Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Εκτίμηση Ακινήτων: Βασικές Αρχές, Διαχείριση, Επένδυση και Μεσιτεία - Real Estate: Basic Principles, Management, Investment & Brokerage

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
StartLearn
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Πωλήσεις & Marketing

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε φοιτητές – σπουδαστές Οικονομικών Σχολών ΑΕΙ – ΑΤΕΙ καθώς και σε υπαλλήλους - συνεργάτες Μεσιτικών γραφείων και Στελέχη επιχειρήσεων, Λογιστές - Επενδυτές σε ακίνητα, Μηχανικούς, Διακοσμητές οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν μια γενική και ειδική εικόνα πάνω στο αντικείμενο της εκτίμησης - επένδυσης, της μεσιτείας και της διαχείρισης ακινήτων.

Σκοπός

Ο σκοπός και ο στόχος στο σεμινάριο αυτό είναι η ανάλυση και η κατανόηση της Ελληνικής Κτηματαγοράς. Ο σπουδαστής θα μπορεί να ανταπεξέλθει στις όποιες απαιτήσεις και να λαμβάνει αποφάσεις αναφορικά με οικονομικές - επενδυτικές συμβουλές σχετικά με τα ακίνητα.

Περιγραφή σεμιναρίου

Η αγορά των ακινήτων είναι ένας από τους βασικούς τομείς της εκάστοτε οικονομίας και απασχολεί πληθώρα επαγγελματιών. Ωστόσο στην Ελλάδα έχει ορισμένες ιδιαιτερότητες, καθώς η οικονομική κρίση επηρέασε το επίπεδο τιμών και ταυτόχρονα ήρθαν δομικές αλλαγές στο καθεστώς φορολόγησης και οικοδόμησης των ακινήτων.

Πέραν της οικονομικής κρίσης η Ελληνική Κτηματαγορά πατροπαράδοτα αποτελούταν από τα επαγγελματικά-επενδυτικά ακίνητα που συνδέονταν άμεσα με την γενικότερη κατάσταση της οικονομίας μας, τις εξοχικές κατοικίες και τα τουριστικά ακίνητα. Ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες είναι έντονο το ενδιαφέρον από το εξωτερικό για την αγορά κατοικίας όπου, εκτός από τα αντικειμενικά κριτήρια, υπάρχει μία σύνδεση επένδυσης από Έλληνες και ξένους επενδυτές.

Σίγουρα ένα ακίνητο μπορεί να μετατραπεί είτε σε επενδυτικό όχημα ή και οικονομικό βάρος (ιδιαίτερα με την υφιστάμενη φορολόγηση) και εξαρτάται κυρίως από τις ενέργειες του ιδιοκτήτη-επενδυτή, που φυσικά θα επηρεαστούν από τις συμβουλές-μελέτες των κατάλληλων επαγγελματιών.

Θεματικές Ενότητες

1. Ανάλυση & Παρουσίαση της Ελληνικής Κτηματαγοράς - Analysis and Presentation of the Greek Real Estate Market
2. Βασικές Αρχές της Εκτίμησης Ακινήτων - Basic Principles of Real Estate Valuation
3. Αρχές Μεσιτικών Υπηρεσιών- Κτηματομεσίτης - Principles in Real Estate Services - Estate agent
4. Διαχείριση & Επένδυση σε ακίνητα - Real Estate Management and Investment

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια & Εκπαιδευτικές υπηρεσίες

  • Διάρκεια: 5 μήνες - 90 ώρες με 4 ώρες εβδομαδιαία
  • Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης εξ αποστάσεως (e-Learning)
  • Επαγγελματική εκπαίδευση
  • Το Σεμινάριο επιδοτείται μέσω ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ 100%

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Στο τέλος της φοίτησης οι σπουδαστές αξιολογούνται. Η επιτυχής ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας οδηγεί στην απόκτηση της Πιστοποίησης. Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση για την αγορά εργασίας.

Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

***Οι Βεβαιώσεις Κατάρτισης Σπουδών εκδίδονται στα Ελληνικά & στα Αγγλικά διότι έχουν εγκριθεί και από το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.

Πιστοποίηση χωρίς επιπλεόν επιβάρυνση

  1. Εκτίμηση Ακινήτων: Βασικές Αρχές, Διαχείριση, Επένδυση και Μεσιτεία - Real Estate: Basic Principles, Management, Investment and Brokerage
  2. Πιστοποιημένος Μεσίτης Ακινήτων - Real Estate Specialist 

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.