Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάρια Εξ Αποστάσεως: Μοριοδοτούμενα | Καθημερινές Ενάρξεις (1)

Φίλτρα
Σε Αίθουσα
E-Learning
E-Learning ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Η σημερινή πραγματικότητα, που το κάθε άτομο αλλάζει πολλές φορές αντικείμενο απασχόλησης κατά τη διάρκεια της ζωής του και πρέπει να αποκτά συνεχώς νέες γνώσεις και δεξιότητες, επιβάλλει τη δια βίου μάθηση. Οι εκπαιδευτές ενηλίκων πρέπει να γνωρίζουν...
IDEC

Βρείτε εξ αποστάσεως σεμινάρια για Μοριοδοτούμενα

Τα μοριοδοτούμενα σεμινάρια παρέχουν στους εκπαιδευτικούς μόρια και πιστωτικές μονάδες(ECVET) με την ολοκλήρωση της παρακολούθησής τους. Μέσω των σεμιναρίων, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενημερωθούν για τις τελευταίες τάσεις κι μεθόδους στον εκπαιδευτικό τομέα, ενισχύοντας τις δεξιότητές τους και βελτιώνοντάς την απόδοσή τους ως εκπαιδευτικοί.