Κατηγορία:
Λογιστικά & Φοροτεχνικά

Αναλυτική Λογιστική - Κοστολόγηση (Γ3)

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
Power Tax Training
Εξ Αποστάσεως
E-Learning Πλατφόρμα
06/04/2020
Εξ Αποστάσεως
E-Learning Πλατφόρμα
08/05/2020
Εξ Αποστάσεως
E-Learning Πλατφόρμα
12/06/2020

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε Λογιστές- Προϊσταμένους λογιστηρίων, Φοροτεχνικούς -Οικονομικούς Διευθυντές, Ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι ασχολούνται με ατα θέματα της Αναλυτικής λογιστικής και Κοστολόγησης καθώς και σε όλους συμμετέχουν στην διαδικασία λήψη αποφάσεων και τον καθορισμό αποφάσεων για το κόστος πωληθέντων των προϊόντων τους.

ΣΚΟΠΟΣ

Πρακτικά παραδείγματα Βήμα-Βήμα που καλύπτουν τόσο την θεωρία όσο και την πρακτική Εφαρμογή τους με την πλέον κατανοητή μέθοδο της , τόσο της Κοστολόγησης όσο και την ανάλυση της Ομάδας 9.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

- Όρια τήρησης της αναλυτικής λογιστικής με σχετικές αποφάσεις Ε.Σ.Υ.Λ. του Υπουργείου Οικονομικών για την τήρηση της
- Παρουσίαση -Ανάπτυξη των σχετικών Διατάξεων του Κ.Β.Σ.
Που αφορούν την Αναλυτική Λογιστική
- Ανάπτυξη -Παρουσίαση του Λογιστικού σχεδίου της ΟΜΑΔΑΣ 9
- Λειτουργία λογαριασμών 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99
- Συνδεσμολογία των λογαριασμών μεταξύ Γενικής Λογιστικής με τους λογαριασμούς της Αναλυτικής Λογιστικής, Διαγράμματα ροής εργασιών, σημεία ελέγχου
- Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση,τεχνικές, μέθοδοι, συμφωνία μεταξύ των επιμέρους κυκλωμάτων
- Πρακτικές Εφαρμογές εγγραφών Αναλυτικής Λογιστικής
με ανάπτυξη της διαδικασίας Βήμα-Βήμα.
- Αποτελέσματα Μηνιαία,Ετήσια Αναλυτικής λογιστικής,Τεχνική συμφωνίας και δημιουργίας αποτελεσμάτων
- Σημεία Κλειδιά του ελέγχου του αποτελέσματος μεταξύ Αναλυτικής & Γενικής Λογιστικής
- ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ
- Εισαγωγή στην Κοστολόγηση,
- Ορισμοί για το Κόστος, Μορφές κόστους, Εξόδων
- Βασικές αρχές Κοστολόγησης, Στόχοι & Χρησιμότητας της Κοστολόγησης
- Φάσεις Παραγωγής
- Κοστολόγηση κατά προϊόν, κατά φάση Παραγωγής, Εξατομικευμένης Παραγωγής, Συνεχούς Παραγωγής
- Πρότυπο Κόστος,
- Διάγραμμα και Ανάλυση της Κοστολογικής Δομής μιας επιχείρησης
- Διάγραμμα ροής εγγραφών , βήμα-βήμα
- Αποθήκη, μέθοδος συμφωνίας αποθήκη
- Μέθοδοι Αποτίμησης- Πρακτικά Παραδείγματα
- Φύρα παραγωγής
- Διαφορές απογραφής - ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ-ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ -τρόπος χειρισμού τους
- Αναλώσεις αποθεμάτων στην Παραγωγή
- Μέθοδοι απογραφής και τεχνική αποτελεσμαικότερης απόδοση τους
- Μέθοδοι Αποτίμησης LIFO,FIFO ΜΈΣΗ ΣΤΑΘΜΙΚΗ, κ.α.
- Ανάλυση των Γ.Β.Ε. και κατανομή τους σε κέντρα Κόστους
( Διάθεσης-Διοίκησης-Χρηματοοικονομικά)
- Φύρα παραγωγής, φθορές προϊόντων & κόστος Επαναφοράς

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τρόπος παρακολούθησης
Mέσω Βιντεοσκοπημένης λήψης σε ποιότητα High Definition, η οποία περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό σεμινάριο όπως βιντεοσκοπήθηκε κατά τη διενέργεια του προγράμματος, τις διαφάνειες και λοιπές σημειώσεις που προβλήθηκαν κατά τη διάρκειά του καθώς και το έντυπο υλικό που διανεμήθηκε στους διά ζώσης συμμετέχοντες. Πρόκειται για καινοτόμο τρόπο μελέτης -απόκτησης γνώσης όπου με την καθοδήγηση εισηγητών ο εκπαιδευόμενος ακολουθεί συγκεκριμένα εκπαιδευτικά μονοπάτια (learning paths) προκειμένου να καλύψει την προβλεπόμενη ύλη.
Ο εκπαιδευόμενος μελετά μόνος του το ψηφιακό ή έντυπο εκπαιδευτικό υλικό 24 ώρες το εικοσιτετράωρο 7 ημέρες την εβδομάδα με το δικό του ρυθμό.

Επιπλέον έχει τη δυνατότητα σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες να λάβει εκπαιδευτική στήριξη από τον εισηγητή του με τρεις τρόπους (εξαρτάται από το εκάστοτε εκπαιδευτικό αντικείμενο):
1.) Mε συναντήσεις - εκπαιδευτικές συνεδρίες στους χώρους μας
2.) Mε ζωντανές συνεδρίες τηλεκπαίδευσης από το χώρο σας (μέσα από την πλατφόρμα e-learning Power Tax Training)
3.) Μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή/και τηλεφώνου
Απευθύνεται σε υποψηφίους σπουδαστές που λόγω πίεσης χρόνου δεν μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα με εισηγητές (σε αίθουσες ή εξ' αποστάσεως).

Το Power-Tax-Training είναι πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας.

• Πλήρως επικαιροποιημένο με όλες τις αλλαγές που έχουν επέλθει έως και το νόμο 4172/2013 και θα συμπεριλάβει στην ύλη του και όλους τους λογιστικούς ή φορολογικούς νόμους που θα ψηφιστούν έως και τον Ιούνιο του 2017.
• Δικαίωμα παρακολούθησης του συγκεκριμένου σεμιναρίου εφ’ όρου καριέρας. Σε όλους τους σπουδαστές μας που έχουν παρακολουθήσει το συγκεκριμένο σεμινάριο δίνεται η δυνατότητα να το παρακολουθήσουν για μια φορά ακόμα ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ.
• Kαθηγητές με πολυετή εμπειρία.
• Πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό: 5 φυλλάδια, περίπου 300 σελίδων, πλήρως ενημερωμένο με όλες τις τελευταίες αλλαγές.
• Τμήματα ολιγομελή με προσωπικόυπολογιστή για τον κάθε σπουδαστή.
• Βεβαίωση σπουδών σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας μας από τον ΕΟΠΠΕΠ - Υπουργείο Παιδείας (Α/21666-ΦΕΚ.3145/27.11.2012).
• Τα σεμινάρια είναι επιδοτούμενα 100%. ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας