Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάρια Εξ Αποστάσεως: Διαχείριση Αποθήκης (1)

Φίλτρα
Σε Αίθουσα
E-Learning
Live E-Learning 27/06/2023
Το Σεμινάριο Επιθεώρησης Ανυψωτικών Μηχανημάτων έχει σχεδιαστεί και παρουσιάζεται έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Ελληνικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 1186 B/25.08.2003) “περί προσόντων προσώπων που διενεργούν επιθεωρήσεις και περί της Εκπαίδευση...
TUV HELLAS