Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Δημόσιες Σχέσεις

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
StartLearn
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
καθημερινές ενάρξεις

Σε ποιους απευθύνεται

Το Σεμινάριο των Δημοσίων Σχέσεων απευθύνεται σε Ιδιώτες, Φοιτητές, Σπουδαστές σε μεσαία στελέχη ή/και επιχειρηματίες Οργανισμών, Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Νομαρχιακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, Μονάδων Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, που ασχολούνται ή θα ήθελαν να ασχοληθούν με τις Δημόσιες Σχέσεις.

Σκοπός

Σκοπός των Δημοσίων Σχέσεων είναι η δημιουργία και διατήρηση θετικού αποτελέσματος σε όλο το εύρος της επικοινωνίας ενός οργανισμού, μιας επιχείρησης η ακόμα και ενός προσώπου με το εξωτερικό περιβάλλον.

Στόχος των Δημοσίων Σχέσεων είναι η ενημέρωση για την ύπαρξη της επιχείρησης και των προϊόντων ή των υπηρεσιών που παρέχει. Η δημιουργία καλής εικόνας. Η βελτίωση του γοήτρου, του κύρους της επιχείρησης.

Περιγραφή σεμιναρίου

Το Σεμινάριο Δημόσιες Σχέσεις έχει σχεδιαστεί για να εφοδιάσει τους σπουδαστές με γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με τη δημόσια εικόνα της επιχείρησης. Θα μάθετε ότι οι Δημόσιες Σχέσεις αποτελούν μια από τις λειτουργίες της επικοινωνίας που αποβλέπουν στην ανάπτυξη ενός πνεύματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και κατανόησης μεταξύ των ατόμων. Θα μάθετε ότι η επικοινωνία είναι αναπόφευκτο εργαλείο για την επιχειρηματική εξέλιξη και επιτυχία.

Θεματικές Ενότητες:
• Εισαγωγή στις Δημόσιες Σχέσεις (Public Relations)
• Δημόσιες Σχέσεις και η Ιστορία τους
• Διάκριση και Ορισμός των Δημοσίων Σχέσεων
• Διάκριση των Δημοσίων Σχέσεων από τη διαφήμιση, από το μάρκετινγκ, από την προώθηση πωλήσεων, από την προπαγάνδα, από τη δημοσιότητα
• Πώς πρέπει να είναι ένας καλός επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων
• Τμήματα Δημοσίων σχέσεων
• Τμήμα ή εταιρεία συμβούλου
• Ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων
• Οι δραστηριότητες του τμήματος Δημοσίων Σχέσεων
• Σύμβουλοι Δημοσίων Σχέσεων
• Χρέωση και προϋπολογισμός αμοιβών. Τεκμηρίωση
• Οργάνωση προγραμμάτων δημοσίων σχέσεων
• Εκτίμηση της κατάστασης
• Καθορισμός στόχων
• Κατηγορίες κοινού
• Εκτίμηση των αποτελεσμάτων
• Τα μέσα ενημέρωσης
• Οργάνωση των εκδοτικών οίκων
• Σχέσεις με τον τύπο και πως θα επιτύχουμε καλές σχέσεις. Τι είναι είδηση; Το δελτίο τύπου.
• Ιδιωτικά μέσα επικοινωνίας
• Προϋπολογισμός τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και προϋπολογισμός Εταιρείας Συμβούλων Δημοσίων Σχέσεων
• Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
• Μέθοδοι αξιολόγησης.
• Η δεοντολογία των Δημοσίων Σχέσεων
• Ο ρόλος της δεοντολογίας.
• Σχέσεις διαχείρισης και υπαλλήλων
• Μέσα επικοινωνίας και τεχνικές των εσωτερικών Δημοσίων Σχέσεων
• Εκθέσεις και συνέδρια
• Σημασία και χρήσεις της φωτογραφίας στις Δημόσιες Σχέσεις. Επικοινωνία με εικόνες, λεζάντες
• Διαδικασίες εκτύπωσης
• Χορηγίες. Οφέλη και λόγοι χορηγίας. Είδη χορηγιών
• Εξαγωγή Δημοσίων Σχέσεων μέθοδος και επιτεύγματα
• Μέσα επικοινωνίας του εξωτερικού. Μεταφράσεις
• Έρευνα μάρκετινγκ για τον επαγγελματία των Δημοσίων Σχέσεων
• Είδη έρευνας και τεχνικές
• Οι δημόσιες σχέσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες
• Προβλήματα των Δημοσίων Σχέσεων στις αναπτυσσόμενες χώρες. Δύο ειδικά καθήκοντα επικοινωνίας.
• Ειδικές χρήσεις των Δημοσίων Σχέσεων

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια & Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες Σεμιναρίου
• Διάρκεια: 15 ώρες
• Επαγγελματική εκπαίδευση
• Εκπαίδευση προσαρμοσμένη στο δικό σας ελεύθερο χρόνο.
• Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα
εκπαίδευσης από απόσταση (e- learning)
• Το Σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί μέχρι και 100% από το Πρόγραμμα ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ.

Πιστοποίηση
"Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με Αρ. Αδείας: 2100634 – Κε.Δι.Βι.Μ. και αναγνωρισμένη για την αγορά εργασίας. (Η βεβαίωση σπουδών εκδίδεται στα Ελληνικά και στα Αγγλικά διότι έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)".

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.