικές έννοιες
2. Η αξιοποίηση του χρόνου
3. Μύθοι και παρανοήσεις
4. Οι παράμετροι που επηρεάζουν τους τρόπους με τους οποίους αξιοποιείται ο χρόνος
5. Κατηγορίες ανθρώπων με κριτήριο την αξιοποίηση χρόνου
6. Οι τύποι των ανθρώπων και η σχέση τους με τον χρόνο
7. Χρόνος & Οργανωτικότητα
8. Η έννοια και η βάση της Οργάνωσης
9. Χρόνος και Αναβλητικότητα
10. Πώς χειρίζεται κανείς την αναβλητικότητα
11. Πρακτικές επίλυσης του προβλήματος της Αναβλητικότητας
12. Χρόνος και Άγχος
13. Πρακτικές συμβουλές για την καταπολέμηση του άγχους
14. Ποιοι παράγοντες μας επηρεάζουν αρνητικά ως προς την διαχείριση του χρόνου μας και εν τέλει τον χάνουμε;
15. Επαγγελματική διαχείριση εισερχομένων και εξερχομένων κλήσεων
16. Οργάνωση Γραφείου
17. Βασικές αρχές για την αποτελεσματική οργάνωση συσκέψεων
18. Ενημέρωση και Αλληλογραφία
19. Ανάθεση εργασιών
20. Πώς δρα ο προϊστάμενος μετά την ανάθεση εργασιών και ποια τα ενδεχόμενα προβλήματα
21. Τρόποι συνεργασίας με τη γραμματέα για την ελάττωση των απωλειών πολύτιμου χρόνου
22. Η σημασία της αξιολόγησης και η τεχνική των προτεραιοτήτων
23. Η τεχνική της κατηγοριοποίησης και των ερωτήσεων
24. Τα έξι βασικά συμπεράσματα της αξιολόγησης
25. Στοχοθέτηση και η σημασία της. Προσδιορισμός ζωνών δραστηριοποίησης
26. Ζώνες Δραστηριοποίησης και τα στοιχεία που τις επηρεάζουν
27. Προσδιορισμός στόχων δράσης και πρακτικές συμβουλές
28. Μηνιαίος και ημερήσιος προγραμματισμός. Έλεγχος ημερολογίου
29. Έλεγχος του Προγράμματος. Οδηγίες και πρακτικές συμβουλές
30. Χρόνος και αξίες. Ποιότητα ζωής
31. Προσδιορίζοντας τις προσωπικές αξίες
32. Παραδείγματα αξιών. Ανάληψη προσωπικής ευθύνης
33. Σύντομες - Γενικές Τεχνικές
34. Το «κούρεμα» των χρονοβόρων διαδικασιών - Τεχνικές
35. Η εξοικονόμηση χρόνου στην πράξη
36. Η αξιοποίηση του χρόνου
37. Ενεργοποίηση και ανάληψη ευθυνών
38. Αξιοποιήστε κάθε στιγμή
39. Αποφθέγματα
40. Διαχείριση Χρόνου & Επιτυχία - Εισαγωγή
41. Η Χρονική Αξίωση
42. Βήματα Αποτελεσματικής Διαχείρισης Χρόνου (Έξυπνοι Στόχοι)
43. Οργάνωση & Συντήρηση - Τεχνικές
44. Καθορισμός Προτεραιοτήτων
45. Έλεγχος Γραφικής Εργασίας - Τρόποι Ελέγχου
46. Συνεργασία
47. Όραμα & Προοπτική - Η Ψευδαίσθηση του Χρόνου - Χρόνος & Επιλογές - «Ναι» με Προσοχή
48. Η Αρχή της Προσπάθειας
49. Η αρχή της Προτεραιότητας
50. Η Αρχή της Αξίας
51. Η Αρχή του Περισπασμού
52. Η Αρχή του Να Υπολογίζεις & Να Οργανώνεσαι
53. Η Αρχή της Διαδικασίας
54. Η Αρχή του Συστήματος
55. Η Αρχή του Ανελαστικού Χρόνου
56. Η Αρχή της Αποδοτικότητας
57. Ταχύτητα & Η Αρχή της Αναβλητικότητας
58. Η Αρχή της Ορμής
59. Η Αρχή της Διαύγειας
60. Η Αρχή του Αντρέτι
61. Η Αρχή της Οξυδέρκειας
62. Η Αρχή της Άχρηστης Τελειότητας
63. Δύναμη & Η Αρχή της Μαεστρίας
64. Η Αρχή του Αριστοτέλη
65. Η Αρχή της Πειθαρχίας
66. Η Αρχή της Ομάδας
67. Η Αρχή της Ισορροπίας
68. Η Αρχή της Πραγματικότητας
69. Στρατηγικές Αύξησης της Αποδοτικότητας – Πρακτικές Τεχνικές

Αναλυτική ύλη Διαχείρισης Άγχους:

1. Εισαγωγή στην έννοια του άγχους και στην διαχείρισή του
2. Ορισμός και έννοια του άγχους
3. Αιτιοπαθογένεια του άγχους
4. Κλινική εικόνα του αγχωτικού ατόμου
5. Τα κύρια συμπτώματα του άγχους
6. Το άγχος στο εργασιακό περιβάλλον
7. Τρόποι διαχείρισης του άγχους στην προσωπική ζωή και στο εργασιακό
8. περιβάλλον του ατόμου
9. Βιοανάδραση
10. Φυσικοί μέθοδοι
11. Μέθοδοι χαλάρωσης
12. Φυσικές θεραπείες
13. Κοινωνική υποστήριξη
14. Ψυχοθεραπεία
15. Ανακεφαλαίωση – Επίλογος

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια & Εκπαιδευτικές υπηρεσίες

  • Διάρκεια 25 ώρες (Time Management) + 4 Ώρες (Stress Management)
  • Επαγγελματική εκπαίδευση
  • Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης εξ αποστάσεως (e-Learning)
  • Το Σεμινάριο επιδοτείται μέσω ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ 100%
  • Δωρεάν το σεμινάριο Διαχείριση Άγχους

Πιστοποίηση
Στο τέλος της φοίτησης οι σπουδαστές αξιολογούνται. Η επιτυχής ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας οδηγεί στην απόκτηση της Πιστοποίησης. Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση για την αγορά εργασίας.

Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

***Οι Βεβαιώσεις Κατάρτισης Σπουδών εκδίδονται στα Ελληνικά & στα Αγγλικά διότι έχουν εγκριθεί και από το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.

Πιστοποίηση χωρίς επιπλέον επιβάρυνση

  1. Διαχείριση Χρόνου – Time Management
  2. Διαχείριση Άγχους – Stress Management

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.