E-Learning:
Λογιστικά & Φοροτεχνικά

Μακροχρόνιο Φορολογικό Σεμινάριο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (Γ1)

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Power Tax Training
Εξ Αποστάσεως
E-Learning Πλατφόρμα
06/03/2020
Εξ Αποστάσεως
E-Learning Πλατφόρμα
17/04/2020
Εξ Αποστάσεως
E-Learning Πλατφόρμα
08/05/2020
Εξ Αποστάσεως
E-Learning Πλατφόρμα
12/06/2020

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε νέους επαγγελματίες και στελέχη της αγοράς που επιθυμούν να εξοικειωθούν με την Ελληνική Φορολογία

ΣΚΟΠΟΣ

• Κατάρτιση νέων επαγγελματιών και στελεχών της αγοράς που επιθυμούν να εξοικειωθούν με την Ελληνική Φορολογία.
• Σχεδίαση και υλοποίηση πρακτικών εφαρμογών επί φορολογικών θεμάτων και εντύπων.
• Πλήρης και βαθιά γνώση με το πέρας του παρόντος σεμιναρίου της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας.
• Υψηλή προστιθεμένης αξίας κατάρτιση των υποψήφιων επί της ελληνικής φορολογικής Νομοθεσίας, με την χρήση προηγμένων εργαλείων ανάλυσης.
• Απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος στην αγορά εργασίας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Πλήρως επικαιροποιημένο σεμινάριο με όλες τις αλλαγές που έχουν επέλθει έως και τον νόμο 4172/2013 και θα συμπεριλάβει στην ύλη του και όλους τους φορολογικούς που θα ψηφιστούν έως και το Ιούνιο του 2016.
Ανάλυση των περισσοτέρων φορολογικών – φοροτεχνικών θεμάτων με πολλές πραγματικές περιπτώσεις ( case –study) που θα δοθούν στους συμμετέχοντες για την καλύτερη αφομοίωση της ύλης.

Διδακτέα Ύλη:

Α΄- ΕΝΟΤΗΤΑ
1. Transfer Pricing - Ενδοομιλικές συναλλαγές .
2. International Taxation - Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας ,Ν.4174/2013
3. Thin capitalization Rules - Κανόνες υποκεφαλαιοδότησης.
4. Deferred Taxation - Αναβαλλόμενη Φορολογία.
5. Συνεργαζόμενα και Μή Κράτη -Kράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς
6. Επικαιροποιημένα Θέματα Κ.Φ.Α.Σ - Ηλεκτρονική Τιμολόγηση
7. Ενδικοφανής Προσφυγή
8. Φορολογικός Σχεδιασμός – Διεθνής Φορολογικός σχεδιασμός

Β΄- ΕΝΟΤΗΤΑ
1. Φορολογία Εισοδήματος Ν. 4172/2013, Φυσικών - Νομικών Προσώπων
2. Δηλώσεις, έντυπα Ε1, Ε2, Ε3, Ε9 κ.λ.π.
3. Δηλώσεις ΕΠΕ, Α.Ε. Ο.Ε. - Ε.Ε.,ΙΚΕ, ΣΥΝ.ΠΕ κλπ
4. Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας
5. Φορολογικός Έλεγχος
6. Πιστοποιητικό Φορολογικής Συμμόρφωσης
7. Πιστοποιητικό Ορκωτών Ελεγκτών
8. Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Νόμος 4174/2013)
9. Ο νέος ΕΝΦΙΑ
10. Φ.Μ.Α.

Γ΄- ΕΝΟΤΗΤΑ
1. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τον Ν. 2190/20
2. Φορολογία Κεφαλαίου, Δωρεών, Γονικών Παροχών
3. Κ.Φ.Α.Σ. σύμφωνα με τον Ν.4093/2012 - Θέματα Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης
4. Ανάλυση Νομοθεσίας Α.Ε. & Ε.Π.Ε.- ΙΚΕ
5. Διοικητική Δικονομία
6. Θέματα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων -Εισπράξεις, Ανακοπές, Ρυθμίσεις, Κατασχέσεις κλπ
7. Φ.Π.Α. ανάλυση και ερμηνεία – ειδικά θέματα
8. Φορολογία Χαρτοσήμου -Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίων
9. Συγχωνεύσεις και Μετατροπές επιχειρήσεων
10. Φορολογία Πλοίων

Οι συμμετέχοντες κατά την διάρκεια του σεμιναρίου, θα συμμετέχουν επί συγκεκριμένων πρακτικών – πραγματικών θεμάτων του σεμιναρίου (case study), επίσης θα τους ανατίθενται από τους εισηγητές μελέτες περιπτώσεων για καλύτερη αφομοίωση των ενοτήτων του προγράμματος.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τρόπος παρακολούθησης
Mέσω Βιντεοσκοπημένης λήψης σε ποιότητα High Definition, η οποία περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό σεμινάριο όπως βιντεοσκοπήθηκε κατά τη διενέργεια του προγράμματος, τις διαφάνειες και λοιπές σημειώσεις που προβλήθηκαν κατά τη διάρκειά του καθώς και το έντυπο υλικό που διανεμήθηκε στους διά ζώσης συμμετέχοντες. Πρόκειται για καινοτόμο τρόπο μελέτης -απόκτησης γνώσης όπου με την καθοδήγηση εισηγητών ο εκπαιδευόμενος ακολουθεί συγκεκριμένα εκπαιδευτικά μονοπάτια (learning paths) προκειμένου να καλύψει την προβλεπόμενη ύλη.
Ο εκπαιδευόμενος μελετά μόνος του το ψηφιακό ή έντυπο εκπαιδευτικό υλικό 24 ώρες το εικοσιτετράωρο 7 ημέρες την εβδομάδα με το δικό του ρυθμό.

Επιπλέον έχει τη δυνατότητα σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες να λάβει εκπαιδευτική στήριξη από τον εισηγητή του με τρεις τρόπους (εξαρτάται από το εκάστοτε εκπαιδευτικό αντικείμενο):
1.) Mε συναντήσεις - εκπαιδευτικές συνεδρίες στους χώρους μας
2.) Mε ζωντανές συνεδρίες τηλεκπαίδευσης από το χώρο σας (μέσα από την πλατφόρμα e-learning Power Tax Training)
3.) Μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή/και τηλεφώνου
Απευθύνεται σε υποψηφίους σπουδαστές που λόγω πίεσης χρόνου δεν μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα με εισηγητές (σε αίθουσες ή εξ' αποστάσεως).

Το Power-Tax-Training είναι πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας.

• Πλήρως επικαιροποιημένο με όλες τις αλλαγές που έχουν επέλθει έως και το νόμο 4172/2013 και θα συμπεριλάβει στην ύλη του και όλους τους λογιστικούς ή φορολογικούς νόμους που θα ψηφιστούν έως και τον Ιούνιο του 2017.
• Δικαίωμα παρακολούθησης του συγκεκριμένου σεμιναρίου εφ’ όρου καριέρας. Σε όλους τους σπουδαστές μας που έχουν παρακολουθήσει το συγκεκριμένο σεμινάριο δίνεται η δυνατότητα να το παρακολουθήσουν για μια φορά ακόμα ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ.
• Kαθηγητές με πολυετή εμπειρία.
• Πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό: 6 φυλλάδια, περίπου 350 σελίδων, πλήρως ενημερωμένο με όλες τις τελευταίες αλλαγές.
• Τμήματα ολιγομελή με προσωπικόυπολογιστή για τον κάθε σπουδαστή.
• Βεβαίωση σπουδών σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας μας από τον ΕΟΠΠΕΠ - Υπουργείο Παιδείας (Α/21666-ΦΕΚ.3145/27.11.2012).
• Τα σεμινάρια είναι επιδοτούμενα 100%. ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας