Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Μεταβιβάσεις Μετοχών και Συγχωνεύσεις – Διασπάσεις Επιχειρήσεων

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
E-learning Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Διοίκησης Έργων – ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Λογιστικά & Φοροτεχνικά

Εισηγητής

Παύλος Παπαλαμπρακόπουλος, Οικονομολόγος, Ελεγκτής Λογιστής Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σκοπός

Σκοπός του εξ’ αποστάσεως προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν ολοκληρωμένες γνώσεις, άριστη πληροφόρηση και ικανότητα αντίληψης όλων των επιμέρους χαρακτηριστικών που διέπουν τις επιχειρηματικές συγκεντρώσεις (εξαγορές , συγχωνεύσεις ή διασπάσεις εταιρειών).

Μέσα από την πλούσια παράθεση παραδειγμάτων, ασκήσεων και μελέτες περιπτώσεων πάνω σε πραγματικά δεδομένα που περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό, αναμένεται η προσέγγιση με εύκολο και κατανοητό τρόπο των θεμάτων που αναλύονται.

Στόχος του εξ’ αποστάσεως προγράμματος είναι, συνεπώς, να παρέχει μια ολοκληρωμένη και ευέλικτη εκπαίδευση και να προσεγγίσει θεωρητικά και πρακτικά το γνωστικό αντικείμενο των μεταβιβάσεων μετοχών, των συγχωνεύσεων, εξαγορών και άλλων μορφών εταιρικών μετατροπών.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος ο εκπαιδευόμενος /μενη θα μπορεί να :

 • Κατανοεί την επιχειρηματική διαδικασία των συγχωνεύσεων και διασπάσεων
 • Εφαρμόζει τις μεθόδους αποτίμησης των εμπλεκομένων εταιρειών
 • Κατανοεί τα κίνητρα και τις τακτικές εξαγοράς
 • Εκτιμάει ζητήματα που αφορούν τις μεταβιβάσεις τίτλων
 • Χρησιμοποιεί διάφορους τρόπους σκέψης
 • Αναπτύξει διάφορες στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων

Περιγραφή σεμιναρίου

Η ΎΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :

 • Υπεραξία λόγω πώλησης μετοχών και επιχειρήσεων
 • Η λογιστική της υπεραξίας της επιχειρήσεως
 • Φορολογία υπεραξίας λόγω πωλήσεως επιχειρήσεων
 • Φορολογία μεταβίβασης μετοχών
 • Ασκήσεις μεταβίβασης μετοχών μη εισηγμένων
 • Συγχωνεύσεις επιχειρήσεων
 • Συγχώνευση με εξαγορά
 • Συγχώνευση με απορρόφηση
 • Συγχώνευση με σύσταση νέας εταιρίας
 • Φορολογικά κίνητρα (Ν.Δ.1297/1972, Ν.2166/1993)
 • Κίνητρα συγχώνευσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων
 • Διάθεση Κερδών και υποβολή δήλωση απορροφούμενης
 • Ζημίες και μετασχηματισμοί
 • Λογιστική και φορολογική διαδικασία της συγχώνευσης με απορρόφηση βάσει του Ν.Δ.1297/1972 και του Ν.2166/1993
 • Διάσπαση ανώνυμης εταιρίας
 • Ασκήσεις μετασχηματισμών (προς λύση)
 • Σχέση ανταλλαγής μετοχών
 • Το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π. 3): Ενοποιήσεις Επιχειρήσεων

Πληροφορίες συμμετοχής

Μονάδες ECVET: 3.12
Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.