E-Learning:
ISO/Βιομηχανία/Περιβάλλον

Ολοκληρωμένη Σχεδίαση & Τεχνολογία Αρχιτεκτονικού Φωτισμού

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Computer Start
Εξ Αποστάσεως
E-Learning Πλατφόρμα
16/10/2019
Εξ Αποστάσεως
E-Learning Πλατφόρμα
13/11/2019
Εξ Αποστάσεως
E-Learning Πλατφόρμα
11/12/2019

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Ο συγκεκριμένος Τομέας Εκπαίδευσης στοχεύει στην κατάρτιση: Ηλεκτρολόγων μηχανικών, ηλεκτρολόγων εγκαταστατών, μηχανικών πωλήσεων, αρχιτεκτόνων, διακοσμητών, σχεδιαστών εσωτερικών χώρων, μηχανικών αναπαλαίωσης και ανάπλασης κτιρίων, αρχιτέκτονες τοπίου, φοιτητές σχολών με συναφές αντικείμενο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Ο Αρχιτεκτονικός φωτισμός ως τεχνολογία ενσωματώνει εφαρμοσμένες επιστήμες του κλάδου των μηχανικών όπως αρχιτέκτονες, ηλεκτρολόγοι, πολιτικοί καθώς και σχεδιαστές εσωτερικού χώρου και ως στόχο έχει τον σχεδιασμό συστημάτων φωτισμού. Τα συστήματα φωτισμού μπορεί να περιλαμβάνουν τον φυσικό φωτισμό καθώς και τον τεχνητό φωτισμό που παράγεται από τα φωτιστικά σώματα διαμέσου του ηλεκτρικού ρεύματος. Ο σχεδιασμός ενσωματώνει στο εσωτερικό του βασικές προδιαγραφές όπως είναι: Το είδος της δραστηριότητας του χώρου (εσωτερικό ή εξωτερικό) για τον οποίο παρέχεται ο φωτισμός, το ποσοστό του φωτισμού που χρειάζεται βάσει φωτοτεχνικών μεγεθών, τον τρόπο κατανομής του φωτός που παράγεται, τον αντίκτυπο που έχει το εκάστοτε σύστημα φωτισμού που βρίσκεται μέσα στον χώρο τον οποίο φωτίζεται..

Θεματικές ενότητες:
1. Θεωρία Φωτοτεχνίας
2. Εισαγωγή στην τεχνολογία φωτισμού: Αναλύονται όλες οι βασικές αρχές της σύγχρονης οπτικής και των φυσικών νόμων φωτισμού.
3. Φωτομετρικά μεγέθη: Γίνεται πλήρης αναφορά σε όλα τα μεγέθη φωτομετρίας.
4. Τεχνητές φωτεινές πηγές: Γίνεται πλήρης αναφορά σε όλα τα είδη λαμπτήρων που υπάρχουν, αρχή λειτουργίας, βλάβες που εμφανίζουν, χρόνος ζωής.
5. Φωτισμός εσωτερικών χώρων
6. Φωτισμός εξωτερικών χώρων.
7. Φωτισμός Βιομηχανικών εγκαταστάσεων
8. Αναλύονται τα είδη του φωτισμού καθώς και ο τρόπος με τον οποίο διενεργείται μία μελέτη φωτισμού εσωτερικού χώρο & εξωτερικού χώρου.
9. Φωτισμός οδών και δημοσίων χώρων
10. Πραγματοποιείται πλήρης ανάλυση πάνω στις αρχές και τον τρόπο φωτισμού των παραπάνω χώρων.
11. Υλοποίηση φωτοτεχνικών μελετών.
12. Φωτισμός δρόμων.
13. Φωτισμός σηράγγων και τούνελ.
14. Πρωτόκολλα φωτισμού
15. Προμέτρηση και αποτύπωση χώρου
16. Σχεδίαση και υλοποίηση μελέτης φωτισμού με την χρήση του προγράμματος Dialux
17. Σχεδίαση και υλοποίηση μελέτης με την χρήση του προγράμματος Dialux Evo
18. Σχεδίαση και υλοποίηση μελέτης φωτισμού με την χρήση του προγράμματος Relux
19. Διαχείριση έργων και μελετών φωτισμού
20. Ειδικές περιπτώσεις μελετών φωτισμού
21. Αρχιτεκτονικός φωτισμός και Επιχειρηματικότητα
22. Υλοποίηση Έξυπνου Κτιρίου (Smart Building implementation)σε επίπεδο φωτισμού
23. Διαλειτουργικότητα φωτισμού και συστημάτων επικοινωνιών στο ορατό φάσμα (visible light communications in teroperability with light planning)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διάρκεια & Εκπαιδευτικές υπηρεσίες
• Διάρκεια: 120 ώρες - 5 μήνες 6 ώρες εβδομαδιαία. Η διαδικασία πιστοποίησης που περιγράφεται παρακάτω δεν συμπεριλαμβάνεται στις 120 ώρες.
• Στο σεμινάριο περιλαμβάνεται υλικό εκπαίδευσης.
• Το σεμινάριο δύναται να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά.
Επαγγελματική εκπαίδευση
• Το Σεμινάριο επιδοτείται μέσω ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ 100%
• Χωρίζεται σε δυο περιόδους ανά διδακτικό έτος. Η πρώτη περίοδος ξεκινάει τον Οκτώβριο μέχρι και τον Φεβρουάριο. Η δεύτερη περίοδος ξεκινάει τον Μάρτιο και τον Ιούλιο. Η συνολική διάρκεια σε μήνες είναι πέντε (5) και οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας έξι (6) σε βραδυνή βάση προς εξυπηρέτηση των εργαζομένων που δύναται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα υλοποιείται εξ’ ολοκλήρου εξ΄αποστάσεως ζωντανά με τηλεδιάσκεψη (online) προσφέροντας ευελιξία όσον αφορά τον τόπο διεξαγωγής διαμέσου ειδικής πλατφόρμας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Πιστοποίηση
Στο τέλος της 5μήνης φοίτησης παρέχονται 3 Βεβαιώσεις Κατάρτισης Σπουδών
παρέχονται 3 Βεβαιώσεις Κατάρτισης Σπουδών
1. Ολοκληρωμένη Σχεδίαση & Τεχνολογία Αρχιτεκτονικού Φωτισμού (Architectural Lighting Design and Technology)
(Πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας - Κε.Δι.Βι.Μ 1)
2. Εκπόνησης Ολοκληρωμένων Μελετών Φωτισμού Εσωτερικών & Εξωτερικών Χώρων με χρήση του προγράμματος Dialux & Dialux Evo (Lighting Studies Using The Dialux Program)
(Πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας - Κε.Δι.Βι.Μ 1)
3. Εκπόνησης Ολοκληρωμένων Μελετών Φωτισμού Εσωτερικών & Εξωτερικών Χώρων με χρήση του προγράμματος Relux (Lighting Studies Using The Relux Program)
(Πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας - Κε.Δι.Βι.Μ 1)

Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας Αρ. Αδείας: 2100634 - Κε.Δι.Βι.Μ.1 COMPUTER START και αναγνωρισμένη για την αγορά εργασίας. (Ο Τομέας Εκπαίδευσης Ολοκληρωμένη Σχεδίαση & Τεχνολογία Αρχιτεκτονικού Φωτισμού - Architectural Lighting Design and Technology έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας)

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας