27/04/2018

Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Υποστήριξης για ανέργους και εργαζομένους στον Τουριστικό κλάδο

Καριέρα

Ε-vocational counselling for the tourism sector
 
Το έργο «Μηχανισμός υποστήριξης της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού του τουριστικού τομέα – Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας επαγγελματικής συμβουλευτικής (e-vocational counselling for the tourism sector) & Πιλοτική Εφαρμογή της» στοχεύει στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων / ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του τουριστικού τομέα, μέσω της δημιουργίας μηχανισμού υποστήριξης της επαγγελματικής ανάπτυξης των στελεχών του. 
 
Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 6 της Πράξης «Ενίσχυση της θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας του ΣΕΤΕ» με κωδικό ΟΠΣ: 5000993, η οποία εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
 
Tο έργο περιλαμβάνει:
 
α) την ανάπτυξη και υποστήριξη της λειτουργίας ηλεκτρονικού συστήματος διαδραστικών υπηρεσιών συμβουλευτικής, το οποίο θα προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης και παρακολούθησης εξατομικευμένων προγραμμάτων και υπηρεσιών ,
β) τη δημιουργία κατάλληλου υποστηρικτικού υλικού (π.χ. εξειδικευμένα ερωτηματολόγια) καθώς και
γ) την πιλοτική λειτουργία του συστήματος με την παροχή διαδραστικών υπηρεσιών επαγγελματικής καθοδήγησης σε 1.000 συμμετέχοντες.
 
Η πιλοτική λειτουργία του συστήματος “e-vocational counselling”, αφορά την παροχή διαδραστικών υπηρεσιών συμβουλευτικής σε 1.000 συμμετέχοντες, σε θέματα σχετικά με:
  • Τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την σταδιοδρομία
  • Την καθοδήγηση των συμβουλευόμενων σε εκπαιδευτικά αντικείμενα, ή/και εκπαιδευτικούς φορείς που ταιριάζουν στο προφίλ τους και ικανοποιούν τις εξατομικευμένες ανάγκες τους
  • Την ενημέρωση, καθοδήγηση σε γενικότερα θέματα που σχετίζονται με την προσωπική τους ανάπτυξη, όπως: τρόποι λήψης απόφασης, σχεδιασμός ανάπτυξης δεξιοτήτων, οργάνωση επαγγελματικού προφίλ κλπ.

Στην πιλοτική δράση εξ αποστάσεως συμβουλευτικής μπορούν να συμμετάσχουν άνεργοι, εργαζόμενοι, φοιτητές ή επιχειρηματίες άνω των 18 ετών οι οποίοι διαμένουν στην Ελλάδα και ενδιαφέρονται να απασχοληθούν ή απασχολούνται ήδη στον τουριστικό τομέα.

Το ΙΝΣΕΤΕ εντός του προσεχούς διαστήματος θα εκδώσει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη Δράση, στην οποία θα περιγράφονται αναλυτικά οι λεπτομέρειες που αφορούν στην υλοποίησή της (όροι συμμετοχής, διαδικασία υποβολής αιτήσεων και επιλογή συμμετεχόντων, περιεχόμενο συνεδριών επαγγελματικής συμβουλευτικής και mentoring, δράσεις μεταπαρακολούθησης κ.ά.).
 
Περισσότερες πληροφορίες για τη δράση μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ).

Προτεινόμενες σχολές

Σεμινάρια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη
Ηράκλειο και Κύπρο

Έχουμε εκπαιδεύσει πάνω από
30.000 ανώτερα στελέχη!
The Future is Yours.
Αναγνωρισμένα Bachelor's
και Master's
2500 σεμινάρια με περισσότερους από 30.000 συμμετέχοντες
Επεκτείνουμε τη Γνώση
Συμβάλλουμε στην επιτυχία
Σεμινάρια Λογιστικής - Φοροτεχνικών στην πράξη
Εκπαιδευτικό Κέντρο - Αθήνα
Το μέλλον της Λογιστικής
ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
E-learning Χρημ/κη
Διοικητική & Διοίκηση Έργων
Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης
Επαγγελματική κατάρτιση
με εμπειρία 37 χρόνων
Πιστοποιημένα εκπαιδευτικά
προγράμματα από την RTI

Σεμινάρια Α' Βοηθειών
σε Ελλάδα και Κύπρο