Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Ολοκληρωμένη Σχεδίαση & Τεχνολογία Αρχιτεκτονικού Φωτισμού – Architectural Lighting Design & Technology

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
StartLearn
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
καθημερινές ενάρξεις

Σε ποιους απευθύνεται

Είναι σχεδιασμένο και απευθύνεται σε οποιονδήποτε επιθυμεί να ξεκινήσει την καριέρα του στον κλάδο της εσωτερικής διακόσμησης, καλύπτοντας όλες τις απαιτούμενες γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες που απαιτούνται στη σύγχρονη διακόσμηση, έχοντας πάντα ως στόχο την άριστη ποιότητα του τελικού έργου. Επιπλέον, με το πρόγραμμα αυτό, έμπειροι επαγγελματίες μπορούν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει με την πάροδο του χρόνου στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Περιγραφή σεμιναρίου

Ο Αρχιτεκτονικός φωτισμός ως τεχνολογία ενσωματώνει εφαρμοσμένες επιστήμες του κλάδου των Μηχανικών όπως είναι οι αρχιτέκτονες, οι ηλεκτρολόγοι, οι πολιτικοί καθώς και οι σχεδιαστές εσωτερικού χώρου και ως στόχο έχει τον σχεδιασμό συστημάτων φωτισμού. Τα συστήματα φωτισμού μπορεί να περιλαμβάνουν τον φυσικό φωτισμό καθώς και τον τεχνητό φωτισμό που παράγεται από τα φωτιστικά σώματα διαμέσου του ηλεκτρικού ρεύματος.
Ο σχεδιασμός ενσωματώνει στο εσωτερικό του βασικές προδιαγραφές όπως είναι το είδος της δραστηριότητας του χώρου (εσωτερικό ή εξωτερικό) για τον οποίο παρέχεται ο φωτισμός, το ποσοστό του φωτισμού, που χρειάζεται βάσει φωτοτεχνικών μεγεθών, ο τρόπος κατανομής του φωτός που παράγεται, ο αντίκτυπος που έχει το εκάστοτε σύστημα φωτισμού που βρίσκεται μέσα στον χώρο τον οποίο φωτίζεται.
Ο Αρχιτεκτονικός φωτισμός στοχεύει σε τρεις θεμελιώδεις αρχές που αφορά στον εκάστοτε χώρο και εν γένει στο κτίριο καθώς και στον εξωτερικό χώρο ο οποίος φωτίζεται. Η πρώτη αρχή είναι η αισθητική του εκάστοτε χώρου καθώς και η χρήση για την οποία προορίζεται. Η δεύτερη αρχή αφορά στην εργονομία του χώρου με βάση τα φωτομετρικά μεγέθη. Η τρίτη αρχή αφορά στην ενεργειακή απόδοση που πρέπει να αποδίδεται από το σύστημα φωτισμού. Κάθε μια από αυτές τις τρεις αρχές εξετάζεται διεξοδικά κατά το στάδιο του σχεδιασμού και της υλοποίησης της μελέτης από τον εκάστοτε μελετητή.
Ο μελετητής θα πρέπει να συνδυάζει σε κάθε χώρο τόσο τον χρηστικό φωτισμό, όσο και τον διακοσμητικό φωτισμό. Περαιτέρω όμως ο φωτισμός συνολικά αποκτά νέα έννοια αφού συμβάλει στην δημιουργία ενός ζωντανού κτιρίου με την εφαρμογή σεναρίων φωτισμού και έτσι όποιος βρίσκεται σε αυτό τον χώρο θα μπορεί να αισθάνεται ευχάριστα.

Θεματικές Ενότητες
1. Θεωρία Φωτοτεχνίας
2. Εισαγωγή στην τεχνολογία φωτισμού: Αναλύονται όλες οι βασικές αρχές της σύγχρονης οπτικής και των φυσικών νόμων φωτισμού
3. Φωτομετρικά μεγέθη: Γίνεται πλήρης αναφορά σε όλα τα μεγέθη φωτομετρίας
4. Τεχνητές φωτεινές πηγές: Γίνεται πλήρης αναφορά σε όλα τα είδη λαμπτήρων που υπάρχουν, αρχή λειτουργίας, βλάβες που εμφανίζουν, χρόνος ζωής
5. Φωτισμός εσωτερικών χώρων
6. Φωτισμός εξωτερικών χώρων
7. Φωτισμός Βιομηχανικών εγκαταστάσεων
8. Αναλύονται τα είδη του φωτισμού καθώς και ο τρόπος με τον οποίο διενεργείται μία μελέτη φωτισμού εσωτερικού χώρο & εξωτερικού χώρου
9. Φωτισμός οδών και δημοσίων χώρων
10. Πραγματοποιείται πλήρης ανάλυση πάνω στις αρχές και τον τρόπο φωτισμού των παραπάνω χώρων
11. Υλοποίηση φωτοτεχνικών μελετών
12. Φωτισμός δρόμων
13. Φωτισμός σηράγγων και τούνελ
14. Πρωτόκολλα φωτισμού
15. Προμέτρηση και αποτύπωση χώρου
16. Σχεδίαση και υλοποίηση μελέτης φωτισμού με την χρήση του προγράμματος DIALux
17. Σχεδίαση και υλοποίηση μελέτης με την χρήση του προγράμματος DIALux Evo.
18. Σχεδίαση και υλοποίηση μελέτης φωτισμού με την χρήση του προγράμματος RELUX
19. Διαχείριση έργων και μελετών φωτισμού
20. Ειδικές περιπτώσεις μελετών φωτισμού
21. Αρχιτεκτονικός φωτισμός και Επιχειρηματικότητα
22. Υλοποίηση Έξυπνου Κτιρίου (Smart Building Implementation) σε επίπεδο φωτισμού
23. Διαλειτουργικότητα φωτισμού και συστημάτων επικοινωνιών στο ορατό φάσμα (visible light communications in teroperability with light planning)

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια & Εκπαιδευτικές υπηρεσίες

  • Διάρκεια 120 ώρες - 5 μήνες / 6 ώρες εβδομαδιαία
  • Επαγγελματική εκπαίδευση
  • Περιλαμβάνεται ΔΩΡΕΑΝ υλικό εκπαίδευσης
  • Το σεμινάριο δύναται να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά
  • Το πρόγραμμα μπορεί να επιδοτηθεί μέσω ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ 100%
  • Χωρίζεται σε δυο περιόδους ανά διδακτικό έτος. Η πρώτη περίοδος ξεκινάει τον Οκτώβριο μέχρι και τον Φεβρουάριο. Η δεύτερη περίοδος τον Μάρτιο έως και τον Ιούλιο. Η συνολική διάρκεια σε μήνες είναι πέντε (5) και οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας έξι (6) σε βραδινή βάση προς εξυπηρέτηση των εργαζομένων που μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα υλοποιείται εξ’ ολοκλήρου εξ’ αποστάσεως ζωντανά με τηλεδιάσκεψη (online) προσφέροντας ευελιξία όσον αφορά στον τόπο διεξαγωγής διαμέσου ειδικής πλατφόρμας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης

Πιστοποίηση
Στο τέλος της φοίτησης οι σπουδαστές αξιολογούνται. Η επιτυχής ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας οδηγεί στην απόκτηση της Πιστοποίησης. Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση για την αγορά εργασίας.

Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

***Οι Βεβαιώσεις Κατάρτισης Σπουδών εκδίδονται στα Ελληνικά & στα Αγγλικά διότι έχουν εγκριθεί και από το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.

1η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

  • Ολοκληρωμένη Σχεδίασης & Τεχνολογίας Αρχιτεκτονικού Φωτισμού - Architectural Lighting Design and Technology

2η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

  • Εκπόνηση Ολοκληρωμένων Μελετών Φωτισμού Εσωτερικών & Εξωτερικών Χώρων με χρήση των DIALux & DIALux Evo – Interior & Exterior Lighting Studies using DIALux

3η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

  • Εκπόνηση Ολοκληρωμένων Μελετών Φωτισμού Εσωτερικών & Εξωτερικών Χώρων με χρήση του RELUX – Interior & Exterior Lighting Studies using RELUX

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.