07/10/2019

Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης για Εργαζόμενους στον Ιδιωτικό Τομέα από το ΑΚΜΗ ΚΕΚ

Σεμινάρια

Ευκαιρίες Απόκτησης Σύγχρονων και Διεθνώς αναγνωρισμένων Επαγγελματικών Δεξιοτήτων

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) ΑΚΜΗ, μέλος του Ομίλου ΑΚΜΗ, του μεγαλύτερου Εκπαιδευτικού Ομίλου στην Ελλάδα, έχει αναλάβει να υλοποιήσει πλήρως επιδοτούμενα εκπαιδευτικά προγράμματα σε όλη την Ελλάδα για εργαζόμενους στον Ιδιωτικό Τομέα, τα οποία χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020).

Το κάθε πρόγραμμα περιλαμβάνει Επαγγελματική Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και ενίσχυση των δεξιοτήτων των εργαζομένων με την παρακολούθηση των προγραμμάτων να πραγματοποιείται εκτός ωραρίου εργασίας:

 • είτε δια ζώσης (σε αίθουσες κατάρτισης)
 • είτε μέσω τηλεκατάρτισης (e-learning) με την χρήση υπολογιστή από τον συμμετέχοντα και  περιβάλλον πλήρους ηλεκτρονικής μάθησης  

Οφέλη  από την συμμετοχή στο πρόγραμμα

 • Απόκτηση αναγνωρισμένων και πιστοποιημένων διεθνώς επαγγελματικών δεξιοτήτων. Οι ωφελούμενοι θα έχουν την ευκαιρία να πιστοποιηθούν για τις αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες, σύμφωνα με το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο πιστοποίησης ISO/IEC 17024 (Πιστοποίηση Προσόντων – Προσώπων)  συμμετέχοντας εντελώς δωρεάν σε εξετάσεις πιστοποίησης με τη λήξη του προγράμματος  
 • Το εκπαιδευτικό επίδομα που θα λάβουν οι συμμετέχοντες εργαζόμενοι  στα προγράμματα δύναται να ανέλθει έως και τα 600€, ανάλογα με τον αριθμό ωρών παρακολούθησης του κάθε προγράμματος

Θεματικά Αντικείμενα Κατάρτισης

Τα θεματικά αντικείμενα των επιδοτούμενων προγραμμάτων προσφέρουν ευκαιρίες για ανάπτυξη, ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων από όλους τους κλάδους αιχμής της Ελληνικής οικονομίας :

 • Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών 
 • Ενέργεια 
 • Υλικά – Κατασκευές 
 • Υγεία 
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα 
 • Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες 
 • Περιβάλλον 
 • Τουρισμός 
 • Αγροδιατροφή - Βιομηχανία Τροφίμων

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΚΔΒΜ ΑΚΜΗ, κος Ανδρέας Ροδόπουλος, ανέφερε χαρακτηριστικά για το πρόγραμμα:

«Είναι μία σημαντική ευκαιρία για εργαζόμενους να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, έχοντας στη διάθεσή τους εκπαιδευτικά προγράμματα που έχει αναπτύξει το ΚΔΒΜ ΑΚΜΗ, τα οποία θα  προσδώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την προσωπική και επαγγελματική τους ανέλιξη, αποκτώντας διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση ενισχύοντάς τους παράλληλα και σε οικονομικό επίπεδο, αφού θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Στόχος του ΚΔΒΜ ΑΚΜΗ αποτελεί η παροχή όλων των διαθέσιμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων με γνώμονα πάντα τη  δυνατότητα ανταπόκρισης  των εργαζομένων  στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το site.

ΑΚΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α.Ε.

info@akmi-kek.gr
ΑΘΗΝΑ: 210-9769510
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310-283272
Fax: 210-9769562

Προτεινόμενες σχολές

2500 σεμινάρια με περισσότερους από 30.000 συμμετέχοντες
Επεκτείνουμε τη Γνώση
Συμβάλλουμε στην επιτυχία
Σεμινάρια & Diplomas
Αθήνα & E-Learning

Κορυφαία επιλογή εκπαίδευσης
επιχειρήσεων και ιδιωτών
Σεμινάρια Λογιστικής - Φοροτεχνικών στην πράξη
Εκπαιδευτικό Κέντρο - Αθήνα
Το μέλλον της Λογιστικής
Τμήμα Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Πειραιώς
14 Θεματικές Ενότητες
80 Σεμινάρια Elearning
Σεμινάρια Λογιστικής
28 χρόνια εμπειρίας

Επαγγελματικά Σεμινάρια
Τώρα και με E-Learning!
Πιστοποιημένα εκπαιδευτικά
προγράμματα από την RTI

Σεμινάρια Α' Βοηθειών
σε Ελλάδα και Κύπρο
Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης
Επαγγελματική κατάρτιση
με εμπειρία 37 χρόνων
Σεμινάρια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη
Ηράκλειο και Κύπρο

Έχουμε εκπαιδεύσει πάνω από
30.000 ανώτερα στελέχη!
Διαβάστε επίσης