07/02/2019

Ενισχύστε το βιογραφικό σας με τα νέα σεμινάρια του Ομίλου AQS σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη

Σεμινάρια

Ο Όμιλος AQS, που δραστηριοποιείται περισσότερα από 26 χρόνια στον τομέα της εκπαίδευσης διοργανώνοντας σεμινάρια και προγράμματα που άπτονται θεμάτων ISO, Ασφάλειας Πληροφοριών, Οικονομικών, Οργάνωσης & Διοίκησης, Παραγωγής, Logistics κ.ά., παρουσιάζει νέα εξειδικευμένα σεμινάρια το προσεχές διάστημα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
 
H AQS διοργανώνει με ιδιαίτερη επιτυχία τα τελευταία 20 χρόνια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, το συνεχώς εμπλουτιζόμενο σεμινάριο «Εκπαίδευση Executive Secretary». Στο σεμινάριο αυτό, μέσα από Διαδραστικές Ασκήσεις, Role Playing και παραδείγματα εμπεδώνονται τεχνικές και τρόποι Διαχείρισης για πλήθος καταστάσεων που αντιμετωπίζει καθημερινά η Executive Secretary, ενώ παρουσιάζεται και ένα πρωτοποριακό paperless Σύστημα Διαχείρισης της Καθημερινότητας, δηλαδή όλων των εισερχόμενων πληροφοριών, ενεργειών και εκκρεμοτήτων που απογειώνει την Παραγωγικότητα της Executive Secretary και των υπολοίπων Διευθύνσεων του Γραφείου. Επιπλέον, θα βοηθήσει τις Γραμματείς στην προσωπική τους ανάπτυξη καθώς και την εικόνα τους.
 
Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής πατήστε εδώ.
 
Η Abpm διοργανώνει Οικονομικά σεμινάρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη όπως:
 
  • Ανάλυση και Ερμηνεία Ισολογισμών 

Το σεμινάριο αυτό παρουσιάζει μια πρακτική προσέγγιση στην Ανάλυση και στην Ερμηνεία των Ισολογισμών & Λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων με τη χρήση των Αριθμοδεικτών. Οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με τον τρόπο κατάρτισης των Ισολογισμών και με βασικές έννοιες όπως: EBIDTA, Ρευστότητα, 'Άνοιγμα στην Αγορά, Καθαρή Θέση Επιχείρησης, Κεφάλαιο Κίνησης, Δείκτες Αποδοτικότητας καθώς και με τους κυριότερους Αριθμοδείκτες, αλλά και την ακριβή ερμηνεία τους.

Δείτε περισσότερα εδώ.
 

  • Διαχείριση Προγραμμάτων ΕΣΠΑ
Σκοπός του σεμιναρίου αυτού είναι η απόκτηση γνώσης και δεξιοτήτων από τους εκπαιδευόμενους, ώστε να αξιοποιούν τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από τα Προγράμματα ΕΣΠΑ. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται, να εντοπίζουν τα κατάλληλα Προγράμματα, να συγγράφουν Ανταγωνιστικές Προτάσεις εις τρόπον ώστε, αξιοποιώντας όλα τα Επιχειρησιακά Δεδομένα, η Πρόταση να λαμβάνει τη μέγιστη δυνατή Βαθμολογία Αξιολόγησης, να διαχειρίζονται τα εγκεκριμένα Έργα με Ποιότητα και Αξιοπιστία και να ανταποκρίνονται πλήρως σε πιθανό Έλεγχο από τους φορείς Διαχείρισης, βάσει και του Νόμου 4314/2014, ο οποίος περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις για τη Διαχείριση, τον Έλεγχο και την Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την Προγραμματική περίοδο 2014-2020 (νέο ΕΣΠΑ).
 
  • Οικονομικά για μη Οικονομικούς
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Επιχειρηματίες και στελέχη Επιχειρήσεων και στοχεύει στην εκμάθηση βασικών Οικονομικών, ώστε να μπορούν να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τα στελέχη της Οικονομικής Δ/νσης και των Τραπεζών και να λαμβάνουν σωστές Οικονομικές αποφάσεις.
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής πατήστε εδώ.
 
H iBcl διοργανώνει σεμινάριο για το Πρότυπο ISO 27001:2013 για Ασφάλεια Πληροφοριών και Auditing σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
 
Στο σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται μεθοδολογίες και πρακτικές, οι οποίες διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα, τη διαθεσιμότητα και την προσβασιμότητα των πολύτιμων Πληροφοριακών Δεδομένων της σύγχρονης Επιχείρησης. Παράλληλα παρουσιάζονται με απλά παραδείγματα, τρόποι Εφαρμογής των μεθοδολογιών αυτών μέσα από τις προδιαγραφές του διεθνούς Προτύπου ISO 27001:2013, το οποίο προσφέρει ένα σταθερό πλαίσιο για την συνεπή Εφαρμογή των Πολιτικών Ασφαλείας.
 
Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής πατήστε εδώ.

Προτεινόμενες σχολές

Σεμινάρια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη
Ηράκλειο και Κύπρο

Έχουμε εκπαιδεύσει πάνω από
30.000 ανώτερα στελέχη!
Τμήμα Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Πειραιώς
14 Θεματικές Ενότητες
80 Σεμινάρια Elearning
Σεμινάρια Λογιστικής - Φοροτεχνικών στην πράξη
Εκπαιδευτικό Κέντρο - Αθήνα
Το μέλλον της Λογιστικής
Πιστοποιημένα εκπαιδευτικά
προγράμματα από την RTI

Σεμινάρια Α' Βοηθειών
σε Ελλάδα και Κύπρο
Σεμινάρια & Diplomas
Αθήνα & E-Learning

Κορυφαία επιλογή εκπαίδευσης
επιχειρήσεων και ιδιωτών
2500 σεμινάρια με περισσότερους από 30.000 συμμετέχοντες
Επεκτείνουμε τη Γνώση
Συμβάλλουμε στην επιτυχία
Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης
Επαγγελματική κατάρτιση
με εμπειρία 37 χρόνων
Διαβάστε επίσης