Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάρια Εξ Αποστάσεως: GDPR | Information Security | Cyber Security (7)

Φίλτρα
Σε Αίθουσα
E-Learning
Live E-Learning 21/09/2022
Στόχος του ταχύρρυθμου Τριήμερου Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου από έμπειρους εκπαιδευτές για το ρόλο του DPO του Κανονισμού 2016/679 που τέθηκε σε ισχύ πανευρωπαϊκά από 25.5.2018 και του Ν. 4624/2019, είναι η πρακτική εξοικείωση...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Live E-Learning 27/09/2022
Οι θεματικές ενότητες γνώσεις του προγράμματος καλύπτουν τα απαραίτητα γνωστικά αντικείμενα που απαιτούνται για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων του «Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων – DPO EXECUTIVE»....
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Live E-Learning 28/09/2022
Το προτεινόμενο μονοήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο από την TUV Hellas, διάρκειας 7 ωρών, στοχεύει να παράσχει με απλό και κατανοητό τρόπο, στα αρμόδια στελέχη κάθε υποχρέου οργανισμού, στοχευμένη πληροφόρηση και πρακτική καθοδήγηση για διαδικασίες συμμό...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Live E-Learning 30/09/2022
Εισαγωγή στην τεχνητή νοημοσύνη (αλγόριθμοι, ευφυείς πράκτορες, νευρωνικά δίκτυα, μηχανική μάθηση, μορφές νοημοσύνης, πρακτικές εφαρμογές.)Προβλεπτική ανάλυση και μοντελοποίηση λήψης αποφάσεων (διοίκηση, ασφάλιση, υγεία, τραπεζικός τομέας, ηλεκτρονικό...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Live E-Learning 10/10/2022
Είστε πιστοποιημένος/νη Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (Certified Data Protection Officer/ISO 17024); Διαθέτετε αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στον κλάδο; Θέλετε να εμβαθύνετε τις γνώσεις σας για την πρακτική ; Θέλετε να εργαστείτε ως επαγγελμα...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Live E-Learning 21/10/2022

Introduction to IEC 62443

Live E-Learning
21/10/2022
The IEC 62443 standard enables operators, integrators and manufacturers to demonstrate that their industrial automation systems meet modern cyber security standards. But what are the specific requirements that must be met and what must be taken into a...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Live E-Learning 01/11/2022
Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679 ισχύει από 25.5.2018 πανευρωπαϊκά όπως και στην Ελλάδα. Μετά την αναμενόμενη ψήφιση του εθνικού εφαρμοστικού νόμου αναμένονται έλεγχοι εφαρμογής του στην ελληνική αγορά. Ο βαθμός ετοιμότητας δημόσιου ...
Διοργανωτής: TUV HELLAS