19/11/2010

Συναισθηματική Νοημοσύνη: Καταλύτης επιτυχίας

Καριέρα

Τα τελευταία χρόνια γίνεται πολύς λόγος σχετικά με τη «Συναισθηματική Νοημοσύνη». Κάποια χρόνια πριν το συναίσθημα μέσα στο εργασιακό περιβάλλον θεωρείτο σημάδι αδυναμίας και κακής επιρροής σε κρίσιμες αποφάσεις. Φυσικά, όταν εργάζεσαι μόνος σου μέσα σε ένα γραφείο δεν χρειάζεται να σε απασχολεί το συναίσθημα, όταν όμως ανήκεις σε μια ομάδα (είτε ηγείσαι αυτής σαν συντονιστής, είτε απλά συνεργάζεσαι ή διαπραγματεύεσαι με υποψήφιους πελάτες σαν ασφαλιστικός σύμβουλος) μπορεί να δημιουργηθούν από συγκρούσεις έως και ιδιαίτερες συμπάθειες, οπότε είναι και αδύνατο να αγνοήσεις το συναίσθημα.

Τι σημαίνει «συναισθηματική νοημοσύνη» (Ε.Ι.);

Ο Goleman ορίζει τη συναισθηματική νοημοσύνη σαν την «ικανότητα να αναγνωρίζει κανείς τα δικά του συναισθήματα και αυτά των άλλων, και να μπορεί να χειρίζεται αποτελεσματικά τα συναισθήματά του και τις διαπροσωπικές του σχέσεις».

Οι ψυχολόγοι Salovey και Mayer, που ήταν και οι πρώτοι που παρουσίασαν μια ολοκληρωμένη θεωρία για τη συναισθηματική νοημοσύνη, την όρισαν ως «την ικανότητα να μπορεί κανείς να παρακολουθεί και να ρυθμίζει τα δικά του συναισθήματα αλλά και αυτά των άλλων και να τα χρησιμοποιεί ως οδηγό για σκέψη και δράση».
Το 1988 ο Reuven Bar-on μίλησε για το Δείκτη Συναισθηματικότητας (Emotional Quotient-EQ) σε αναλογία με το Δείκτη Nοημοσύνης (Intelligence Quotient-IQ).

Το 2000 ο Bar-on στο μοντέλο του ορίζει πέντε διαφορετικές διαστάσεις συναισθηματικής νοημοσύνης, οι οποίες είναι:

1. Ενδοπροσωπικές Δεξιότητες
2. Διαπροσωπικές Δεξιότητες
3. Προσαρμοστικότητα
4. Έλεγχος του Στρες
5. Γενική Διάθεση

Όπως φαίνεται η συναισθηματική νοημοσύνη περιγράφει ικανότητες που ενώ διαφέρουν από τον Γνωστική νοημοσύνη είναι συμπληρωματικές τους.

Ποιοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν την «συναισθηματική νοημοσύνη» μας;
• Το τρέχον περιβάλλον: δηλαδή το περιβάλλον μας και οι τρέχουσες καταστάσεις στο σπίτι, στην εργασία και γενικότερα στη ζωή μας. Γιατί οι «Πιέσεις της ζωής» επηρεάζουν την «Ικανοποίηση από τη ζωή μας».
• Η Αυτογνωσία, η Επίγνωση των συναισθημάτων μας : η οποία αποτελεί τον πυρήνα της Συναισθηματικής Νοημοσύνης με τις διαστάσεις της που είναι:
• Οι Ικανότητες και οι Επιδεξιότητες που χρησιμοποιούμε στην επαφή μας με τον κόσμο
• Οι Νοοτροπίες, Αξίες και Πεποιθήσεις, που επηρεάζουν την θεώρηση, την προσέγγιση, τη συνειδητότητα και τις απόψεις μας για τον κόσμο.

Σε ποιους τομείς της ζωής μας έχει επίδραση ο βαθμός της συναισθηματικής μας νοημοσύνης;

Συνειδητοποιούμε την επίδραση που επιφέρει ο δείκτης της Συναισθηματικής Νοημοσύνης μας στη ζωή μας βλέποντας ότι επηρεάζει:
• τη φυσική μας κατάσταση
• την ψυχολογική μας κατάσταση
• την συναισθηματική μας κατάσταση
• τη διανοητική μας κατάσταση
• την ποιότητα των σχέσεών μας
• την καθημερινή μας απόδοση
• την ποιότητα της ζωής μας γενικότερα

Πρόκειται για τις βασικές Ιδιότητες που διαθέτει ένας άνθρωπος με υψηλό δείκτη συναισθηματικής νοημοσύνης!

Μπορώ να κάνω κάτι αν δεν διαθέτω ήδη υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη;
Η συναισθηματική νοημοσύνη (Ε.Ι.) έχει μία σημαντική διαφορά από την γνωστική νοημοσύνη (I.Q.): Ότι εάν συνειδητοποιήσουμε την μη επάρκειά της τότε με διαρκή προσπάθεια και εκπαίδευση, μπορούμε να την βελτιώσουμε, σε αντίθεση με τη γνωστική που αναπτύσσεται στα πρώτα χρόνια της ζωής μας και έχει πολύ μικρά περιθώρια βελτίωσης.

Πηγή: womanslife.gr