Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Πιστοποιημένος Σύμβουλος Ηλεκτρονικού Εμπορίου - Certified E-commerce Consultant

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
StartLearn
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
καθημερινές ενάρξεις
25 ώρες

Σε ποιους απευθύνεται

Σε όλους όσοι επιθυμούν και θέλουν να κατανοήσουν το νέο περιβάλλον και τις δυνατότητες που τους δίνει η ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα καθώς και σε Διευθυντές ή άτομα που ασκούν διοίκηση σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται «ηλεκτρονικά» και πρέπει να είναι σε θέση να λάβουν τις σωστές στρατηγικές αποφάσεις, όταν απαιτηθεί. Επίσης απευθύνεται, σε στελέχη επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν ή πρόκειται να συμμετέχουν ενεργά σε έργα εισαγωγής τεχνολογιών ηλεκτρονικού εμπορίου, αλλά και σε άτομα που θέλουν να συμμετέχουν στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου ως σύμβουλοι ανάπτυξης ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας.

Σκοπός

Ο Σκοπός της εκπαίδευσης είναι:
Οι σπουδαστές να είναι σε θέση να πραγματοποιούν το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διαχείριση της πολιτικής για την ασφάλεια του δικτυακού τόπου και των δεδομένων που μεταφέρονται. Να επιλέγει συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών, που υποστηρίζει ο δικτυακός τόπος. Να εποπτεύει την ομάδα ανάπτυξης του δικτυακού τόπου. Να ενημερώνει και να διαχειρίζεται τον δικτυακό τόπο. Να αξιολογεί τη λειτουργία του δικτυακού τόπου και να επιλέγει τα κανάλια προώθησης. Τέλος, να προσαρμόζει τις πολιτικές του δικτυακού τόπου στην τρέχουσα νομοθεσία.

Ο Στόχος της εκπαίδευσης είναι:
Οι σπουδαστές να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για την επιτυχή άσκηση του επαγγέλματος. Να είναι σε θέση να προσαρμόσουν τα προσόντα τους στις ιδιαιτερότητες του επαγγέλματος. Να αποκτήσουν κοινωνικές δεξιότητες και μια νέα επαγγελματική - εργασιακή ταυτότητα, που θα τους επιτρέψει να ενταχθούν στις νέες εργασιακές ανάγκες.

Περιγραφή σεμιναρίου

Το ηλεκτρονικό εμπόριο (e-Commerce) αποτελεί έναν νέο τρόπο εξυπηρέτησης πελατών, είναι μία σύγχρονη μέθοδο προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών με ταχύτατη εξέλιξη στον χώρο του διαδικτύου. Το επάγγελμα του Συμβούλου Ηλεκτρονικού Εμπορίου είναι σχετικά καινούργιο, καθώς η έννοια του ηλεκτρονικού εμπορίου άρχισε να προβάλλεται στις διεθνείς αγορές τη δεκαετία του ’90. Στην εποχή της ευρυζωνικότητας που διανύουμε, γίνεται φανερό πως η εξοικείωση και η ενημέρωση για τις νέες τεχνολογίες, καθώς και το πνεύμα συνεργασίας στο πλαίσιο της υλοποίησης, είναι βασικά στοιχεία για την επιτυχή άσκηση του επαγγέλματος του Συμβούλου Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Οι προοπτικές του επαγγέλματος είναι αρκετά ευοίωνες, αφού οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκτά ο Σύμβουλος Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-Commerce) είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές και επίκαιρες, ενώ παράλληλα βρίσκουν ποικίλες εφαρμογές σε εταιρείες και επιχειρήσεις με σχετικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Τι είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο (e-Commerce): Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ένα σύστημα εμπορικών συναλλαγών αγοράς και πώλησης εμπορευμάτων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου. Το ηλεκτρονικό εμπόριο περιλαμβάνει διάφορους τομείς της τεχνολογίας όπως: e-mail, διαχείριση εταιρικού περιεχομένου, συστήματα ανταλλαγής προσωπικών μηνυμάτων, newsgroups, ψηφιακές αγορές και παρακολούθηση παράδοσης προϊόντων, ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές, διεθνή ή εθνικά ηλεκτρονικά συστήματα συναλλαγών, ηλεκτρονικό καλάθι και ηλεκτρονικά εισιτήρια. Επίσης, ένα σημαντικό ποσοστό on line συναλλαγών γίνεται για απόκτηση πρόσβασης σε επιπλέον χαρακτηριστικά μίας υπηρεσίας ή ενός προϊόντος.

Θεματικές Ενότητες

1. Διαδίκτυο και επιχειρηματικότητα
2. Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εμπόριο
3. Μοντέλα ηλεκτρονικού εμπορίου
4. Ασφάλεια και κρυπτογράφηση
5. Συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών
6. Κατασκευή Ιστοσελίδων
7. Στρατηγικές προώθησης της ηλεκτρονικής παρουσίας
8. Αξιολόγηση παρουσίας
9. Νομικές πτυχές του ηλεκτρονικού εμπορίου

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια & Εκπαιδευτικές υπηρεσίες

  • Διάρκεια 25 ώρες
  • Επαγγελματική εκπαίδευση
  • Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης εξ αποστάσεως (e-Learning)
  • Το Σεμινάριο επιδοτείται μέσω ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ 100%

Πιστοποίηση
Στο τέλος της φοίτησης οι σπουδαστές αξιολογούνται. Η επιτυχής ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας οδηγεί στην απόκτηση της Πιστοποίησης. Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση για την αγορά εργασίας.

Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

***Οι Βεβαιώσεις Κατάρτισης Σπουδών εκδίδονται στα Ελληνικά & στα Αγγλικά διότι έχουν εγκριθεί και από το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.

Πιστοποίηση χωρίς επιπλέον επιβάρυνση

  • Σύμβουλος Ηλεκτρονικού Εμπορίου – e-Commerce Consultant

Πιστοποίηση ACTA με επιπλέον επιβάρυνση εξέτασης

  • Ηλεκτρονικό Εμπόριο - Ηλεκτρονικές Συναλλαγές

Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από ΕΣΥΔ:
Η ειδικότητα Ηλεκτρονικό Εμπόριο - Ηλεκτρονικές Συναλλαγές ανήκει στο σχήμα πιστοποίησης Εμπόριο και Πωλήσεις που είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ACTA Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.