19/08/2019

Νέο μοριοδοτούμενο πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ του ΑΠΘ στην Ειδική Αγωγή

Σεμινάρια

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 
Το ΚΕΔΙΒΙΜ του Α.Π.Θ. ανακοίνωσε την υλοποίηση ετήσιου προγράμματος επιμόρφωσης με τίτλο «Ειδική Αγωγή και Μαθησιακές Δυσκολίες».
 
Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση και εξειδίκευση επιστημόνων στις βασικές έννοιες της ειδικής αγωγής  και των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών (ΕΜΔ).
 
Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες/ουσες μετά το πέρας της επιμόρφωσης:
 • θα κατανοήσουν τις βασικές έννοιες και τις κατηγορίες της ειδικής αγωγής,
 • θα κατανοήσουν τη συγκρότηση της έννοιας και της κατηγορίας των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών και τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι δυσκολίες διαφοροποιούνται από την σχολική αποτυχία,
 • θα κατανοήσουν τη διαδικασία διάγνωσης των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών και θα εξοικειωθούν με την αξιοποίηση κατάλληλων διαδικασιών και εργαλείων αξιολόγησης,
 • θα έρθουν σε επαφή με κατάλληλες διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές για εφαρμογή είτε στο πλαίσιο της γενικής τάξης είτε στο πλαίσιο των τμημάτων ένταξης και της ατομικής διδασκαλίας.
Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως:
 • σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
 • σε εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής,
 • σε ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές
 • σε στελέχη εκπαίδευσης (συντονιστές εκπαιδευτικού έργου, διευθυντές),
 • σε καθηγητές και καθηγήτριες ξένων γλωσσών
 • σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις ενότητες:
 • Ενότητα 1: Ειδική Αγωγή και Μαθησιακές Δυσκολίες: Περιεχόμενο και Χαρακτηριστικά (150 ώρες)
 • Ενότητα 2: Ειδική Αγωγή και Μαθησιακές Δυσκολίες: Διάγνωση και αξιολόγηση (150 ώρες)
 • Ενότητα 3: Ειδική Αγωγή και Μαθησιακές Δυσκολίες: Αποτελεσματικές Διδακτικές πρακτικές (150 ώρες)
Αναγνώριση και Μοριοδότηση
 
 1. Μοριοδότηση για τον διορισμό εκπαιδευτικών ΕΑΕ – Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 58, ιι – απαιτείται παρακολούθηση και των τριών ενοτήτων) - 2 μονάδες
 2. Ένταξη στον επικουρικό αξιολογικό πίνακα εκπαιδευτικών ΕΑΕ – Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 58 – απαιτείται παρακολούθηση και των τριών ενοτήτων)
 3. Μοριοδότηση για τον διορισμό εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 57, ιι – απαιτείται παρακολούθηση και των τριών ενοτήτων) - 2 μονάδες
 4. Μοριοδότηση για διορισμό μελών ΕΒΠ (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 60 – απαιτείται παρακολούθηση και των τριών ενοτήτων) - 2 μονάδες
 5. Μοριοδότηση στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, σε υποψήφιους Διευθυντές και Υποδιευθυντές (N.4547/2018, ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθρο 24, ββ – απαιτείται παρακολούθηση και των τριών ενοτήτων) - 0.5 μονάδες

Το πρόγραμμα θα διενεργηθεί κατά την περίοδο 10/09/2019 έως 12/06/2020 και θα έχει διάρκεια 450 ωρών.

Περισσότερες πληροφοίες : Ειδική Αγωγή και Μαθησιακές Δυσκολίες (450 ωρών – Ετήσιο)

Μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας για συμμετοχή στο πρόγραμμα στην επίσημη σελίδα του ΚΕΔΙΒΙΜ του ΑΠΘ.

Προτεινόμενες σχολές

Σεμινάρια Λογιστικής - Φοροτεχνικών στην πράξη
Εκπαιδευτικό Κέντρο - Αθήνα
Το μέλλον της Λογιστικής
Σεμινάρια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη
Ηράκλειο και Κύπρο

Έχουμε εκπαιδεύσει πάνω από
30.000 ανώτερα στελέχη!
Σεμινάρια Λογιστικής
28 χρόνια εμπειρίας

Επαγγελματικά Σεμινάρια
Τώρα και με E-Learning!
Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης
Επαγγελματική κατάρτιση
με εμπειρία 37 χρόνων
Σεμινάρια & Diplomas
Αθήνα & E-Learning

Κορυφαία επιλογή εκπαίδευσης
επιχειρήσεων και ιδιωτών
Πιστοποιημένα εκπαιδευτικά
προγράμματα από την RTI

Σεμινάρια Α' Βοηθειών
σε Ελλάδα και Κύπρο
Τμήμα Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Πειραιώς
14 Θεματικές Ενότητες
80 Σεμινάρια Elearning
2500 σεμινάρια με περισσότερους από 30.000 συμμετέχοντες
Επεκτείνουμε τη Γνώση
Συμβάλλουμε στην επιτυχία
Διαβάστε επίσης