27/4/2018

Το Xωράφι είναι η Eπιχείρησή σου! Βασικοί Οικονομικοί Όροι & Δείκτες της Αγροτικής Επιχείρησης

του Ν. Σπηλιόπουλου
Αρθρογραφία

Είναι κάτι παραπάνω από δεδομένο ότι στο σύγχρονο και παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο ζούμε και επιχειρούμε, η ενασχόληση με την γη και η παραγωγή προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα, απαιτεί την δημιουργία σύγχρονων και δυναμικών Αγροτικών Επιχειρήσεων, το πλαίσιο λειτουργίας των οποίων θα πρέπει να καλύπτει όλα τα στάδια:

- τον σχεδιασμό
- την παραγωγή
- την μεταποίηση
- την προώθηση των προϊόντων στις αγορές (εγχώριες & διεθνείς)                     
         
Ο Αγρότης-Επιχειρηματίας είναι αυτός που συνδυάζει :
- τους φυσικούς πόρους (γη, νερό, κλίμα)
- το κεφάλαιο (χρήματα, κτίσματα, μηχανήματα, δένδρα)
- τους ανθρώπινους πόρους
- την γνώση

με στόχο την παραγωγή και διάθεση στην αγορά αγροτικών προϊόντων υψηλής ποιότητας με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, έτσι ώστε να αποκομίσει από αυτή την δραστηριότητα εισόδημα και εν τέλει ικανοποιητικό κέρδος.

Βασικοί Οικονομικοί Όροι & Δείκτες της Αγροτικής Επιχείρησης

Προϋπολογισμός
- Ο εκ των προτέρων υπολογισμός των εσόδων & των εξόδων της επιχείρησης για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (συνήθως για 1 έτος)
- Αφορά ουσιαστικά τον οικονομικό προγραμματισμό των μέσων & των ενεργειών-δράσεων της επιχείρησης
- Αποτελεί ένα «εργαλείο» το οποίο επιτρέπει στις επιχειρήσεις να μελετήσουν τη δυνατότητα υλοποίησης των ετήσιων στόχων τους

Ταμειακές Ροές
- Είναι οι εισπράξεις και οι πληρωμές της επιχείρησης (καθημερινά, μηνιαία, ετησίως)
- Είναι αναγκαίο να προσδιοριστούν σε έναν "Μηνιαίο Πίνακα Ταμειακών Ροών" για την διαμόρφωση του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης
- Η διαμόρφωση του "Μηνιαίου Πίνακα Ταμειακών Ροών" είναι ουσιαστικά η διαδικασία προϋπολογισμού της ροής των χρημάτων στο ταμείο της επιχείρησης και της εκροής σε τρίτους
- Ο Αγρότης-Επιχειρηματίας ως ελεύθερος επαγγελματίας δεν έχει σταθερές ροές χρημάτων και άρα είναι απαραίτητο και χρήσιμο να κάνει τους υπολογισμούς των εισπράξεων και των εξόδων του, έτσι ώστε να είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει και έκτακτες ανάγκες που μπορεί να προκύψουν

Δείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων

Δ.Α.Κ. = Επενδυμένο Κεφάλαιο / Συνολικά κέρδη  Χ  100 (%)

Το ίδιο κεφάλαιο της Αγροτικής Επιχείρησης, αποτελείται από:
-   Την αξία των γεωργικών  εκτάσεων
-   Την αξία του φυτικού ή ζωϊκού κεφαλαίου που είναι εγκατεστημένο σε αυτές
-   Την αξία των κτισμάτων & των αποθηκών
-   Την αξία των γεωργικών μηχανημάτων & του λοιπού εξοπλισμού

Το κεφάλαιο (χρηματικό ή άλλη μορφής), θα πρέπει να έχει μία ετήσια απόδοση
που καλύπτει τον πληθωρισμό και μία αμοιβή τουλάχιστον ίση με το επιτόκιο
καταθέσεων προθεσμίας στις τράπεζες

Δείκτης Κόστους προς Έσοδα

Δ.Κ.Ε. = Συνολικά Έξοδα/ Συνολικά Έσοδα

Αυτός ο δείκτης κυμαίνεται από 0,1 έως 1.

Όσο πιο μικρός είναι ο Δ.Κ.Ε.  τόσο καλύτερα είναι τα οικονομικά αποτελέσματα της Αγροτικής Επιχείρησης
 

Δείκτης Κερδοφορίας Καλλιέργειας

Δ.Κ.Κ. =  Έσοδα – Έξοδα

- Είναι ο πλέον σημαντικός δείκτης για την διατήρηση ή μη ενός είδους καλλιέργειας
- Δείχνει την κερδοφορία της κάθε καλλιέργειας της Αγροτικής Επιχείρησης
- Συγκρίνεται ευθέως με την Αμοιβή του Επενδυμένου Κεφαλαίου (Α.Ε.Κ.)* της Αγροτικής Επιχείρησης

             - Αν ο Δ.Κ.Κ. είναι μεγαλύτερος από την Α.Ε.Κ., τότε συμφέρει να
              συνεχίσουμε την καλλιέργεια

             - Αν ο Δ.Κ.Κ. είναι μικρότερος από την Α.Ε.Κ., τότε θα πρέπει να
               διακόψουμε την καλλιέργεια και να την αντικαταστήσουμε με άλλη
               περισσότερο προσοδοφόρα

* Αμοιβή Επενδυμένου Κεφαλαίου (Α.Ε.Κ.): Είναι η αμοιβή που θα είχαμε αν
   ρευστοποιούσαμε όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Αγροτικής Επιχείρησης και
   τοποθετούσαμε τα χρήματα σε μακροχρόνια προθεσμιακή κατάθεση στην τράπεζα,
   αποκομίζοντας τους τόκους

Συμπερασματικά, επιχειρήστε με σχέδιο, επιμονή και υπομονή, έχοντας πάντοτε κατά νου την γνωστή φράση του Κωστή Παλαμά:

«Δεν φτάνει ο ήλιος μοναχά η γη σοδειά να δώσει, χρειάζονται κι άλλα πολλά, μα προπαντός η γνώση...»

Σύμβουλος Διοίκησης & Επιχειρηματικής Ανάπτυξης
Εισηγητής Σεμιναρίων Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων (Management), Αγροτικής Επιχειρηματικότητας & Εξαγωγών

Διαβάστε επίσης

Καριέρα, τεχνολογία, συνέδρια και νέα σεμινάρια και επιμορφωτικά προγράμματα. Ενημερωθείτε για θέματα εκπαίδευσης και εργασίας