09/09/2019

Νέο E-learning πρόγραμμα στην Ειδική Αγωγή & τις Μαθησιακές Δυσκολίες από το ΚΔΒΜ του Παν/μίου Θεσσαλίας

Σεμινάρια

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοίνωσε τη διεξαγωγή νέου E-learning προγράμματος στην Ειδική Αγωγή με τίτλο "Ειδική Αγωγή - Μαθησιακές Δυσκολίες: εξειδίκευση σε σταθμισμένα ψυχομετρικά εργαλεία και το σχεδιασμό παρεμβάσεων".

Το πρόγραμμα είναι ετήσιο και έχει διάρκεια 900 ωρών, ενώ αντιστοιχεί σε 60 ECTS μονάδες. Παρέχει πιστοποιητικό εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή και Επάρκεια στα Ψυχομετρικά Εργαλεία, και στο σχεδιασμό προγραμμάτων παρέμβασης.
 
Το πρόγραμμα έχει δύο άξονες επιμόρφωσης και εξειδίκευσης:
Α. Αξιολόγηση των δυσκολιών μάθησης με τη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων
Β. Σχεδιασμός αποτελεσματικών προγραμμάτων παρέμβασης για την αντιμετώπιση των δυσκολιών αυτών.
 
Απευθύνεται σε Ειδικούς Παιδαγωγούς, Εκπαιδευτικούς Γενικής Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, Ψυχολόγους, Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Άλλες ειδικότητες που ανήκουν στο ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό. Γίνονται δεκτοί τελειόφοιτοι φοιτητές, αναπληρωτές και μόνιμοι των αντίστοιχων ειδικοτήτων.
 
Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος αποτελεί η εξειδίκευση (χορήγηση και ερμηνεία) στα ψυχομετρικά εργαλεία-τεστ, που σχετίζονται με τη μαθησιακή επάρκεια, η οποία αποτελεί προβλεπτικό παράγοντα για μελλοντική επιτυχία ή αποτυχία σε διάφορους τομείς της ανάπτυξης, την εκτίμηση του προφορικού λόγου, και την εκτίμηση της μαθηματικής επάρκειας, που είναι απολύτως απαραίτητα για την αξιολόγηση και διάγνωση-διαφοροδιάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών στο γενικό πλαίσιο των δυσκολιών μάθησης και την ανάδειξη του ιδιαίτερου μαθησιακού προφίλ, απαραίτητου στο σχεδιασμό προγραμμάτων παρέμβασης.
 
Επιπλέον, βασικός στόχος του προγράμματος είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με τον σχεδιασμό αποτελεσματικών προγραμμάτων παρέμβασης με βάση τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα (research-based) για παιδιά με μαθησιακές και άλλες δυσκολίες μάθησης, με την αξιοποίηση και των δεδομένων που προκύπτουν από τη χορήγηση των ψυχομετρικών αυτών εργαλείων.
 
Δομικό στοιχείο του προγράμματος είναι οι επάλληλες φάσεις πρακτικής άσκησης. Η πρακτική άσκηση περιλαμβάνει αφενός τη χορήγηση των τεστ που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σε σημαντικό αριθμό παιδιών κατάλληλης ηλικίας, αφετέρου τον σχεδιασμό προγραμμάτων παρέμβασης για τα αντίστοιχα παιδιά. 
 
Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές και τις διαδικασίες της μικτής μορφής εκπαίδευσης, καθώς περιλαμβάνει:
Δια ζώσης συναντήσεις εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων (4 κατά τη διάρκεια του έτους)
Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, με τη συμμετοχή των επιμορφούμενων από το δικό τους χώρο 
Ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Μετά το πέρας του προγράμματος, παρέχονται:

  • Πιστοποίηση στην Ειδική Αγωγή
  • Εξειδίκευση - Επάρκεια στα Ψυχομετρικά Εργαλεία
  • Πακέτο Τεστ σε έντυπη μορφή (9 βιβλία)
  • Άδεια Χρήσης των τεστ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 2421074884, 6987787911 και 6987787912.

Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας!

Προτεινόμενες σχολές

Σεμινάρια Λογιστικής
28 χρόνια εμπειρίας

Επαγγελματικά Σεμινάρια
Τώρα και με E-Learning!
Τμήμα Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Πειραιώς
14 Θεματικές Ενότητες
80 Σεμινάρια Elearning
Σεμινάρια & Diplomas
Αθήνα & E-Learning

Κορυφαία επιλογή εκπαίδευσης
επιχειρήσεων και ιδιωτών
2500 σεμινάρια με περισσότερους από 30.000 συμμετέχοντες
Επεκτείνουμε τη Γνώση
Συμβάλλουμε στην επιτυχία
Πιστοποιημένα εκπαιδευτικά
προγράμματα από την RTI

Σεμινάρια Α' Βοηθειών
σε Ελλάδα και Κύπρο
Σεμινάρια Λογιστικής - Φοροτεχνικών στην πράξη
Εκπαιδευτικό Κέντρο - Αθήνα
Το μέλλον της Λογιστικής
Σεμινάρια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη
Ηράκλειο και Κύπρο

Έχουμε εκπαιδεύσει πάνω από
30.000 ανώτερα στελέχη!
Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης
Επαγγελματική κατάρτιση
με εμπειρία 37 χρόνων
Διαβάστε επίσης