E-Learning:
Οργάνωση & Διοίκηση, Γραμματέων

Υπηρεσίες Γραμματειακής Υποστήριξης

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Computer Start
Εξ Αποστάσεως
E-Learning Πλατφόρμα
13/12/2021
Εξ Αποστάσεως
E-Learning Πλατφόρμα
17/01/2022
Εξ Αποστάσεως
E-Learning Πλατφόρμα
14/02/2022

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Ο Τομέας εκπαίδευσης Υπηρεσίες Γραμματειακής Υποστήριξης (Secretarial Support Services) απευθύνεται σε Αποφοίτους ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, ΙΕΚ, Αποφοίτους Λυκείου που με ή χωρίς προϋπηρεσία σε θέση Γραμματείας Διοίκησης ή Διεύθυνσης θέλουν να εφοδιάσουν το βιογραφικό τους, και να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Ο συγκεκριμένος Τομέας Εκπαίδευσης Υπηρεσίες Γραμματειακής Υποστήριξης στοχεύει μέσα από μια ολοκληρωμένη και κατάλληλη εκπαιδευτική προσέγγιση, να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε ο απόφοιτος να αποκτήσει και να πιστοποιήσει τις ικανότητες - δεξιότητες για τη διεκπεραίωση μιας σειράς εργασιών που έχουν να κάνουν με την Διεύθυνση & Διοίκησης της Γραμματείας.

ΣΚΟΠΟΣ

Ο Σκοπός της εκπαίδευσης είναι: Οι σπουδαστές να εκπαιδευτούν σε επαγγελματικό επίπεδο στα θέματα που αφορούν στην λειτουργία της Γραμματειακής υποστήριξης, και να εφοδιαστούν με απαιτούμενες γνώσεις και τεχνικές, έτσι ώστε να αυξήσουν αποτελεσματικά τις προοπτικές ανεύρεσης εργασίας σε θέση Γραμματειακής Υποστήριξης ή ως Υπάλληλοι Γραφείου.

Στόχος της εκπαίδευσης είναι να διασφαλίσουν το επαγγελματικό επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο χώρο της γραμματειακής εξυπηρέτησης, προκειμένου να εργαστούν σε οργανισμούς ή επιχειρήσεις. Στόχος είναι να αποκτήσουν την ικανότητα και τη δεξιότητα που απαιτεί η θέση στο χώρο εργασίας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Ο Τομέας Εκπαίδευσης Secretarial Support Services απευθύνεται σε Γραμματείς της Γενικής Διεύθυνσης αλλά και άλλων τμημάτων της επιχείρησης που επιθυμούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη εξειδίκευση. Επίσης, σε όσους επιθυμούν να ενισχύσουν το βιογραφικό τους, να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, να προωθήσουν την καριέρα τους και να ενημερωθούν για τις νέες εξελίξεις της αγοράς. Τέλος, απευθύνεται σε όλους όσοι σκοπεύουν να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό.

Οι επιτακτικές ανάγκες της αγοράς, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες απαιτήσεις στον εργασιακό χώρο, μας οδήγησαν στη δημιουργία του Τομέα “Υπηρεσίες Γραμματειακής Υποστήριξης” (Secretarial Support Services). Ο Τομέας εκπαίδευσης “Υπηρεσίες Γραμματειακής Υποστήριξης” διασφαλίζει το επαγγελματικό επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του κατόχου του στο χώρο της γραμματειακής υποστήριξης.

Θεματικές ενότητες:
1. Οργάνωση & Διαχείριση Γραφείου
2. Ηλεκτρονική Οργάνωση Γραφείου
3. Ηλεκτρονική Δακτυλογραφία (τυφλό σύστημα Ελληνικού - Αγγλικού πληκτρολογίου)
4. Εμπορική Αλληλογραφία
5. Δημόσιες Σχέσεις
6. Κώδικας Δεοντολογίας
7. Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
8. Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου
9. Επικοινωνία & Εργασιακές Σχέσεις
10. Εξυπηρέτηση του Πελάτη
11. Τεχνικές Πωλήσεων
12. Τηλεφωνική Επικοινωνία
13. Διαχείριση Παραπόνων
14. Διαχείριση Χρόνου
15. Γλώσσα Σώματος
16. Βασικό Marketing
17. Διεθνείς Εμπορικές Σχέσεις
18. Έρευνα Αγοράς
19. Ανάπτυξη Πωλήσεων
20. Προετοιμασία για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης CSMA
21. Skype
22. Drobox
23. Word ή Excel ή Outlook ή Power Point
24. Συνταγογράφηση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διάρκεια & Εκπαιδευτικές υπηρεσίες
• Διάρκεια 5 μήνες 6 ώρες εβδομαδιαία.
• Επαγγελματική εκπαίδευση
• ΔΩΡΕΑΝ απεριόριστες ώρες πρακτικής εξάσκησης στους χώρους της COMPUTER START πάντα με την επίβλεψη του καθηγητή
• Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης από απόσταση (e- learning).
• Το Σεμινάριο επιδοτείται μέσω ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ 100%

Πιστοποίηση
Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Αρ. Αδείας: 2100634 - Κε.Δι.Βι.Μ.1 COMPUTER START και αναγνωρισμένη για την αγορά εργασίας. (Η βεβαίωση σπουδών εκδίδεται στα Ελληνικά & στα Αγγλικά διότι έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)

1. Υπηρεσίες Γραμματειακής Υποστήριξης - (Secretarial Support Services)
2. Τυφλό Σύστημα Δακτυλογραφίας (Ελληνικό - Αγγλικό – Αριθμητικό πληκτρολόγιο) - Blind System (Greek - English - Numeric keypad)

Πιστοποιημένος Γραμματέας Βοηθός Διοίκησης
Certified Secretaries Management Assistants – CSMA - (Χωρίς το κόστος Πιστοποίησης ACTA CSMA)

Βεβαίωση κατάρτισης από τον Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ACTA.

Πιστοποιημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού) και διαπιστευμένο από το Ε.Σ.Υ.Δ.(Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης). Το πιστοποιητικό ισχύει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
Το σχήμα πιστοποίησης CSMA είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας