E-Learning:
Χρηματοοικονομικά, Χρηματοοικονομική Λογιστική

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - REPORT ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Γ5)

Μοιράσου το

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Χρηματοοικονομικά, Χρηματοοικονομική Λογιστική

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε Λογιστές- Προϊσταμένους λογιστηρίων, Φοροτεχνικούς -Οικονομικούς Διευθυντές. Ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι ασχολούνται με ατα θέματα της Αναλυτικής λογιστικής και Κοστολόγησης καθώς και σε όλους συμμετέχουν στην διαδικασία λήψη αποφάσεων και τον καθορισμό αποφάσεων για το κόστος πωληθέντων των προϊόντων τους.

ΣΚΟΠΟΣ

Πρακτική προσέγγιση της ανάλυσης του Ισολογισμού με ανάλυση των κυριότερων αριθμοδεικτών, με έμφαση στην ανάλυση της βιωσιμότητας μιας επιχείρησης, της Ρευστότητας, το απαραίτητο Κεφάλαιο Κίνησης, καθώς και των κρισιμότερων σημείων ενός Ισολογισμού.
Οι συμμετέχοντες θα μπορούν μετά το πέρας του σεμιναρίου να κάνουν ανάλυση των στοιχειών οποιοιδήποτε Ισολογισμού καθώς και σύγκριση του με τα αντίστοιχα αποτελέσματα του Κλάδου και θα έχουν μια άρτια γνώση του αντικειμένου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Περιεχόμενα
Γ5.1 Εισαγωγή στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Γ5.2 Ουσιώδη στοιχεία που είναι απαραίτητοι για την κατανόηση των Ισολογισμών
Γ5.3 Κατηγορίες επιχειρήσεων σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ
Γ5.4 Οικονομικές καταστάσεις επιχειρήσεων με βιβλία Α, Β, Γ κατηγορίας
Γ5.5 Αξιοπιστία οικονομικών καταστάσεων ΈΛΕΓΧΟΣ από ορκωτούς ελεγκτές Σ.Ο.Ε.Λ.
Γ5.6 Ισολογισμός - Πίνακας Αποτελεσμάτων Χρήσης
Γ5.7 Λογαριασμοί Ενεργητικού -Παθητικού-Τάξεως
Γ5.8 Προσάρτημα ισολογισμού
Γ5.9 Παρατηρήσεις ορκωτών ελεγκτών – λογιστών Σ.Ο.Ε.Λ.
Γ5.10 Έξοδα οργανικά - Έσοδα οργανικά - Λογαριασμοί Leasing
Γ5.11 Ανόργανα έσοδα – έξοδα
Γ5.12 Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων
Γ5.13 Εννοιολογική σημασία των αριθμοδεικτών
Γ5.14 Διάκριση αριθμοδεικτών, ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Γ5.15 Διάκριση αριθμοδεικτών, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ, ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
Γ5.16 Ανάλυση βάσει αριθμοδεικτών
Γ5.17 Αποτίμηση της αποδοτικότητας της επιχείρησης, Νεκρό σημείο
Γ5.18 Περιθώριο ασφάλειας επιχείρησης
Γ5.19 Ανάλυση τάσεων - Διαχρονική ανάλυση, Συγκριτική ανάλυση
Γ5.20 Πως υπολογίζεται το κεφάλαιο κίνησης
Γ5.21 Η διαφορά υπολογισμού άμεσης και έμμεσης ρευστότητας
Γ5.22 Αναμόρφωση αποτελεσμάτων βάσει παρατηρήσεων ΣΟΕΛ
Γ5.23 Βραχυχρόνια και μακροχρόνια ισορροπία επιχείρησης
Γ5.24 Βήμα προς βήμα ανάλυση των Ισολογισμών
Γ5.25 Οι κρισιμότεροι δείκτες των Ισολογισμών π.χ. ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
Γ5.26 Μέτρηση αποδοτικότητας της επιχείρησης
Γ5.27 Πως αποτιμάται η αποδοτικότητα της επιχείρησης
Γ5.28 Το σεμινάριο γίνεται στο μεγαλύτερο μέρος του σε μορφή εργαστηρίου ---workshop και η ανάλυση όλων των παραπάνω γίνεται σε συγκεκριμένους ισολογισμούς επιχειρήσεων.
Γ5.29 Πρακτικές εφαρμογές σε excel και word
Απαραίτητα στοιχεία για τη επιτυχή πρόβλεψη των προϋπολογισμών
Στοχοθέτηση των πωλήσεων ανά κατηγορία προϊόντος και ανά κωδικό προϊόντος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τρόπος παρακολούθησης
Mέσω Βιντεοσκοπημένης λήψης σε ποιότητα High Definition, η οποία περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό σεμινάριο όπως βιντεοσκοπήθηκε κατά τη διενέργεια του προγράμματος, τις διαφάνειες και λοιπές σημειώσεις που προβλήθηκαν κατά τη διάρκειά του καθώς και το έντυπο υλικό που διανεμήθηκε στους διά ζώσης συμμετέχοντες. Πρόκειται για καινοτόμο τρόπο μελέτης -απόκτησης γνώσης όπου με την καθοδήγηση εισηγητών ο εκπαιδευόμενος ακολουθεί συγκεκριμένα εκπαιδευτικά μονοπάτια (learning paths) προκειμένου να καλύψει την προβλεπόμενη ύλη.
Ο εκπαιδευόμενος μελετά μόνος του το ψηφιακό ή έντυπο εκπαιδευτικό υλικό 24 ώρες το εικοσιτετράωρο 7 ημέρες την εβδομάδα με το δικό του ρυθμό.

Επιπλέον έχει τη δυνατότητα σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες να λάβει εκπαιδευτική στήριξη από τον εισηγητή του με τρεις τρόπους (εξαρτάται από το εκάστοτε εκπαιδευτικό αντικείμενο):
1.) Mε συναντήσεις - εκπαιδευτικές συνεδρίες στους χώρους μας
2.) Mε ζωντανές συνεδρίες τηλεκπαίδευσης από το χώρο σας (μέσα από την πλατφόρμα e-learning Power Tax Training)
3.) Μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή/και τηλεφώνου
Απευθύνεται σε υποψηφίους σπουδαστές που λόγω πίεσης χρόνου δεν μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα με εισηγητές (σε αίθουσες ή εξ' αποστάσεως).

Το Power-Tax-Training είναι πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας.

• Πλήρως επικαιροποιημένο με όλες τις αλλαγές που έχουν επέλθει έως και το νόμο 4172/2013 και θα συμπεριλάβει στην ύλη του και όλους τους λογιστικούς ή φορολογικούς νόμους που θα ψηφιστούν έως και τον Ιούνιο του 2017.
• Δικαίωμα παρακολούθησης του συγκεκριμένου σεμιναρίου εφ’ όρου καριέρας. Σε όλους τους σπουδαστές μας που έχουν παρακολουθήσει το συγκεκριμένο σεμινάριο δίνεται η δυνατότητα να το παρακολουθήσουν για μια φορά ακόμα ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ.
• Kαθηγητές με πολυετή εμπειρία.
• Πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό: 5 φυλλάδια, περίπου 250 σελίδων, πλήρως ενημερωμένο με όλες τις τελευταίες αλλαγές.
• Τμήματα ολιγομελή με προσωπικόυπολογιστή για τον κάθε σπουδαστή.
• Βεβαίωση σπουδών σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας μας από τον ΕΟΠΠΕΠ - Υπουργείο Παιδείας (Α/21666-ΦΕΚ.3145/27.11.2012).
• Τα σεμινάρια είναι επιδοτούμενα 100%. ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας